42283

Harry van Bladel Onderhoud & afwerking

€ 60.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 128
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-05-2022 in 1 uur volgeschreven door 128 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Harry van Bladel Onderhoud & afwerking
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 02-10-2006

Leendoel

Harry van Bladel exploiteert sinds 2006 de eenmanszaak Harry van Bladel Onderhoud & afwerking, waarmee hij vooral schilderwerkzaamheden uitvoert. Hij heeft de mogelijkheid gekregen om de garagebox tegenover zijn woning aan te kopen, die hij zal aanwenden voor de opslag van materialen voor zijn onderneming. Op dit moment huurt hij deze garagebox. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de aankoop van de garagebox, evenals een herfinanciering van een ABN lening en werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 28.000
Aankoop garagebox € 15.000
Herfinanciering € 17.000
Totaal € 60.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer H.L.C.M. van Bladel handelend onder de naam Harry van Bladel Onderhoud & afwerking. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is materieel van aard en beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op de privéwoning.
  • Mevouw N.J.M. van Dun (partner) geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 60.000,- af. De borgstelling is op dit moment materieel van aard en beperkt zich tot de overwaarde op de privéwoning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Harry van Bladel Onderhoud & afwerking worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op de aan te kopen garagebox aan de De Kongo, Garage G6, 5152 WB te Drunen (kadastraal bekend als sectie L, nummer 4400 te Drunen) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De garagebox wordt aangekocht voor € 15.000,-.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op de privéwoning aan de Hudsonring 73, 5152 VP te Drunen (kadastraal bekend als sectie L, nummer 4370 te Drunen) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- en openstaande schuld van € 234.012,-. De WOZ waarde per 1 januari 2021 is € 299.000,-.
  • De heer H.L.C.M. van Bladel en mevrouw N.J.M. van Dun geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning met als adres Hudsonring 73, 5152 VP te Drunen (kadastraal bekend als sectie L, nummer 4370). Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Op dit moment is er sprake van overwaarde in het onderpand.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Harry van Bladel Onderhoud & afwerking is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognose cijfers van Harry van Bladel Onderhoud & afwerking. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Het negatieve eigen vermogen is ontstaan door te hoge privé-opnames in het verleden. De ondernemer heeft aangegeven dat in 2019 het ontslag van een medewerker € 10.000,- heeft gekost. In 2020 heeft Harry een kantoorruimte aangebouwd aan zijn woning en hebben privé omstandigheden tot hogere privé opnames geleid. Indien naar de totale vermogenspositie van de ondernemer wordt gekeken dan is de vermogenspositie ongeveer neutraal. Daarnaast heeft de ondernemer een regeling getroffen met de belastingdienst om de kortlopende verplichting in 60 maanden terug te betalen. Daarnaast zal het werkkapitaal dat bij deze financiering wordt verkregen worden ingezet om kortlopende verplichtingen om te zetten in een langlopende verplichting. De zoon van de heer Van Bladel is ook binnen de onderneming actief en is de beoogd bedrijfsopvolger op de lange termijn.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 36.000
Vlottende activa € 41.000
Overige vlottende activa € 4.000
Totaal € 81.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € -70.000
Langlopende schulden € 62.000
Kortlopende schulden € 89.000
Totaal € 81.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 474.000
Bruto winst € 357.000
Kosten € 294.000
Resultaat € 63.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-39530 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-05-2022 om 14:05
investeerder-58023 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-05-2022 om 14:05
investeerder-54829 heeft € 300 geïnvesteerd.
25-05-2022 om 14:05
investeerder-187845 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-05-2022 om 14:05
investeerder-239374 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-05-2022 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders