38292

Hans Lo Vastgoedfinanciering

€ 40.000  |  5,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 88
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-10-2020 in 1 uur volgeschreven door 88 investeerders

Bedrijfskenmerken

Naam ondernemer Hans Lo
Leendoel Vastgoedfinanciering

Leendoel

Hans Lo, eigenaar van een goed lopend kwalitaria, bezit 12 panden in privé welke worden verhuurd. Hij heeft de kans om een nieuw pand aan te kopen om zo zijn beleggingsportefeuille mee uit te breiden. Voor de aankoop is financiering benodigd. 

Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 5,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop pand € 159.000
Aankoopkosten € 15.000
Totaal € 174.000
Mogelijk € 127.000
Eigen middelen € 7.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer C.F. Lo. Hij is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 40.000,- op een van de panden van de klant aan Petuniatuin 1 te Zoetermeer (kadastraal bekend als: sectie B, nummer 3188, appartementsindex A12 te Zegwaard) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het pand is vrij van hypotheek. De WOZ waarde per 1 januari 2019 is € 315.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Kwalitaria Hoge Veld is Laag risico. Kwalitaria Hoge Veld is daarentegen niet als debiteur meegenomen in deze lening.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de aangeleverde huurinkomsten en lasten van de box 3 panden. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan geen last te hebben van de coronacrisis. De huur wordt op dit moment gewoon doorbetaald door de huurders. 

Jaarcijfers

Afloscapaciteit
Uit de aangeleverde informatie van de ondernemer blijkt dat hij jaarlijks voor aankoop ongeveer € 200.000,- aan huurinkomsten ontvangt. De lasten bedroegen ongeveer € 77.000,-. Daarnaast heeft de klant een vennootschap onder firma met een netto resultaat in 2019 van € 90.000,-. De afloscapaciteit wordt daarmee gekwalificeerd als goed.

Solvabiliteit
Op basis van de aangeleverde informatie blijkt een forse overwaarde van de beleggingspanden. De solvabiliteit wordt daarmee gekwalificeerd als goed.

Zekerheden
Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand aan Petuniatuin 1 te Zoetermeer. De WOZ waarde per 1 januari 2019 bedraagt € 315.000,-. Daarnaast is de heer Lo privé aansprakelijk voor het totale leenbedrag. De zekerheden worden daarmee gekwalificeerd als Zeer goed.

Toelichting aankoop
Mogelijk zal voor de aankoop van dit pand een financiering verstrekken van € 127.000,- waarvan € 79.500,- aflossingsvrij en € 47.500,- wat in 20 jaar wordt afgelost. Daarbij zullen zij een eerste hypotheek vestigen op het aan te kopen pand.

Omdat Mogelijk al met een eerste hypotheek op het aan te kopen pand zit, zal Collin een eerste hypotheek verkrijgen op een van de andere beleggingspanden welke hypotheekvrij is. Dit betreft een pand waar op dit moment een horeca-ondernemer in zit gevestigd. De huur kan op dit moment gewoon worden doorbetaald. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109990 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-10-2020 om 11:05
investeerder-110032 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-10-2020 om 11:04
investeerder-2570 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-10-2020 om 11:04
investeerder-9834 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-10-2020 om 11:04
investeerder-102360 heeft € 300 geïnvesteerd.
28-10-2020 om 11:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders