32288

Happy Bodies Strijp S

€ 150.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 153
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-08-2019 in 1 uur volgeschreven door 153 investeerders

Samenvatting

Bart Rovers en Johan de Rooij  hebben op een unieke locatie in Strijp-S in Eindhoven een Health Hub ontwikkeld, onder de naam “Elan 59”. Waarbij meerdere sport-gerelateerde bedrijven binnen één locatie een sportbeleving gaan aanbieden. Bart Rovers en Johan de Rooij  openen er zelf een Happy Bodies vestiging. De ondernemers hebben veel ervaring in de fitnessbranche, zowel vanuit eigen sportscholen als in advisering aan ondernemers in de branche. Johan brengt een achtergestelde lening in Bart verstrekt een tweede hypothecaire inschrijving op de privé woning ter zekerheid voor de investeerders.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 400.000,-. ABC-Finance financiert € 200.000,- middels een operationele lease, de ondernemers brengen zelf € 50.000,- aan eigen middelen in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden met een aflossingsvrije periode van 3 maanden en daarna een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Optima Fide Exploitatie B.V. en Optima Fide Beheer B.V. als Verhoogd risico. De Collin credit score is Voldoende. 

  • De debiteuren zijn Optima Fide Exploitatie B.V. en Optima Fide Beheer B.V. 
  • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 150.000,- door de heer A.J.A. Roversen de heer J.C.G. de Rooij.  De borg is materieel.
  • De lening van J.C.G. de Rooij ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund (dit is exclusief de middels lease gefinancierde activa)
  • Er wordt een tweede  hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,-  op het woonhuis van A.J.A. Rovers en W. Rovers-Bakker verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 273.000,-  en openstaande schuld van € 241.000,- . De woning kent een marktwaarde van € 340.000,-  op basis van een recente (april 2019) onafhankelijke waarde bepaling.

Video Pitch

Leendoel

De crowdfunding zal worden aangewend voor de opstart van een Happy Bodies vestiging op Strijp-S in Eindhoven.

Ondernemer

Johan de Rooij (63) is de laatste jaren samen met Bart actief geweest met Profitz, een zakelijk adviesbureau voor ondernemingen in met name de sportbranche. Binnen Profitz hebben ze vele nieuwe en bestaande fitnessconcepten begeleid bij de start. De expertises van Johan zijn bedrijfskundig, schrijven van businessplannen en financieringsaanvragen, analyseren Big-data en ontwikkelen van concepten.

Bart Rovers (43, getrouwd, 3 kinderen) is eerder eigenaar geweest van aantal sportscholen. De laatste heeft hij een aantal jaren geleden verkocht om samen met Johan Profitz te starten en als consultant aan de slag te gaan. De expertises van Bart zijn operationeel management, markt- en concurrentieanalyses en coaching van ondernemers.

Bart zal de Happy Bodies vestiging gaan managen en Johan zal zich blijven richten op Profitz. Profitz krijgt een open kantoor in de Happy Bodies vestiging, zodat beide heren veelvuldig aanwezig zullen zijn.

Onderneming

Elan 59
Op een  mooie locatie op de begane grond van een woontoren midden in Strijp-S in Eindhoven wordt  de Elan 59 gerealiseerd. Strijp-S is sterk in ontwikkeling met veel jonge en innoverende bedrijven als ook veel technologische ontwikkelingen en creativiteit. Naast de zakelijke kant worden er veel koop- en huurwoningen en appartementen in en rond Strijp-S gebouwd. De Elan 59 voorziet in meerdere sportactiviteiten op 1.257 m2 oppervlak binnen één gebouw middels een centrale ingang te bereiken. Naast Happy Bodies wordt er onder andere ook Cycle Dome  gerealiseerd, een unieke spinning experience, een kickboxing school , personal training , en een horeca gelegenheid met gezonde voedingsmiddelen (momenteel nog in onderhandeling) gerealiseerd. Tussen de diverse bedrijven is veel contact en er zullen veel gezamenlijke evenementen worden georganiseerd.

Happy Bodies
Happy Bodies  is sinds 2015 actief in de fitnessbranche en telt inmiddels vijftien vestigingen, waarvan zeven eigen vestigingen en acht franchisenemers. De grootste doelstelling van Happy Bodies is om mensen die niet van de reguliere sportschool houden en weinig tijd hebben, te helpen met een laagdrempelig concept met drie trainingsvormen, hierdoor halen ze doorin twee keer 35 minuten trainen per week al de gewenste resultaten:
–    De Milon Cirkel is een slimme combi van automatische toestellen die in een cirkel worden geplaatst en op efficiënte manier is af te wikkelen met een chipkaart waar al jouw persoonlijke instellingen op zijn vastgelegd;
–    De Five toestellen optimaliseren het spierstelsel en maken het sterker;
–    De functionele ruimte is een slimme combinatie van functionele trainingsvormen. Deze vorm wordt pas na een aantal weken als aanvulling op de eerdere twee ingezet.

De doelgroep van Happy Bodies is de leeftijd tussen 30 en 80 jaar, met een druk leven en weinig tijd, maar toch fit en vitaal oud willen worden.

Happy Bodies Strijp-S
Happy Bodies Strijp-S heeft een totaal oppervlakte van ca 330 m2 en is direct aan de Philitelaan gesitueerd, de doorgaande weg op Strijp-S. Momenteel wonen er ca 3.500 mensen op Strijp-S. Dit aantal groeit de komende drie jaar naar ca 6.000 mensen. De bewoners van Strijp-S zijn mensen met een drukke baan en daarmee een krappe agenda.  Het zijn wel mensen die bewust leven en bereid zijn om te investeren in hun gezondheid. Dit is bij uitstek de doelgroep voor Happy Bodies Strijp-S, omdat Happy Bodies Strijp-S relatief korte maar uiterst effectieve trainingsprogramma’s biedt. Happy Bodies heeft een luxe uitstraling, daarnaast is de begeleiding van de gasten professioneel, resultaatgericht en vanuit een warme sociale interactie. Kortom the place to be.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwingen   € 90.000,-
Klimaatbeheersing   € 30.000,-
Inventaris   € 30.000,-
Apparatuur  € 200.000,-
Werkkapitaal   € 50.000,-
Totaal  € 400.000,-
Achtergestelde lening ondernemer   € 50.000,-
Operationele lease apparatuur   € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, met de eerste 3 maanden aflossingsvrij en daarna lineaire maandelijkse aflossing

De objecten uit de leaseofferte worden verpand aan ABC Finance.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Optima Fide Exploitatie B.V. en Optima Fide Beheer B.V. 
  • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 150.000,- door de heer A.J.A. Roversen de heer J.C.G. de Rooij. De borg is materieel.
  • De lening van J.C.G. de Rooij ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund (dit is exclusief de middels lease gefinancierde activa).
  • Er wordt een tweede  hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,-  op het woonhuis van A.J.A. Rovers en W. Rovers-Bakker verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 273.000,-  en openstaande schuld van € 241.000,- . De woning kent een marktwaarde van € 340.000,-  op basis van een onafhankelijke waarde bepaling.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Optima Fide Exploitatie B.V. en Optima Fide Beheer B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognoses over de aankomende drie jaar. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
In de prognoses is gerekend met een groei van het aantal leden tot 524 aan het einde van het eerste jaar, 730 aan het einde van het tweede jaar en 757 aan het einde van het derde jaar. De aantallen zijn mede gebaseerd op de ervaringscijfers bij de andere Happy Bodies vestigingen. De aantallen liggen onder het gemiddelde aantal leden per Happy Bodies vestiging. Het eerste jaar is er een huurvrije periode van zes maanden en wordt de franchisefee pas vanaf 400 leden in rekening gebracht. Wel zijn er uiteraard de nodige opstart- en marketingkosten. Het aantal leden zal uiteraard worden opgebouwd in dat eerste jaar. De verwachte omzet is € 298.000,-, waarbij de cashflow voldoende is voor de aflossingen. Het tweede volledige jaar groeit de verwachte omzet door volgens prognose tot € 544.000,- met een operationele cashflow van € 148.000,- wat volgens prognose dus  ruim voldoende is voor de aflossingen van de crowdfunding. Hiermee is er een forse remweg in de exploitatie. De ondernemers hebben naast deze Happy Bodies ook nog hun adviespraktijk, waardoor ze niet volledig afhankelijk zijn van de inkomsten van Happy Bodies. We kwalificeren de rentabiliteit vooralsnog op Voldoende aangezien het om prognoses gaat.

Solvabiliteit
De eigen inbreng is € 50.000,- op een balanstotaal van € 200.000,- wat een startsolvabiliteit geeft van 25%. De apparatuur gaat in de operationele lease, waardoor deze niet in de balans zijn meegenomen, anders zou de startsolvabiliteit lager zijn. Door de verwachte resultaten vanaf het tweede jaar zal de solvabiliteit verder groeien. We kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Liquiditeit
In de financieringsopzet is voldoende rekening gehouden met start werkkapitaal, waardoor de liquiditeit vanaf de start Ruim voldoende is. Indien de prognoses worden gerealiseerd zal deze ruim blijven. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de liquiditeit Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-64186 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2019 om 10:48
investeerder-66040 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2019 om 10:47
investeerder-44115 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
15-08-2019 om 10:42
investeerder-11760 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2019 om 10:40
investeerder-47575 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2019 om 10:40

Ondernemer

Bart Rovers

Johan de Rooij

Crowdfund Coach


Marc Kogels