32367

Gastouderbureau Het Liefbeestje B.V.

€ 50.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 106
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-05-2019 in 6 uur volgeschreven door 106 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Gastouderbureau Het Liefbeestje B.V.
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 12-02-2008​
Website www.liefbeestje.nl

Leendoel

Gastouderbureau Het Liefbeestje B.V. is een samenwerkingspartner voor gast- en vraagouders en is puur op gastouderopvang gericht. Het Liefbeestje richt zich op kwalitatief goede opvang voor een aantrekkelijke prijs. Het doel is kinderen spelenderwijs te laten leren in een omgeving waar veiligheid en geborgenheid centraal staan. HetLiefbeestje biedt adequate begeleiding aan de gastouders door het aanbieden van diverse cursussen en trainingen. Ook hebben zij een pedagogisch aanspreekpunt waar men terecht kan met opvoedvragen. Onderneemster Saskia Jamlean-Nouwens is op zoek naar herfinanciering voor een tweetal prijzige financieringen. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Gastouderbureau Het Liefbeestje B.V. en ThyLou Holding B.V. Door mevrouw S.M. Jamlean-Nouwens wordt een garantiestelling afgegeven voor de hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Gastouderbureau Het Liefbeestje B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van Gastouderbureau Het Liefbeestje B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Extra toelichting bij jaarcijfers
Eenmanszaak Gastouderbureau Het Liefbeestje is in 2018 volledig voortgezet in Gastouderbureau Het Liefbeestje B.V. De bovengenoemde datum van oprichting, 12-02-2008, betreft de datum van de start van de eenmanszaak. Daar de financiering wordt aangegaan door Gastouderbureau Het Liefbeestje B.V. en ThyLou Holding B.V. laten we in het hierop volgende overzicht enkel de jaarcijfers 2018 zien en zijn de cijfers van de eenmanszaak buiten beschouwing gelaten.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2018 

Activa

  01-01-2018 31-12-2018
Vaste activa € 9.000 € 22.000
Vlottende activa € 16.000 € 21.000
Overige activa € 177.000 € 95.000
Totaal € 202.000 € 138.000

Passiva

  01-01-2018 31-12-2018
Eigen vermogen € -23.000 € 21.000
Langlopende schulden € 0 € 44.000
Kortlopende schulden € 225.000 € 73.000
Totaal € 202.000 € 138.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 4.140.000  
Bruto winst € 480.000  
Kosten € 425.000  
Netto winst € 44.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17178 heeft € 200 geïnvesteerd.
27-05-2019 om 19:16
investeerder-3099 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-05-2019 om 19:15
investeerder-36649 heeft € 300 geïnvesteerd.
27-05-2019 om 19:12
investeerder-57762 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-05-2019 om 19:10
investeerder-73337 heeft € 400 geïnvesteerd.
27-05-2019 om 19:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders