37408

GHYCZY Selection BV

€ 250.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 273
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-08-2020 in 1 uur volgeschreven door 273 investeerders

Samenvatting

Het designbedrijf GHYCZY is een familie bedrijf dat zich kenmerkt door zeer hoogwaardige en iconische meubels die uitsluitend worden geproduceerd in het atelier in Nederland. Het is opgericht in 1971 door de architect en ontwerper Peter Ghyczy en in 2011 overgenomen door zijn zoon Felix. Na jaren van voorspoed is de afgelopen jaren de omzet geleidelijk teruggelopen. De oorzaak hiervan is het gebrek aan Marketing & Sales inspanningen en de veranderende retail-business in de maatschappij. Met het aantrekken van vreemd vermogen en een Strategisch Marketing & Sales-expert, Wilan van den Berg, en een goed Business Plan, is het doel om het merk GHYCZY internationaal op te bouwen.        

Ondernemer zet de overwaarde van zijn bedrijfspand ter hoogte van € 550.000,- in als zekerheid voor de investeerders. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 5de maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

De totale financieringsbehoefte bedraagt € 500.000,-. De resterende € 250.000,- zal onder voorwaarden bij een tweede financieringsronde via Collin Crowdfund medio 2021 plaatsvinden.

Invloed coronavirus
De Marketing en Sales activiteiten worden de komende maanden verder opgezet en begin 2021 worden deze uitgerold. Verder worden er twee tot drie Sales Ambassadeurs aangetrokken voor de Nederlandse – Belgische- en Duitse Markt; van oudsher 80 tot 85% van GHYCZY's omzet. De invloed van Corona bij de High-End Interior Winkels, Interior Designers en Architecten is volgens ondernemer gering. Hospitality lijkt weer op te bloeien en de verwachting is dat in 2021 deze markt weer toeneemt.

GHYCZY levert voornamelijk designmeubilair aan segmenten die in de breedte, op de hospitality na, niet heel gevoelig zijn voor recessie of laagconjunctuur. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Ghyczy Selection en Ghyczy Beheer als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De volgende voorwaarden en zekerheden worden gesteld:

 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 250.000,- op het bedrijfspand met als adres Reubenberg 25 te Swalmen gevestigd, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- door B.V. Beleggings- en Beheersmaatschappij Ghyczy en heeft een getaxeerde waarde van € 1.050.000,- volgens het taxatierapport met peildatum 1 juli 2020. Bij een tweede financieringsronde medio 2021 is het voornemen van de heer Ghyczy zijn eerste hypotheekrecht vrij te geven.
 • De debiteuren zijn Ghyczy Selection B.V., Ghyczy Beheer B.V., Felix Ghyczy B.V., 360 Degree Hospitality Interior Design B.V. en 360 Degree Hospitality Holding B.V. 
 • De leningen en rekening courant van totaal € 771.835 door B.V. Beleggings- en Beheersmaatschappij Ghyczy worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Waarbij formeel is overeengekomen dat wordt onderzocht of de schulden fiscaal neutraal teniet kunnen worden gedaan en indien mogelijk dan wordt dit uitgevoerd. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ghyczy Selection B.V. en Ghyczy Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De investeerders van deze eerste financieringsronde krijgen voorrang op de nu te verkrijgen zekerheden t.o.v. de tweede financieringsronde.

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel bestaat voornamelijk uit het financieren van de internationale Marketing & Sales inspanningen en bestaat voor het resterende deel uit het uitbreiden van het werkkapitaal en voorraad.

Ondernemer

Felix Ghyczy (1974) heeft na het afronden van zijn HBO opleiding Technische Bedrijfskunde, sales en marketing ervaring opgedaan bij Nike als Europees merk coördinator. Hij is in 2001 gaan werken in het familiebedrijf, in 2011 heeft hij het bedrijf overgenomen en het bedrijf lean gemaakt. In 2014 heeft hij de rebranding van het merk gestart die tot de huidige, zeer actuele uitstraling geleid heeft waardoor het merk als designbrand gerespecteerd is onder de kenners. Felix heeft de kennis, technieken, passie en een speciale touch, die nodig zijn voor het maken en ontwerpen van de meubelcollectie. Hij zal zich focussen op de art-direction van het bedrijf.

Door van kinds af aan al mee te lopen in het familiebedrijf heeft Felix de kennis, technieken en de passie voor het maken en ontwerpen van de meubels van zijn vader geleerd en overgenomen. 

Wilan van den Berg (1961) is gespecialiseerd in het leiden van organisaties inzake het verbeteren en implementeren van strategieën, financieel gezond maken en verbeteren van de medewerkersbetrokkenheid.

Na het afronden van zijn Master of Business Administration, heeft Wilan 25 jaar ervaring opgedaan op senior executive niveau. Hij begon bij Philips in verschillende Marketing, Sales en Management rollen. Hierna als CEO bij de Payer Group in Oostenrijk, CEO bij Remington International in London en Managing Director Media Audits Group in London.

Na voornoemde werd hij in 2004 CEO en meerderheidsaandeelhouder van de Dehler Yachts Group in Duitsland. Onder zijn bewind groeide de omzet in drie jaar van € 10.000.000,- naar € 28.000.000,-. Als gevolg van de kredietcrisis en een slechte timing van de overname van Etap ging Dehler Yachts Group in 2009 failliet. Het faillissement is volgens ons onderzoek naar behoren afgewikkeld.

Na het afwikkelen van het faillissement werd Wilan respectievelijk CEO bij TsannKuen in Xiamen/China en de Princess Group in Breda. Hierna werd hij General Manager bij de Easybread Company in Liechtenstein om tot slot International Vice President te worden bij de American Hotel Register Company in Singapore. Hier gaf hij leiding aan alle activiteiten buiten de US.

Onderneming

Klik hier voor de videopresentatie van GHYCZY.

GHYCZY is een familiebedrijf, opgericht in 1971 door de architect en ontwerper Peter Ghyczy. De familie Ghyczy wil vooruitstrevend en leidend blijven in de binnenshuis architectuur dankzij iconische ontwerpen die hun waarde behouden, generatie na generatie.

Peter Ghyczy’s zijn carrière heeft bestaan uit het bedenken van nieuwe meubeltechnieken die de designindustrie al 45 jaar beïnvloeden. Zijn zoon Felix trad in 2001 toe en tegenwoordig bouwt het duo, vader en zoon, voort op het merk Ghyczy vanuit het familie atelier in Swalmen (Limburg). Alle customer-build en high-end meubels worden hier op een artisanale manier vervaardigd. Onlangs is er een nieuwe Productieleider aangesteld om de productie efficiënter en gestroomlijnder uit te richten.

Meer dan 40 jaar is de catalogus van GHYCZY organisch gegroeid uit Peter Ghyczy’s ethos van ‘slow design’ en zijn giet- en klemtechnieken van vast materiaal; innovaties die de weg hebben vrijgemaakt voor modernistische designuitingen, maar ook door een minimaal gebruik van materialen. Waarbij alles is geïnspireerd door de reizen en migratie van Peter Ghyczy door Midden-Europa gecombineerd door de uitgesproken GHYCZY esthetisch en architectonisch minimalisme met historische en artistieke invloeden.

Het GHYCZY product heeft de tand des tijds al die jaren goed doorstaan en is te vinden in internationale musea, Christies veilingen en in enkele van toonaangevende hotels, zoals; Ace Hotel in downtown Los Angeles, het Ritz Carlton in Genève, het WHotel en Park Centraal Hotel in Amsterdam en het Lancaster Hotel in Parijs..

In de topdagen, van 1998 tot 2012, realiseerde GHYCZY een omzet van bijna € 4.000.000,- met € 1.000.000,- nettowinst. Hierna liep de omzet terug tot gemiddeld € 1.000.000,- met kleine verliezen tussen 2013 en 2019. Oorzaak van de terugval in omzet was het gebrek aan Marketing & Salesactiviteiten, interne oriëntatie en onvoldoende financiële controle.

De werkkapitaalinjectie van € 250.000,- is onderdeel van een vijf jaren Strategisch Business & Marketing plan, onder leiding van Wilan van den Berg.

GHYCZY Strategie – 2020-2024

 • Herdefiniëren positionering
 • Bewustwording binnen GHYCZY door het bepalen van de juiste doelgroepen. Private Whealthy Individuals via High-End Interieur Winkels, Interieur Designers en Architecten. (Maar verder nieuwe doelgroepen zoals de jongere doelgroep: “GHYCZY Millenium Basics” ofwel “My First GHYCZY”).
 • Focus op Key accounts met een duidelijk gedefinieerde verkoopstrategie.
 • Definiëren van product portfolio per kern doelgroep en markt, zoals Interieur Designers, Architecten of Hotels.
 • Creëren van een solide financiële positie
 • Creëren van partnerships

“GHYCZY going for the Future”

Juridische Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Financieren Marketing & Sales € 150.000,-
Werkkapitaal € 100.000,-
Totaal € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan 4 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing.

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 500.000,-, de tweede investeringsronde van € 250.000,- vindt plaats medio 2021 en is onder voorbehoud van het behalen van de aan Collin Crowdfunding reeds aangeleverde forecasts. De investeerders van deze eerste financieringsronde krijgen voorrang bij de tweede financieringsronde.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 250.000,- op het bedrijfspand met als adres Reubenberg 25 te Swalmen gevestigd, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- door B.V. Beleggings- en Beheersmaatschappij Ghyczy en heeft een getaxeerde waarde van € 1.050.000,- volgens het taxatierapport met peildatum 1 juli 2020. Bij een tweede financieringsronde medio 2021 is het voornemen van de heer Ghyczy zijn eerste hypotheekrecht vrij te geven.
 • De debiteuren zijn Ghyczy Selection B.V., Ghyczy Beheer B.V., Felix Ghyczy B.V., 360 Degree Hospitality Interior Design B.V. en 360 Degree Hospitality Holding B.V. 
 • De leningen en rekening courant van totaal € 771.835 door B.V. Beleggings- en Beheersmaatschappij Ghyczy worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Waarbij formeel is overeengekomen dat wordt onderzocht of de schulden fiscaal neutraal teniet kunnen worden gedaan en indien mogelijk dan wordt dit uitgevoerd. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ghyczy Selection B.V. en Ghyczy Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De investeerders van deze eerste financieringsronde krijgen voorrang op de nu te verkrijgen zekerheden t.o.v. de tweede financieringsronde.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel Ghyczy Beheer B.V., Ghyczy Selection B.V. en 360 Degree Hospitality Holding B.V. is Laag risico. De D&B score van Felix Ghyczy B.V. is Minimaal risico en de kwalificatie voor 360 Degree Hospitality Interior Design B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de geconsolideerde conceptcijfers van 2019 en de prognoses over 2020-2024 van de Ghyczy Groep. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet over 2019 bedroeg € 739.000,- met een netto winst van € 190.000,- en een negatieve genormaliseerde cashflow van € 68.000,-. Dit verschil is ontstaan door de herwaardering van de voorraden. In 2020 is de herstructurering van de organisatie reeds in gang gezet en de verwachting is dat de omzet € 700.000,- zal bedragen met daarbij een verwachte netto winst van € 54.000,- met een netto cashflow tekort van € 30.000,-.

In 2021 worden de Marketing & Sales activiteiten gestart en wordt het netto cashflow tekort als gevolg van de Marketing & Sales inspanningen geschat op € 259.000,-. In 2022 wordt dankzij de Marketing & Salesinspanningen een omzet van € 2.000.000,- verwacht met een netto resultaat van € 34.000,- (break-even). In 2023 verwacht men een omzet van € 3.500.000,- en de verwachting van de operationele winst is € 500.000, oplopend in de daarop volgende jaren. Wij kwalificeren de afloscapaciteit o.b.v. de prognoses als Voldoende. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt ultimo 2019 37% bij een balanstotaal van € 1.634.000,-. Op het moment van financieren zijn de leningen en de rekening courantverhoudingen van B.V. Beleggings- en Beheersmaatschappij Ghyczy achtergesteld aan onze financiering. De solvabiliteit komt ultimo 2020 hiermee uit op 72% bij een balanstotaal van € 1.966.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Zeer Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 250.000,- op het bedrijfspand met als adres Reubenberg 25 te Swalmen gevestigd, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- door B.V. Beleggings- en Beheersmaatschappij Ghyczy en heeft een getaxeerde waarde van € 1.050.000,- volgens het taxatierapport met peildatum 1 juli 2020. 
 • De leningen en rekening courant van totaal € 771.835 door B.V. Beleggings- en Beheersmaatschappij Ghyczy worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Waarbij formeel is overeengekomen dat wordt onderzocht of de schulden fiscaal neutraal teniet kunnen worden gedaan en indien mogelijk wordt uitgevoerd. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ghyczy Selection B.V. en Ghyczy Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Door zowel de achtergestelde leningen en rekening courant, de verpanding van de huurpenningen roerende zaken (aanpassing 14-aug) als de tweede hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Zeer Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Als extra beloning bieden Felix en Wilan alle investeerders een aantrekkelijke korting op de gehele GHYCZY collectie. Ga voor een indruk van de collectie naar https://www.ghyczy.com/.

De kortingen die eenmalig geboden worden en tot en met 31 december 2021 zijn te besteden:

 • Investering vanaf 500€ – 15% korting op aankoop GHYCZY Producten
 • Investering vanaf 1.000€ – 20% korting op aankoop GHYCZY Producten
 • Investering vanaf 1.500€ – 25% korting op aankoop GHYCZY Producten
 • Investering vanaf 2.500€ – 30% korting op aankoop GHYCZY Producten

 Investeerders vanaf 2.500€ worden uitgenodigd naar Swalmen voor bezoek Atelier, Showroom en een exclusieve lunch in het ,,Kasteel Nieuwebroeck”

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Alle investeerders kunnen zich kosteloos aanmelden voor de exclusieve GHYCZY & U Club via: GVC@ghyczy.nl (GHYCZY for You VIP Club)

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-132166 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2020 om 10:33
investeerder-34840 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2020 om 10:33
investeerder-169737 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
14-08-2020 om 10:32
investeerder-108464 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2020 om 10:31
investeerder-115765 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2020 om 10:31

Ondernemer

Peter & Felix Ghyczy

Wilan van den Berg

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur