31392

Happix

€ 125.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 147
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-03-2019 in 1 uur volgeschreven door 147 investeerders

Samenvatting

Happix is de grootste online marktplaats waar je in een handomdraai je professionele fotograaf vindt, vergelijkt en boekt. Wij zorgen ervoor dat jij altijd de fotograaf vindt die bij jou past. We maken de markt transparant en ontzorgen de fotograaf. Als nummer 1 vergelijkingssite van professionele fotografen in Nederland bieden we overzicht, gemak en zekerheid.

De markt voor professionele fotoshoots in Nederland is 200 miljoen euro groot. Er is behoefte aan een platform die fotografen bij een opdrachtgever brengt. Intussen hebben meer dan 1.300 van de 10.000 professionele fotografen in Nederland een account aangemaakt, zijn er 2.500 klantaccounts en zijn er inmiddels grote opdrachtgevers als de BankGiroLoterij en Intratuin. De potentie van Happix is aangetoond met een proof of concept. 

Sinds eind 2018 wordt vanuit de opgebouwde ervaring de website volledig herzien zodat er kan worden opgeschaald en op termijn ook de internationale markt betreden wordt. Om de groeiende organisatie in goede banen te leiden zijn sinds begin 2019 een ervaren ICT- ondernemer en een ervaren marketing en business developer aangetrokken. Daarmee heeft Happix alle kennis en kunde in eigen huis. Het team is er klaar voor!

Door verdere ontwikkeling van webtechniek en webmarketing zal de omzet groeien en de brutowinstmarge stijgen. Met de gevraagde financiering is er voldoende ruimte om het break-evenpoint te bereiken. De financiering is daarnaast volledig hypothecair gedekt in tweede rang door de aanwezige overwaarde op de eigen woning.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 125.000,-. De looptijd is 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7de maand start de lineaire aflossing in 42 maanden. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Zappix B.V. als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is Zappix B.V. De ondernemer A.L.J. Govers geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,- gesecureerd door een tweede hypothecaire inschrijving van € 125.000,- op de woning in privé. De lening van € 190.000,- van A.L.J. Govers aan Zappix B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De huidige en toekomstige inventaris wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er is overeengekomen dat op de privéwoning geen verdere verhoging van schuld is toestaan gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Om verder te groeien is een investering nodig, waarvan het grootste gedeelte gaat naar de ontwikkeling in techniek en personeelskosten. Daarnaast zal een lening worden geherfinancierd.

Ondernemer

Robert Govers (1970) zag de veranderingen in de markt voor fotografie. Met 25 jaar ervaring, een succesvolle internationale carrière en marktkennis zag hij de mogelijkheden voor een platform dat enerzijds de markt transparant maakt en anderzijds fotografen maximaal ontzorgt.

Ooit heeft hij scheikunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven, maar hij vond fotografie leuker dan het doorrekenen van pijpleidingen. Wel heeft zijn academische achtergrond er wel voor gezorgd dat hij goed kan analyseren en problemen kan doorgronden. Samen met het team werkt hij zeer gedreven aan het succes van Happix.

Robert woont samen met zijn vriendin Paula. Zij hebben geen kinderen.

“Als kind liep ik op de lagere school bij handenarbeid altijd eerst een rondje door de klas om te kijken wat iedereen maakte. Daarna maakte ik met de opgedane inspiratie mijn eigen versie die uiteindelijk helemaal anders was en meestal een goede beoordeling opleverde. Op de middelbare school noemde ik dat ‘analytisch creatief’. Nu weet ik dat dat ‘innovatie’ heet.“ Robert Govers.

Onderneming

Happix is de grootste online marktplaats waar je in een handomdraai je professionele fotograaf vindt, vergelijkt en boekt. Je kunt vergelijken op soort fotografie, stijl, locatie, all-in tarief en ervaringen van anderen. Happix garandeert als enige de kwaliteit van je fotoshoot en je betaling. Voor de klant is het one-stop shopping met 100% zekerheid, voor de fotograaf is het ontzorgen, want die is vooral goed in fotografie en niet in de alles organisatie eromheen. Met nu al meer dan 1.300 professionele fotografen en 47 soorten fotografie vind je op Happix altijd de fotograaf die bij je past. Met samenwerkingen met Bankgiroloterij, Intratuin en Wij Media is het aantal klantaccounts in de groei waarbij de teller ruim boven de 2.500 staat.

Verdienmodel
Voor iedere opdracht ontvangt Happix een fee van 20% tot 25%. Alle geldstromen lopen via het platform. Aanvullende verdienmodellen zijn de abonnementen voor fotografen, het niet ingewisselde deel van het Nationale Fotokado en de kick back fee van alle vergrotingen en albums die vanaf eind 2019 via Happix besteld kunnen worden.

Strategie
Sinds januari 2019 zijn een ervaren CMO en CTO aangetrokken. Daardoor is de kostenstructuur veranderd. Kennis hoeft niet meer ingekocht te worden. Door de hogere bouwkwaliteit gaan ontwikkelingen sneller.

In 2019 worden het gebruiksgemak en het design verbeterd. Later in 2019 wordt een abonnement met extra service voor fotografen geïntroduceerd naast het huidige no cure – no pay model. Affiliate partners zoals Wij-media zullen worden aangesloten en de Belgische website zal in de lucht gaan.

In 2020 is het doel om harder te groeien door meer in te zetten op de marketing, wat gesteund moet gaan worden door het instappen van een internationale speler als partner. Gesprekken hierover vinden reeds plaats. De website wordt momenteel volledig herzien waardoor het vanaf 2020 internationaal kan worden opgeschaald. 
Het concept van Happix kan ook doorvertaald worden naar aanpalende creatieve branches. Denk bijvoorbeeld aan designers en interieurarchitecten. Het doel is marktdominantie te bereiken in platformen voor visueel vergelijkbare creatieve diensten en producten.

Marktpositie
De markt voor fotografie is in potentie 200 miljoen euro groot. Het is een verdringingsmarkt van ZZP’ers in deeltijd. De ZZP’ers zijn geen webondernemer en daarmee bijna niet vindbaar. Door hen aan te sluiten en te bundelen is Happix snel gegroeid naar een platform met relevantie. De trend is dat ook in niche markten aankopen steeds meer naar internet verschuiven, waar een winner-takes-all geldt. 
Er bestaat ook internationaal geen vergelijkbaar platform dat de fotografiemarkt inzichtelijk maakt, fotografen ontzorgt en het hele traject aanbiedt van het zoeken en vergelijken van een fotograaf tot en met de vergroting aan de muur. Afgelopen november was Happix dan ook opgenomen in het Alpha programma van het internationale Websummit in Lissabon. 

Organisatiestructuur
De activiteiten vinden plaats in Zappix B.V. De vorm met de Stichting Administratiekantoor is opgezet om makkelijker aandelen uit te kunnen geven. De bestuurder van het kantoor is de partner van Robert, Paula Mastandrea.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

ICT-kosten € 24.000,-
Personeelskosten € 40.000,-
Aflossing tijdelijke financiering € 32.000,-
Werkkapitaal € 15.000,-
Onvoorzien € 14.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 125.000,-

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7de maand start de lineaire aflossing in 42 maanden.

Naast de eigen inbreng in de vorm van lening van de ondernemer hebben twee vrienden elk € 25.000 geïnvesteerd in 2018. Deze (aflossingsvrije) leningen mogen blijven staan tot 2023.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Zappix B.V.
  • A.L.J. Govers geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,- gesecureerd door een tweede hypothecaire inschrijving van € 125.000,- op de woning in privé. 
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van €125.000,- op de privé woning verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is recent getaxeerd op een waarde van €925.000,-. De eerste hypotheek is €478.500,- groot, de inschrijving bedraagt €600.000,-. De ondernemer heeft verklaard geen financieringen onder de eerste hypothecaire inschrijving op te nemen. Derhalve is de hypothecaire inschrijving van Collin Crowdfund materieel van aard.
  • De lening van A.L.J. Govers aan Zappix B.V. ter hoogte van € 190.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt niet betaald.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris van Zappix B.V. wordt in eerste verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Zappix BV is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017, jaarcijfers 2018 en de prognose voor geheel 2019 en 2020. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
Het bedrijf zit in de vroege marktfase zoals beschreven in de pitch. In 2018 was men operationeel maar nog op kleine schaal en ook nog met wat technische onvolkomenheden. Uiteindelijke omzet in 2018 uit de operationele activiteit bedraagt € 101.000,- wat te weinig was voor de operationele kosten, waardoor er een verlies is geleden van € 114.000,-. Dit is door inbreng van middelen door de ondernemer ondervangen. In 2019 is het platform technisch helemaal klaar en zal de omzet langzaam op gang komen en verwacht men een omzet van € 209.000,- uit de core-activiteit en nog € 27.000,- uit de nevenactiviteiten. Uiteindelijke cashflow is € 50.000,- negatief wat wordt opgevangen uit de crowdfunding. Eind 2019 gaan de aflossingen pas lopen en op dat moment zal het break-evenpunt voor de cashflow op maandbasis zijn bereikt. Voor 2020 wordt uiteindelijke verdere groei en winst verwacht. Omzetverwachting volgens de prognose voor 2020 is ruim € 1 miljoen met een cashflow € 160.000,- wat ruim toereikend is. De Rentabiliteit kwalificeren we als Voldoende.

Solvabiliteit
De aanloopkosten en verliezen zijn tot nu toe bijna volledig met eigen middelen gefinancierd. Daarnaast zijn er kleine leningen van bevriende relaties ingebracht waarvan er een uit de financiering wordt afgelost. Het eigen vermogen is per saldo nog negatief en zal door het verwachte verlies 2019 nog iets verder oplopen. Vanaf 2020 wordt er vermogen opgebouwd. De ondernemer in privé tekent een volledige borg en heeft een woning met overwaarde van meer dan € 400.000,- wat de solvabiliteit voldoende compenseert. Solvabiliteit kwalificeren we als Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio scoort historisch matig en zal pas in 2020 boven de 1,0 uitkomen. Met de huidige financiering is de liquiditeit gedekt voor de komende periode. De lasten zijn redelijk vast en de omzet is nog laag geprognosticeerd dus de liquiditeit zal naar verwachting voldoende zijn.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders krijgen een Nationaal Fotokado ter waarde van 10% korting. Deze is geldig voor elk type fotoshoot van de 47 soorten. De cadeaubon is geldig tot 1 oktober 2019 en wordt gekoppeld aan het investeerdersnummer.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-69866 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-03-2019 om 11:39
investeerder-67349 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-03-2019 om 11:38
investeerder-53019 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-03-2019 om 11:38
investeerder-64193 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-03-2019 om 11:37
investeerder-37512 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-03-2019 om 11:36

Ondernemer

Robert Govers

Crowdfund Coach


Marc Kogels