20662

Frozen Yogurt Benelux

€ 175.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 206
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-03-2017 in 1 uur volgeschreven door 206 investeerders

Samenvatting

Frozen Yogurt Benelux B.V. is een groothandel in frozen yogurt, frozen yogurt machines en aanverwante artikelen. Frozen yogurt producten zijn gemaakt van 100% magere (biologische) yoghurt met pre- en probiotica, opgemaakt met heerlijk (dag)vers fruit of andere toppings, een zalige traktatie en ook een prima vervanger voor bijvoorbeeld ijs. Een traktatie die slechts maximaal 100 calorieën bevat en verkrijgbaar is in meer dan 20 verschillende smaken. Het is fris en fruitig en draagt bij aan een gezonder Nederland. Frozen yoghurt is al jaren een enorm succes in Amerika, Engeland, Duitsland en Spanje. 

De Frozen Yogurt producten gaan aangeboden worden aan de consument vanuit de gedachte van brede distributie. Brede distributie via sportscholen, schoolkantines, cafetaria, tankstations, kortom: locaties waar consumenten komen. Het ultieme doel hierbij is:

Elke Benelux inwoner moet binnen 20 minuten over Frozen Yogurt Kunnen beschikken

Het verkoopapparaat werkt door middel van een franchiseconcept waarbij rayons in eerste instantie in Nederland en daarna in België en Luxemburg daadwerkelijk bewerkt kunnen worden en zo de distributie van de producten breed neergezet kan worden. Een maximaal aantal van 20 franchisenemers kunnen, na minimaal 5 jaar succesvol werkzaam te zijn voor Frozen Yogurt Benelux Franchise, certificaten kopen binnen Stichting aandelenbeheer Frozen Yogurt Benelux B.V. Hierdoor ontstaat een uniek familiegevoel onder één franchisevlag. Vanuit deze visie willen we de Benelux helpen een beetje gezonder te maken.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 257.000,-, waarvan € 82.000,- zelf ingebracht wordt middels een agiostorting door de ondernemers. Het resterende bedrag van € 175.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor dit bedrijf een Verhoogd risico aan, omdat het een startup betreft. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering is Frozen Yogurt Benelux B.V. Daarnaast staan de heer Olaf Siemens en mevrouw Tine Hartjes-Daanen gezamenlijk borg voor het totale leenbedrag van € 175.000,-. Deze borgstelling heeft materiële waarde middels een hypothecaire zekerheid en verpanding van de huurinkomsten uit zakelijk onroerend goed. Tevens wordt eerste pandrecht gevestigd op de voorraad. Er is een niet-onttrekkingsverklaring op het niveau van Frozen Yogurt Benelux B.V. overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 40%.

Video Pitch

Leendoel

De financiering van de onderneming is benodigd om te komen tot het uitrollen van de franchiseorganisatie als infrastructuur voor de verkoop van het concept (plus bijbehorende machines en toebehoren) en aanschaf van de te verkopen machines. Deze machines worden geproduceerd in China en onder een exclusiviteitsovereenkomst geleverd. 

Ondernemer

Tine Hartjes (59) heeft haar ervaring opgebouwd binnen een rijke ondernemersfamilie waarbij zij zelf altijd erg actief was. Na het overlijden van haar echtgenoot is zij momenteel werkzaam als administratieve/financiële duizendpoot en steun en toeverlaat binnen de Arbo en Advies sector.

Tine Hartjes wordt directeur van Frozen Yogurt Benelux B.V. Daarnaast zal Tine Hartjes een secretariële functie bezetten binnen de stichting administratiekantoor aandelenbeheer Frozen Yogurt Benelux B.V.

Olaf Siemens (61) is een ondernemer in hart en nieren, zeer ervaren in meerdere product/markt combinaties en verschillende distributiesectoren. Een ondernemer die in zijn afgelopen carrière hoogtepunten en dieptepunten (waaronder een zakelijk faillissement) heeft mogen ervaren binnen het ondernemen. Dat heeft hem als ondernemer gemaakt zoals hij nu is, pragmatisch, resultaat- en doelgericht met een sterk conceptueel inzicht en een brede financiële basis. 

Het faillissement waar Olaf mee te maken heeft gehad is ontstaan na de overname van een Frozen Yogurt detailhandelsonderneming in Nijmegen. Er bleek achteraf een financieel gat te bestaan van ruim € 20.000,-, die ontstaan is vóór de feitelijke overname, die niet naar voren gekomen is in het vooronderzoek. Achteraf had hij dit onderzoek grondiger moeten doen. Olaf heeft geprobeerd om tot een vergelijk te komen met de crediteuren, maar in februari 2015 bleek dit niet haalbaar. Hierdoor is het faillissement van deze onderneming aangevraagd en verkregen. Ondanks deze enorme tegenvaller is het enthousiasme betreffende Frozen Yogurt niet minder geworden. 

Olaf Siemens wordt marketing- en verkoopmanager van Frozen Yogurt Benelux B.V. Tevens zal Olaf Siemens binnen de stichting administratiekantoor aandelenbeheer Frozen Yogurt Benelux B.V. de functie vervullen van voorzitter.

De motivatie bij beide ondernemers ligt op hetzelfde vlak. Zij hebben beiden Frozen Yogurt Benelux B.V. opgericht. Hier is enige jaren van onderzoek aan voorafgegaan, omdat het hier simpelweg gaat om een unieke productenrange die in smakelijkheid onovertrefbaar is en waarbij de benodigde hardware voor iedere ondernemer betaalbaar is. Vanuit deze visie hebben wij de overtuiging dat we de Benelux kunnen helpen een beetje gezonder te maken.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Frozen Yogurt Benelux B.V. is een groothandel in Frozen Yogurt, Frozen Yogurt Machines en aanverwante producten. De Frozen Yogurt producten gaan aangeboden worden aan de consument vanuit de gedachte van brede distributie. Brede distributie via sportscholen, schoolkantines, cafetaria, tankstations, kortom locaties waar veel consumenten komen.

Missie, visie en doelstelling
Het ultieme doel is na 10 jaar, iedere consument in Nederland in staat te stellen binnen 20 minuten over een Frozen Yogurt Benelux product te kunnen beschikken onder de productnaam Ollie’s frozen yogurt. Verder wil Frozen Yogurt Benelux B.V. breed bekend staan als aanbieder van smakelijke en gezonde kwaliteitsproducten. 

Frozen yogurt is ijs gemaakt van 100% volle of magere yogurt. Omdat hiervoor 100% yogurt als basis dient mag dit product de naam frozen yogurt dragen. Frozen yogurt bevat minder vet dan Italiaans ijs. Daarnaast is frozen yogurt gezond door het gebruik van levende culturen.

Yoghurt heeft levende en actieve culturen, zoals Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, en bifidobacterium lactisdie, die het lichaam op verschillende manieren helpen. Wetenschappelijke tests hebben aangetoond dat de culturen in yoghurt een positieve rol spelen in de gezondheid en het algemene welzijn van de mens. Deze bacterieculturen helpen het lichaam bij de spijsvertering in het algemeen.

Positionering in markt 
De huidige aankoopprijzen van professionele ijsmachines – die geschikt zijn voor de verkoop van Frozen Yogurt – liggen nu nog aan de hoge kant. Gemiddeld genomen ligt de verkoop van professionele machines tussen de € 15.000,- en € 25.000,-. Dit is afhankelijk van het merk en de capaciteit van de machine.

Frozen Yogurt Benelux heeft gekozen voor een instapmachine waarbij de kostprijs van deze machine(s) voor de afnemers meer dan acceptabel is en significant lager ligt ten opzichte van de normaal geldende prijsstelling. Door deze machines kant en klaar aan te bieden en tevens de mogelijkheid aan te bieden deze machines aan te schaffen middels financial lease, wordt een grote aanschaf drempel weggenomen. Voor de lease aanbieding wordt samengewerkt met ABN AMRO en Activum Finance. 

Concurrentiepositie
Binnen het segment waar Frozen Yogurt Benelux actief is, zijn op dit moment geen andere aanbieders. Wel worden de kanalen bewerkt door importeurs c.q. fabrikanten van ijsmachines.

Wat wordt bereikt met de financiering
Met de complete financiering is Frozen Yogurt Benelux B.V. in staat de benodigde minimum voorraad aan machines te financieren en daarbij de benodigde infrastructuur voor de distributie te realiseren.

Structuur
De onderneming wordt geëxploiteerd in een enkelvoudige B.V.-structuur, waarbij een percentage (25%) van de aandelen overgedragen worden aan de stichting aandelen beheer Frozen Yogurt Benelux B.V. ten behoeve van de franchisenemers en medewerkers.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing, inrichting en automatisering € 26.000,-
Voorraad machines, verpakkingen en drukwerk € 146.000,-
Onderzoek en ontwikkeling € 40.000,-
Onvoorzien en werkkapitaal € 45.000,-
Totaal € 257.000,-
Eigen inbreng € 82.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 175.000,-

Leenbedrag: € 175.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Frozen Yogurt Benelux B.V.
  • Er zal een eerste pandrecht gevestigd worden op de voorraad van Frozen Yogurt Benelux B.V.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Frozen Yogurt Benelux B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • De heer Olaf Siemens en mevrouw Tine Hartjes-Daanen staan gezamenlijk borg voor een bedrag van € 175.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde middels een hypothecaire inschrijving 3e in rang op in privébezit zijnde zakelijk onroerend goed van mevrouw Tine Hartjes-Daanen. Daarnaast worden de huurinkomsten uit dit zakelijk onroerend goed verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.*

 * Een recent taxatierapport waaruit een marktwaarde van € 555.000,- blijkt, is in bezit van Collin Crowdfund. De huidige financiering op het onroerend goed is € 365.000,-. Daarnaast zijn ter onderbouwing van de huurinkomsten alle lopende huurcontracten aanwezig in het dossier van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score noteert voor zowel Frozen Yogurt Benelux B.V., Olaf Siemens Beheer B.V. als Tine Hartjes-Daanen beheer B.V. een Verhoogd risico, vanwege de start van hun bedrijf en de recente oprichting van de B.V.’s.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognose voor het lopende boekjaar en de komende 2 jaren. De goed onderbouwde prognoses zijn opgesteld in samenwerking met de betrokken accountant en verwerkt in een goed onderbouwd bedrijfsplan. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De cashflowverwachting in 2017 bedraagt € 63.000,- bij een aflossingsverplichting op jaarbasis van € 35.000,- en een omzetverwachting van ruim € 300.000,-. Het verwachte netto cashflowoverschot over 2017 is € 28.000,- en dit betekent de score Goed. Vanaf 2018 zal de omzet volgens de prognose substantieel toenemen door de groei van het aantal franchisenemers naar een omzetniveau van ruim € 940.000,- waarbij vanaf 2019 verwacht wordt dat het omzetniveau boven € 1.000.000,- uitkomt. De rentabiliteit is op basis van de verwachtingen Goed. De verwachtingen zijn dat het netto cashflowoverschot in 2018 en 2019 oploopt naar respectievelijk € 244.000,- en € 420.000,- en daarmee Excellent zouden scoren. Gezien het feit dat het prognoses betreft, passen wij de score echter aan naar Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
De aanvangssolvabiliteit bedraagt 31% door de eigen inbreng van € 82.000,- van de aandeelhouders op een balanstotaal van € 257.000,- en scoort daarmee Ruim voldoende. De inbreng geschiedt als een agiostorting. De verdere solvabiliteitsverwachting is goed door de winstverwachting en de beperkte externe financiering. De expansie die voorzien wordt, vooral door de groei van franchisenemers, zal naar verwachting zorgen voor het doorgroeien van het eigen vermogen door winsttoevoeging in 2018 naar € 130.000,- op een verwacht balanstotaal van € 285.000,- (45%). In 2019 zal het eigen vermogen naar verwachting € 396.000,- bedragen op een balanstotaal van € 530.000,- (74%). De scores komen voor 2018 en 2019 dan uit op Goed en Excellent. Voor nu handhaven wij de score Ruim voldoende van de openingsbalans.

Liquiditeit
Het werkkapitaal van het bedrijf is vanaf de start zeer liquide. Mede doordat de yoghurtmachines bij vooruitbetaling afgerekend worden. Daarnaast is er geen kredietfaciliteit nodig bij een bank. Het werkkapitaal blijft daardoor naar verwachting fors positief. De current ratio bedraagt in 2017 5,2, in 2018 5,1 en groeit door in 2019 naar 8,3 als de prognoses waargemaakt worden. Dat betekent feitelijk een score Excellent. Het geprognosticeerde werkkapitaal is fors positief zoals eerder vermeld door de vooruitbetalingen middels de samenwerking met vendorlease maatschappijen. Voor 2017 is het kortlopend actief € 186.000,- en bedraagt het kortlopend passief € 36.000,-. Voor 2018 is de verwachting dat het kortlopend actief € 228.000,- en kortlopend passief € 45.000,- zullen bedragen. De kortlopende activa bestaan met name uit de voorraad machines, yoghurtproducten en liquide middelen. Kortlopende schulden zijn er nauwelijks door afwezigheid van een rekening courant krediet. De kortlopende schulden bestaan met name uit de jaarlijkse aflossingverplichting aan Collin investeerders en overige kortlopende schulden zoals handelscrediteuren en belastingdienst. Aangezien deze berekeningen leunen op weliswaar goed onderbouwde verwachtingen in de toekomst, waarderen we de liquiditeit voorzichtigheidshalve af naar Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-22622 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-03-2017 om 11:14
investeerder-24891 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-03-2017 om 11:13
investeerder-14285 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-03-2017 om 11:13
investeerder-12760 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-03-2017 om 11:12
investeerder-32885 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-03-2017 om 11:12

Reacties

Investeerder – 6344
08-03-2017 17:08
Is het mogelijk nog iets meer informatie te krijgen over de borgstelling? Wie hebben hypothecaire zekerheid 1e en 2e rang en tot welke hoogte zijn die? P.S.: is het geen slim idee om de investeerders als extra beloning een pakketje frozen yoghurts aan te bieden zodat dit het ambassadeurschap van de investeerders ten goede komt? 🙂

O.L.E.H. Siemens
09-03-2017 13:01
Geachte investeerder;

Allereerst dank voor uw reactie en suggestie!
De zekerheden staan vermeld in de pitch waarbij wij gezamenlijk borg staan voor het totale leenbedrag van € 175.000,-. Deze borgstelling heeft verder materiële waarde middels een hypothecaire zekerheid (3e hypotheek) waarbij de 1e en 2e hypotheek tezamen een bedrag vormen van maximaal 365.000 euro bij een recente taxatiewaarde van 550.000 euro op het woonhuis en kantoren. De eerste en tweede hypotheekhouder zijn 2 Nederlandse grootbanken, te weten SNS Bank en Rabobank. Beiden hebben voor de vestiging van het 3e hypotheekrecht toestemming gegeven.
Daarnaast is er nog een verpanding van de huur inkomsten uit zakelijk onroerend goed (kantoren) en wordt er tevens het eerste pandrecht gevestigd op de voorraad. Als laatste zekerheid is er een z.g. niet-onttrekkingsverklaring op het niveau van Frozen Yogurt Benelux B.V. overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 40%.

Wat betreft uw suggestie van frozen yogurt cadeau doen denken wij dat dat juist wat moeilijk wordt gezien dat frozen yogurt bevroren is. Toch willen we uw suggestie ter harte nemen door op een nader te bepalen tijdstip een bijeenkomst te organiseren voor alle investeerders in ons bedrijf waarbij uiteraard ook geproefd zal kunnen worden en zo onze dankbaarheid jegens u en alle andere investeerders extra te uiten. In de loop van het jaar zullen we daar dan op terugkomen via Collin.

Met vriendelijke groeten, Tine en Olaf Frozen Yogurt Benelux

Ondernemer

Tine Hartjes

Olaf Siemens

Crowdfund Coach


Tom Willaert