40469

Groen Field Marketing

€ 290.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 232
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-08-2021 in 1 uur volgeschreven door 232 investeerders

Samenvatting

Groen Field Marketing Nederland B.V. richt zich op ondersteuning op het gebied van marketing en sales voor de retail food. Het in 2020 overgenomen Shop Support B.V. doet hetzelfde voor de retail-non food, deze onderneming richt zich primair op bouwmarkten. Het motto van de onderneming “Wij brengen uw producten tot leven”.

De onderneming is momenteel gehuisvest in een bedrijfsverzamelgebouw te Leeuwarden. Dit betreft een complex met uitsluitend kantoorruimtes. Omdat de onderneming steeds meer logistieke handelingen moet verrichten is dit een onmogelijke situatie. Men is daarom naarstig op zoek gegaan naar nieuwe bedrijfsruimte. Dit is nu gevonden in de vorm van een loods/magazijn plus kantoorruimte waarmee de verdere groei van de onderneming gefaciliteerd kan worden. 

Invloed coronavirus
Shop Support B.V. werd in 2020 overgenomen vanwege het personeelsbestand en verwachte synergie voordelen met Groen Field Marketing Nederland B.V. Het personeelsbestand bleek achteraf niet geschikt en moest grotendeels afgekocht worden. Ook had deze onderneming veel last van de lock-down (bouwmarkten moesten sluiten). Al met al werd in 2020 een fors verlies geleden in deze onderneming. Er is eind 2020 een nieuwe directeur aangetreden. Momenteel is de onderneming weer winstgevend. Omdat de nieuwe directeur de onderneming graag wil overnemen is overeengekomen dat hij de aandelen van de onderneming per 1-1-2022 voor 49% zal overnemen tegen een vooraf overeengekomen waarde.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 350.000,-. De eigen inbreng is € 60.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund wordt aldus € 290.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 150.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Auke Groen Beheer B.V., Auke Groen Tussenholding B.V., Groen Field Marketing Nederland B.V. en Shop Support B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 290.000,- op het aan te kopen bedrijfsmatig onroerend goed aan de Freark Damwei 50, 8914 BM te Leeuwarden, kadastraal bekend onder sectie D nummer 10776 te Leeuwarden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 300.000,- op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 13-07-2021.
 • De heer A. Groen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Hege Tsjerkewei 3, 9173 GM te Hegebeintum, kadastraal bekend onder sectie I, nummer 128 te Blija verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- en openstaande schuld van € 198.611,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 450.000,- op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 19-07-2021.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

De lening zal worden aangewend voor de aankoop en verbouwing van een bedrijfspand voor eigen gebruik.

Ondernemer

In 2002 is Auke Groen als Field Supervisor (aansturing buitendienst) gaan werken bij een Field Marketing bureau. Ondernemend als hij is, miste hij tijdens de werkzaamheden het inbrengen van zijn eigen initiatieven. De werkzaamheden hebben hem door de jaren heen geleerd dat persoonlijke betrokkenheid een belangrijk onderdeel is in de communicatie met de klant en de medewerker, alsook tijdens het uitvoeren van de projecten.
Gedreven door de passie voor retail en overtuigd van de ‘human touch’ in point of sale is hij in 2014 Groen Field Marketing gestart, met als doel alle klanten, projecten en medewerkers te behandelen met juist die persoonlijke betrokkenheid welke hij zo belangrijk vindt.
Ervoor wakend dat de afstand tussen het management en het team in het veld klein blijft, is Groen Field Marketing na 7 jaar uitgegroeid tot een bureau met meer dan 100 betrokken medewerkers welke actief zijn in de Benelux en Duitsland. Het motto ‘ieder schap, elk product en elke display verdient dezelfde persoonlijke betrokkenheid’ loopt als rode draad door het bedrijf.

Onderneming

Groen Field Marketing Nederland B.V. richt zich op ondersteuning op het gebied van marketing en sales voor de retail food. Het in 2020 overgenomen Shop Support B.V. doet hetzelfde voor de retail-non food, deze onderneming richt zich primair op bouwmarkten. De activiteiten van de onderneming zijn; Merchandising, schaponderhoud, ondersteuning buitendienst en dispatching.

 Het motto van de onderneming “Wij brengen uw producten tot leven”.

De onderneming is momenteel gehuisvest in een bedrijfsverzamelgebouw te Leeuwarden. Dit betreft een complex met uitsluitend kantoorruimtes. Omdat de onderneming steeds mee logistieke handelingen moet verrichten is dit een onmogelijke situatie. Men is daarom naarstig op zoek gegaan naar nieuwe bedrijfsruimte. Dit is nu gevonden in de vorm van een loods/magazijn plus kantoorruimte waarmee de verdere groei van de onderneming gefaciliteerd kan worden. 

Shop Support B.V. werd in 2020 overgenomen vanwege het personeelsbestand en verwachte synergie voordelen met Groen Field Marketing Nederland B.V. Het personeelsbestand bleek achteraf niet geschikt en moest grotendeels afgekocht worden. Ook had deze onderneming veel last van de lock-down (bouwmarkten moesten sluiten). Al met al werd in 2020 een fors verlies geleden in deze onderneming. Er is eind 2020 een nieuwe directeur aangetreden. Momenteel is de onderneming weer winstgevend. Omdat de nieuwe directeur de onderneming graag wil overnemen is overeengekomen dat de directeur de aandelen van de onderneming per 1-1-2022 zal overnemen voor 49% zal overnemen tegen een vooraf overeengekomen waarde

Beide ondernemingen (Groen Field Marketing Nederland B.V. en Shop Support B.V.) hebben elk zes mensen in vaste dienst. Voor de buitendienst wordt in totaal gebruik van een poule van 120 inleenkrachten van wie er gemiddeld 60-65 mensen ingehuurd worden. De kwaliteit van het werk en de klanttevredenheid wordt continu gemeten en gemonitord, ook door controleurs die langs klanten gaan. Dit proces van kwaliteits-rapportages en bijsturing is volledig geautomatiseerd. De uren en financiële administratie zijn continu actueel. 

Al met al een is de interne organisatie goed op orde wat de basis voor het onderscheidende vermogen van deze onderneming is. Dit levert een sterke vertaling van de meerwaarde van het merk naar de winkelvloer op. Dit vormt tezamen met de korte lijnen en persoonlijke aanpak de basis voor de stevige groei die de onderneming nu doormaakt. De medewerkers van de onderneming zijn VCA gecertificeerd en NEN 3140 gekeurd.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfspand € 240.000,-
Verbouwing € 50.000,-
BTW € 50.000,-
Kosten € 10.000,-
Totale investering € 350.000,-
Eigen inbreng € 60.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 290.000,-

 

Leenbedrag: € 290.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met een slottermijn van € 150.000,-

Behalve de te verstrekken lening door Collin Crowdfund zijn er geen andere financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Groen Field Marketing Nederland B.V. en Auke Groen Tussenholding B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Auke Groen Beheer B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Shop Support is Aanzienlijk risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de (geconsolideerde) definitieve jaarrekening 2020, voorlopige halfjaarcijfers en een door de accountant opgestelde prognose voor 2021. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De overname van Shop Support B.V. heeft vorig jaar een aantal problemen opgeleverd. Dit betroffen personele problemen en de sluiting van de bouwmarkten als gevolg van de lock-down. Al met al leverde dat vorig jaar een geconsolideerd verlies op. Ten behoeve van deze aanvraag hebben we de incidentele kosten die met de overname gemoeid gingen gecorrigeerd op afloscapaciteit. De geconsolideerde omzet bedroeg € 783.000,- met een bijbehorende netto cashflow van € 22.000,-. De prognose omzet wordt ondersteund door goede halfjaarcijfers die bevestigen dat de problemen van vorig jaar zijn opgelost en Shop Support B.V. weer winstgevend is. De geconsolideerde omzet voor 2021 wordt op € 1.028.000,- geprognotiseerd. De bijbehorende netto cashflow overschot bedraagt € 41.000,- waarbij dan rekening is gehouden met de nieuwe aflossingsverplichting bij Collin op jaarbasis. Wij beoordelen de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Het geconsolideerde balanstotaal bedroeg in 2020 € 289.000,- met solvabiliteit van 3,0%. Als gevolg van de aankoop van het bedrijfspand treedt er een forse balansverlenging op. Het geconsolideerde balanstotaal wordt per ultimo 2021 op € 597.000,- geprognotiseerd met een solvabiliteit van 18%. Wij beoordelen de solvabiliteit als Matig.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Auke Groen Beheer B.V., Auke Groen Tussenholding B.V., Groen Field Marketing Nederland B.V. en Shop Support B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 290.000,- op het aan te kopen bedrijfsmatig onroerend goed aan de Freark Damwei 50, 8914 BM te Leeuwarden, kadastraal bekend onder sectie D nummer 10776 te Leeuwarden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 300.000,- op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 13-07-2021.
 • De heer A. Groen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Hege Tsjerkewei 3, 9173 GM te Hegebeintum, kadastraal bekend onder sectie I, nummer 128 te Blija verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- en openstaande schuld van € 198.611,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 450.000,- op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 19-07-2021.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand als de door tweede hypotheek op de woning gesecureerde borgstelling van de ondernemer kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 
 
Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-76514 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2021 om 11:23
investeerder-9661 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-08-2021 om 11:22
investeerder-91235 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-08-2021 om 11:22
investeerder-17720 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
06-08-2021 om 11:22
investeerder-75336 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2021 om 11:22

Ondernemer

A. Groen

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach