43857

GBH Inter B.V.

€ 50.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 131
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 131 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam GBH Inter B.V.
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 31-10-2022

Leendoel

Mevrouw Xiaofei Mao is bezig met de opstart van een Chinese snackbar in de markthal van Rotterdam. De snackbar zal gespecialiseerd zijn in Jiaozi (dumplings)- en Tofu gerelateerde snacks. Hiermee onderscheidt zij zich van andere horecaondernemingen in de markthal. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd als startkapitaal voor onder andere inventaris en inrichting en wordt gedekt door een materiele borg. 

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is GBH Inter B.V.
  • Mevrouw X. Mao en meneer H. Wang geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor het bedrag van € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op de privéwoning.
  • Mevrouw X. Mao en meneer H. Wang geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Siergaarde 25, 2285 JD te Rijswijk, kadastraal bekend als sectie C, nummer 1436 te Rijswijk. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde in het onderpand. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 390.000,- op basis van de woz-waarde d.d. 01-01-2021 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 244.800,- en een openstaande schuld van € 208.873,-. De huidige eerste hypotheekhouder wilde geen toestemming verlenen voor het vestigen van een tweede hypothecaire inschrijving ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van GBH Inter B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor GBH Inter B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers en de overwaarde op de privéwoning. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schuld bestaat voor een bedrag van € 50.000,- uit de lening via Collin Crowdfund. De overige langlopende schuld betreft een lening ter hoogte van € 25.000,-  en is verstrekt door de vader van de ondernemer. Gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund zal er niet afgelost worden op de lening verstrekt door de vader van de ondernemer, tevens wordt er geen rente over de lening betaald.

Jaarcijfers

Balans na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 80.000
Vlottende activa € 5.000
Overige vlottende activa € 15.000
Totaal € 100.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 25.000
Langlopende schulden € 75.000
Kortlopende schulden
Totaal € 100.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 300.000
Bruto winst € 240.000
Kosten € 170.000
Belasting € 11.000
Netto winst € 59.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-228044 heeft € 400 geïnvesteerd.
02-01-2023 om 14:09
investeerder-247492 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-01-2023 om 14:08
investeerder-322395 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-01-2023 om 14:08
investeerder-318840 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-01-2023 om 14:08
investeerder-4099 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-01-2023 om 14:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders