38613

GEWOON beheer B.V.

€ 150.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 276
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 19-02-2021 in 1 uur volgeschreven door 276 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam GEWOON beheer B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering / Aankoop beleggingspand
Datum van oprichting 23-11-2017
Website www.gewoon-beveiliging.nl

Leendoel

GEWOON beheer B..V. (holding) en GEWOON beveiliging B.V. worden geëxploiteerd door de heer Siemonsma. GEWOON beheer B.V. is de holding, waarin reeds een aantal beleggingspanden zijn aangekocht. GEWOON beveiliging B.V. is gespecialiseerd in elektronische beveiliging, bouwkundige beveiliging, gebouw automatisering en intercom systemen. De ondernemer, de heer Siemonsma, zou graag een lopende financiering op een pand herfinancieren en daarnaast is hij op zoek naar aanvullend kapitaal voor de aankoop van een vakantiewoning voor de verhuur. Aangezien deze vakantiewoning geen registergoed is waardoor geen kadastrale inschrijving mogelijk is, zijn wij met de heer Siemonsma overeengekomen om de primaire zekerheid voor deze financieringscampagne te verkrijgen door middel van een eerste hypothecaire inschrijving op een tweetal in 2020 aangekochte bedrijfspanden.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 75.000
Aankoop beleggingspand € 75.000
Totaal € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • GEWOON beheer B.V.
  • GEWOON beveiliging B.V.
 • De heer E. Siemonsma geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 150.000,-.
 • Er wordt een gezamenlijke eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op de volgende bedrijfspanden:
  • Hamsterkoog 13 L te Alkmaar. Het bedrijfspand is september 2020 aangekocht voor € 90.000,-.
  • Hamsterkoog 17 E te Alkmaar. Het bedrijfspand is augustus 2020 aangekocht voor € 70.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van GEWOON beveiliging B.V. en GEWOON beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor GEWOON beheer B.V. is Minimaal risico. De score voor GEWOON beveiliging B.V. is Aanzienlijk risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we de score Minimaal risico, aangezien GEWOON beheer B.V. eigenaar is van het vastgoed waarop hypotheek wordt gevestigd en de hoofddebiteur is.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische geconsolideerde cijfers op niveau van GEWOON beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
Ondanks het coronavirus zijn de aantal opdrachten gestegen en daarmee is de omzet met 30% gestegen in 2020. In 2021 wordt er nogmaals een stijging verwacht.

Toelichting jaarcijfers
In 2020 ontving de ondernemer vanuit de aangekochte panden huur. Daarnaast verwacht hij in 2021 meer huurinkomsten te ontvangen door de aankoop van een vakantiewoning. De prognose 2021 is gebaseerd op de omzet van 2019 inclusief de huuropbrengsten van de drie panden. Op basis van de jaarcijfers 2019 en daarnaast nog de huuropbrengsten is er naar verwachting voldoende ruimte om aan de aflosverplichting te voldoen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 225.000
Vlottende activa € 85.000
Overige vlottende activa € 60.000
Totaal € 370.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 186.000
Langlopende schulden € 140.000
Kortlopende schulden € 44.000
Totaal € 370.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 459.000  
Bruto winst € 311.000  
Kosten € 290.000  
Belasting € 3.000
Netto winst € 18.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 485.000  
Bruto winst € 337.000  
Kosten € 299.000  
Belasting € 7.000
Netto winst € 31.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109817 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-02-2021 om 11:07
investeerder-17411 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-02-2021 om 11:07
investeerder-196880 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-02-2021 om 11:07
investeerder-54264 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-02-2021 om 11:07
investeerder-64012 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-02-2021 om 11:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders