32769

Geknipt

€ 25.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 35
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-07-2019 in 1 uur volgeschreven door 35 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Geknipt
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal / inventaris
Datum van oprichting 14-12-2007
Website www.geknipt.mijnkapper.nl

Leendoel

Geknipt is een onderneming welke een drietal kapperszaken exploiteert, twee in Veldhoven en een in Eersel. Onderneemster Maartje van de Ven heeft nu de mogelijkheid om één van de vestigingen in Veldhoven te verplaatsen naar een zichtlocatie met meer ruimte. De gevraagde financiering zal worden aangewend om de waarborgsom te financieren en nieuwe inventaris aan te kopen. Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Waarborgsom huur € 10.000
Inventaris € 15.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn mevrouw M.E.M. van de Ven handelend onder de naam Geknipt en haar man, de heer N.R.A. Bouwman. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Ook meneer Bouwman is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Geknipt is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Geknipt. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Extra toelichting bij jaarcijfers 2018
De terugloop in het eigen vermogen komt voort uit de opstart van de tweede locatie in Veldhoven. De winst- en verliesrekening geeft de cijfers weer van alle drie de locaties van Geknipt, twee in Veldhoven en één in Eersel.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 11.000 € 6.000
Vlottende activa € 5.000 € 5.000
Overige activa € 0 € 0
Totaal € 16.000 € 11.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 9.000 € -2.000
Langlopende schulden € 0 € 0
Kortlopende schulden € 7.000 € 13.000
Totaal € 16.000 € 11.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 176.000  
Bruto winst € 154.000  
Kosten € 117.000  
Resultaat € 37.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-30870 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-07-2019 om 13:09
investeerder-75801 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-07-2019 om 13:08
investeerder-60356 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-07-2019 om 13:06
investeerder-78795 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-07-2019 om 13:06
investeerder-68243 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-07-2019 om 13:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders