28594

Garage Drenth

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 72
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-12-2017 in 1 uur volgeschreven door 72 investeerders

Samenvatting

Gerrit Drenth h.o.d.n. Garage Drenth is een kleinschalig garagebedrijf met verkoop, onderhoud en reparaties. Het bedrijf is gevestigd op het industrieterrein van Nieuwe Pekela. Voor de regio heeft Drenth het dealerschap van Microcar en Ligier. Naast regulier onderhoud vormt de import en verkoop van jong gebruikte occasions uit Duitsland, het grootste deel van de activiteiten.

Gerrit Drenth, 46 jaar en geboren in Nieuwe Pekela, is zijn garagebedrijf gestart in 2015 te Emmen. Al snel heeft hij de onderneming verplaatst naar Nieuwe Pekela, waar hij de markt kent en zijn netwerk heeft.
Hij heeft het vak geleerd van zijn vader die algemeen directeur was van een ter plaatse gevestigd middelgroot garagebedrijf. De echtgenote van Gerrit verzorgt de administratie en de planning. 

Financieringsbehoefte
De investeringsbehoefte ten behoeve van uitbreiding van de voorraad auto’s (werkkapitaal) bedraagt € 50.000,- en de gehele financiering wordt via Collin aangevraagd. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 
 
Risico
Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico voor Garage Drenth. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren worden Gerrit Drenth h.o.d.n. Garage Drenth en zijn echtgenote Karin Hilberdink. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Leendoel

De financiering zal worden aangewend voor de uitbreiding van de voorraad auto’s, zodat de onderneming verder kan groeien.

Ondernemer

Gerrit Drenth is 46 jaar en opgeleid tot tweede autotechnicus op mbo 3 niveau. Hij heeft in de loop der jaren cursussen gevolgd op het gebied van auto-elektronica en verkoopvaardigheden. De heer Drenth is geboren en getogen in Nieuwe Pekela waar zijn ouders decennialang een universeel garagebedrijf hebben geëxploiteerd. Dit bedrijf heeft verschillende groeistadia meegemaakt. Kort voor de recessie in 2007 is dit middelgrote dealerbedrijf gedwongen gestaakt, middels een minnelijke regeling. Op dat moment waren Gerrit Drenth en zijn broer werkzaam in de onderneming. Zijn vader was toen algemeen directeur. In april 2015 is Gerrit voor zichzelf begonnen. Aanvankelijk in Emmen en medio 2016 in Nieuwe Pekela, de woonplaats van de ondernemer. Zijn echtgenote werkt mee in de onderneming en is verantwoordelijk voor de calculatie, administratie, planning en werkplaatsbezetting. Ook de ouders van de ondernemer verlenen hand- en spandiensten wanneer dat nodig is.

Onderneming

Garage Drenth is een universeel garagebedrijf met goede werkplaatsvoorziening in Nieuwe Pekela. De kernactiviteiten zijn handel in courante (geïmporteerde) auto’s uit Duitsland, onderhoud en reparaties. Garage Drenth is voor het Noorden ook de nichemarkt van de brommobielen die zowel door ouderen en personen zonder rijbewijs worden aangekocht. 
Het verzorgingsgebied is regionaal. Met drie garagebedrijven binnen het werkgebied zit men ruim onder de landelijke norm. Drenth is goed bekend met de in de branche gebruikelijke verkoopkanalen, maar wil zich onderscheiden door klanttevredenheid en mond-tot-mond reclame. Dit bereikt hij door middel van een goed product, kwaliteit in de dienstverlening en een uitstekende service. Dit leidt er steeds vaker toe dat auto’s op bestelling worden geïmporteerd, wat weer ten goede komt aan de doorlooptijden, de marge en het voorraadrisico. Het bedrijf is tot nu toe gefinancierd met eigen vermogen. Om aan de stijgende vraag naar gemiddeld duurdere occasions te kunnen voldoen en groei te realiseren, is een grotere voorraad gewenst. De gevraagde financiering wordt dan ook aangewend voor uitbreiding van de voorraad auto’s.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsbehoefte

Uitbreiding voorraad (werkkapitaal)     € 50.000,- 
Lening via Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Gerrit Drenth h.o.d.n. Garage Drenth en zijn echtgenote Karin Hilberdink.
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraad worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico voor Garage Drenth.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de berekening hebben wij gebruik gemaakt van het jaarverslag over 2016 en exploitatieprognoses over 2017 en 2018. In de prognose voor 2017 zijn de cijfers over het eerste halfjaar als basis gebruikt. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Ondanks de verplaatsing van de onderneming in 2016 van Emmen naar Nieuwe Pekela is er in dat jaar, rekening houdend met lage privé opnames, een bescheiden bedrag van € 13.000,- toegevoegd aan het eigen vermogen. De omzet over 2016 bedroeg € 138.000,- en voor 2017 wordt een omzetstijging begroot van 15% gebaseerd op de ontwikkeling in het eerste halfjaar. Na uitbreiding van het werkkapitaal verwacht men voor 2018 minimaal een verdubbeling van de omzet. Het berekende netto cashflow overschot bedraagt dan 50%. De berekende Rentabiliteit is Goed. Omdat deze score is berekend vanuit prognoses kwalificeren wij deze voorzichtigheidshalve op Voldoende. 

Solvabiliteit
De onderneming is opgezet met eigen middelen en heeft geen bankkrediet. De solvabiliteit ultimo 2016 bedroeg 81%, bij een balanstotaal € 70.000,-. Na kredietverlening bedraagt de geprognotiseerde solvabiliteit eind 2017 51% bij een balanstotaal van € 126.000,- om in 2018 weer toe te nemen. De Solvabiliteit geeft als uitkomst Excellent, echter is dit gebaseerd op toekomstige balansposities. Voor nu hanteren wij de score Goed.

Liquiditeit
De current ratio in de balansen komt uit op factor 3,3: een Excellente score. Wisseling in het seizoen tussen voorraad en liquide middelen heeft geen invloed op dit cijfer. Aangezien het hier een kleinschalig garagebedrijf betreft, waarderen wij de Liquiditeit als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Voor iedere investeerder bieden wij eenmalig een korting van 5% op een reguliere onderhoudsbeurt, kleine beurt, grote beurt of APK. Zowel op onderdelen als werkplaats tarief. 
Of een investeerder kan kiezen voor gratis begeleiding bij het opstellen van documenten en bpm-rapporten bij auto-import uit Duitsland. De waardebon/voucher/uitnodiging* zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3245 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-12-2017 om 11:03
investeerder-38169 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-12-2017 om 11:03
investeerder-43362 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-12-2017 om 11:03
investeerder-4476 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-12-2017 om 11:02
investeerder-41216 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-12-2017 om 11:02

Reacties

Investeerder – 19176
07-12-2017 11:53
Wat zijn onze zekerheden? Is er een eigen woning met overwaarde? Als meneer Gerrit zijn voorraad heeft verkocht dan is het onderpand ook niet veel meer waard.

Collin Crowdfund
07-12-2017 12:00
Beste investeerder,

De huidige en toekomstige inventaris en voorraad worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Daarnaast zijn Gerrit Drenth h.o.d.n. Garage Drenth en zijn echtgenote Karin Hilberdink de debiteuren. Zodra de ondernemer zijn voorraad dus verkoopt dan is hij en zijn partner nog wel hoofdelijk aansprakelijk om de lening terug te betalen.

Ondernemer

Gerrit Drenth

Crowdfund Coach


Benno van der Werf