33524

Handelsonderneming Peter de Boer

€ 100.000  |  6,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 202
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-12-2019 in 2 uur volgeschreven door 202 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Handelsonderneming Peter de Boer
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Inventaris / werkkapitaal
Datum van oprichting 01-10-2012
Website N.v.t.

Leendoel

Ondernemer Peter de Boer heeft een handelsonderneming waarmee hij actief is in de bouwsector. De vraag naar zijn diensten is dusdanig hoog dat hij ruimte ziet om twee ZZP’ers in te huren en voor hem te laten werken. Om deze twee ZZP’ers te voorzien van een bus, de juiste gereedschappen en het creëren van een werkplaats bij zijn woning heeft de ondernemer een financiering nodig. Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 72 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aanschaf twee werkbussen € 45.000
Gereedschap € 25.000
Verbouwing Stal € 20.000
Werkkapitaal € 10.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is de heer P.A. de Boer handelend onder de naam Handelsonderneming Peter de Boer. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Handelsonderneming Peter de boer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Veenpolderdijk 11a te Assendelft verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 450.000,- en openstaande schuld van € 296.000,- . Op basis van een taxatierapport opgemaakt op 2-2-2018 heeft het onderpand een marktwaarde van € 465.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Handelsonderneming Peter de Boer is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Handelsonderneming Peter de Boer. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € – € 19.000
Vlottende activa € 75.000 € 52.000
Overige vlottende activa € 2.000 € 12.000
Totaal € 77.000 € 83.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 60.000 € 63.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 17.000 € 20.000
Totaal € 77.000 € 83.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 163.000  
Bruto winst € 117.000  
Kosten € 34.000  
Resultaat € 83.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110697 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 11:15
investeerder-104286 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 11:14
investeerder-111177 heeft € 200 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 11:14
investeerder-108657 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 11:14
investeerder-108137 heeft € 400 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 11:14

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders