Investeerders.nl 10-08-2017

Gemiddeld rendement Collin nadert 4%

Gemiddeld rendement Collin nadert 4%

Het gemiddelde netto rendement voor investeerders bij Collin Crowdfund is in juli dit jaar opgelopen tot 3,90 procent, daar waar het in mei nog 3,80 procent bedroeg. Het rendement kruipt hiermee steeds dichter bij de doelstelling van Collin om voor haar investeerders een netto gemiddeld rendement van rond de 4 procent te halen.

De rentes die ondernemers betalen zijn gelijk gebleven op gemiddeld 7,5% en ook de platform-kosten zijn niet aangepast. Het verschil zit hem dus in het minimaliseren of ondersteunen aan de risicogevallen. Het saldo van de uitbetaalde rente min de kosten en de defaults kruipt hiermee dichter richting de 4 procent, de doelstelling (géén garantie) van Collin Crowdfund. Het heeft eind vorig jaar haar kredietselectieproces verder aangescherpt en zegt daar nu het effect van te merken. In mei van dit jaar was het gemiddelde rendement, gemeten over de totale portefeuille zoals die in ruim drie jaar is opgebouwd, nog 3,80 procent, maar dat nam toe tot 3,82 procent in juni. En in de laatste maand van het afgelopen kwartaal was dat rendement gestegen tot 3,90 procent.

Berekening vrij conservatief
“Het netto rendement ontwikkelt zich het laatste half jaar positief”, zo meldt Jeroen ter Huurne, algemeen directeur van Collin Crowdfund, aan Investeerders.nl. Het is met het huidige resultaat naar buiten toe nog een middenmotor. Diverse platformen communiceren hogere cijfers. Al is er nog geen vaste wijze van berekenen en is Collin Crowdfund conservatief. “Dat merken wij ook. We zien dat door te professionaliseren we risico’s steeds beter kunnen inschatten of zelfs oplossen. Gemiddeld zal een investeerder die nu een of twee jaar investeert, al een beter rendement maken dan iemand die al 3 jaar of langer actief is. Onze risicoberekeningen zijn daar nog niet op aangepast. De reserveringen zijn dus misschien aan de hoge kant.”

Als deze reserveringen echt te hoog blijken te zijn dan kan het netto rendement verder stijgen bij correcties. Jeroen sluit niet uit dat eind dit jaar mede om die reden het netto rendement verder stijgt. Of Collin Crowdfund daarmee koploper kan worden in de markt hangt volgens Jeroen sterk af van hoe het netto rendement berekend wordt. Hij ziet daarom vooral winst in het gelijktrekken van de markt. “We zien dat we soms te conservatief waren met onze reserveringen. Maar dat men risico’s loopt en dat reserveren nodig is, is een feit. De branche-vereniging is nu zover dat leden betaalachterstanden en defaults doorrekenen. Het is dan een logische vervolgstap om een uniforme netto-rendement-berekening toe te passen.”

Individuele rendement-berekening
Later dit jaar introduceren ze voor haar investeerders een individuele rendement-berekening. Investeerders kunnen in het “Mijn Collin”-gedeelte op de website dan zien hoe hun persoonlijke rendement is opgebouwd en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de gemiddelde Collin-investeerder.