47773

Gebr. Haarsma Holding B.V.

€ 800.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 566
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-03-2024 in 2 uur volgeschreven door 566 investeerders

Samenvatting

Gebroeders Haarsma is een sloopbedrijf (sloop van gebouwen). Door de jaren heen hebben ze een constante omzet en resultaat behaald. Men doet zowel woningen als utiliteit. Het is een compleet sloopbedrijf, er wordt ook asbest verwijdering gedaan. Projecten variëren van een enkele woning tot series van bijvoorbeeld 80-100 woningen in opdracht van een woningbouw corporatie. De opdrachtgevers zijn veelal bouwbedrijven, lagere overheden en woningbouw verenigingen. Het is een familiebedrijf (al 40 jaar in bezit van de tweede generatie) met twee broers als aandeelhouders.

De markt is overzichtelijk aangezien er veelal sprake is van lokale opdrachtgevers. Slechts voor de zeer grote projecten wordt ook offerte gevraagd van partijen buiten de provincie. Er is voldoende aanbod van werk, vooral sloop door vernieuwing vanwege noodzakelijke verduurzaming speelt volop in zowel de woningbouw als die van bedrijfspanden.

Het onderscheidende van Haarsma zit in de volledigheid van de dienstverlening waardoor de klant one-stop ontzorgd kan worden. Vooral de certificering voor asbestverwijdering heeft lang niet iedereen. Daarnaast beschikt de onderneming over een mobiele puinbreker zodat puin op locatie geproduceerd kan worden (belangrijke grondstof voor wegenbouw).

Het betreft een volledig hypothecair gedekte financiering met een LTV Loan-to-Value; de verhouding tussen de schuld en de (markt)waarde van 53% voor werkkapitaal en herfinanciering. 
Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 800.000,-. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 600.000,-. De rente bedraagt 8 % per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificatie is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

 • De geldnemers zijn Gebr. Haarsma Holding B.V., Jaap Haarsma Holding B.V., Johan Haarsma Holding B.V., Asbest Sanering Haarsma B.V., Gebr. Haarsma Sloopwerken B.V., K & G Postma B.V..
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het Bedrijfspand aan de James Wattstraat 25 en Pascalstraat 12k en 16, 8912AS en 8912AT te Leeuwarden, kadastraal bekend als sectie E nummer 1533, 1534, 1788, 1797, 1798, 1957, 2051 en 2323 te Huizum, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 1.500.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 20-07-2021.
 • De heer Jacob Haarsma geeft een borgstelling af ter hoogte van € 75.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard.
 • De heer Johannes Haarsma geeft een borgstelling af ter hoogte van € 75.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven , de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De gelden uit deze financiering zullen aangewend worden voor de uitbreiding van werkkapitaal en herfinanciering van een bestaande lening.

Ondernemer

De onderneming wordt gedreven door twee broers, Johan en Jaap die als tweede generatie de onderneming al 40 jaar geleden overgenomen hebben.

Onderneming

Gebroeders Haarsma is een sloopbedrijf (sloop van gebouwen). Door de jaren heen hebben ze een constante omzet en resultaat behaald. Men doet zowel woningen als utiliteit. Het is een compleet sloopbedrijf, er wordt ook asbest verwijdering gedaan. Projecten variëren van een enkele woning tot series van bijvoorbeeld 80-100 woningen in opdracht van een woningbouw corporatie. De opdrachtgevers zijn veelal bouwbedrijven, lagere overheden en woningbouw verenigingen. Het is een familiebedrijf (al 40 jaar in bezit van de tweede generatie) met twee broers als aandeelhouders.

De markt is overzichtelijk aangezien er veelal sprake is van lokale opdrachtgevers. Slechts voor de zeer grote projecten wordt ook offerte gevraagd van partijen buiten de provincie. Er is voldoende aanbod van werk, vooral sloop door vernieuwing vanwege noodzakelijke verduurzaming speelt volop in zowel de woningbouw als die van bedrijfspanden.

Het onderscheidende van Haarsma zit in de volledigheid van de dienstverlening waardoor de klant one-stop ontzorgd kan worden. Vooral de certificering voor asbestverwijdering heeft lang niet iedereen. Daarnaast beschikt de onderneming over een mobiele puinbreker zodat puin op locatie geproduceerd kan worden (belangrijke grondstof voor wegenbouw).

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering ABN AMRO  € 565.000,-
Werkkapitaal  € 200.000,-
Kosten/overige € 35.000,-
Totale investering  € 800.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 800.000,-

Leenbedrag: € 800.000,-
Rente: 8 %
Looptijd: 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 600.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Gebr. Haarsma Holding B.V., Jaap Haarsma Holding B.V., Johan Haarsma Holding B.V., K. & G. Postman B.V., Gebr. Haarsma Sloopwerken B.V. en Asbestsanering Haarsma B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de (geconsolideerde) jaarrekeningen 2022, door accountant opgestelde voorlopige (geconsolideerde) jaarrekeningen 2023 en door accountant opgestelde prognoses. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit
Deze onderneming kent een langjarige stabiele omzet en winstgevendheid. Deze lijn werd in 2023 onderbroken door plotseling stijgende inkoopprijzen welke niet aan opdrachtgevers doorberekend konden worden. Reden hiervoor is dat projecten voor een lange tijd vooruit worden aangenomen. Inmiddels heeft de onderneming kunnen anticiperen op deze ontwikkeling. De omzet bedroeg in 2022 € 1.908.000,- met een bijbehorende netto cashflowoverschot van € 70.000,-. In 2023 bedroeg de omzet € 1.852.000,-. Door bovengenoemde ontwikkelingen daalde de brutomarge waardoor de netto cashflowoverschot in dat jaar € 65.000,- bedroeg. Voor 2024 wordt een omzet van € 2.000.000,- geprognotiseerd met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 97.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
In 2022 bedroeg de solvabiliteit 41% op een balanstotaal van € 2.587.000,-. In 2023 bedroeg de solvabiliteit 43 % op een balanstotaal van € 2.385.000,-. Voor 2024 wordt een solvabiliteit van 47% geprognotiseerd op een balanstotaal van € 2.245.000,-. Wij beoordelen de Collin Credit Score voor Solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Gebr. Haarsma Holding B.V., Jaap Haarsma Holding B.V., Johan Haarsma Holding B.V., Asbest Sanering Haarsma B.V., Gebr. Haarsma Sloopwerken B.V., K & G Postma B.V..
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het Bedrijfspand aan de James Wattstraat 25 en Pascalstraat 12k en 16, 8912AS en 8912AT te Leeuwarden, kadastraal bekend als sectie E nummer 1533, 1534, 1788, 1797, 1798, 1957, 2051 en 2323 te Huizum, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 1.500.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 20-07-2021.
 • De heer Jacob Haarsma geeft een borgstelling af ter hoogte van € 75.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard.
 • De heer Johannes Haarsma geeft een borgstelling af ter hoogte van € 75.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven , de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypotheek als de hoofdelijkheid van alle BV’s kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed
 

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-428683 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-03-2024 om 12:27
investeerder-30870 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-03-2024 om 12:27
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
14-03-2024 om 12:26
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
14-03-2024 om 12:26
investeerder-277544 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
14-03-2024 om 12:26

Ondernemer

Crowdfund Coach


Ronald Seinen