42836

Hawk’s Handel & Verhuur

€ 100.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 228
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 9-08-2022 in 21 uur volgeschreven door 228 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Hawk's Handel & Verhuur
Sector Automotive
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 12-09-2016
Website www.hawkshandelverhuur.com

Leendoel

Yorick Herszkowicz exploiteert sinds 2016 de eenmanszaak Hawk's Handel & Verhuur. De onderneming handelt in en verhuurt diverse voertuigen, waarbij de focus ligt op personenauto's en lichte bedrijfsauto's. In 2016 begon Yorick met het verhuren van geluidsinstallaties en aanhangwagens. Zijn onderneming groeide fors. In 2020 heeft Yorick bedrijfsmatig onroerend goed (nieuwbouw) kunnen aankopen. De nieuwbouw bestaat uit twee loodsen, waarvan één loods in 2021 is afgebouwd en in gebruik genomen. De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de bouw van de tweede loods, die reeds in aanbouw is.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Bouw 2e loods € 130.000
Totaal € 130.000
Eigen inbreng € 30.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer Y. Herszkowicz handelend onder de naam Hawk’s Handel & Verhuur. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is naast het eigen vermogen in de onderneming beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Hawk’s Handel & Verhuur worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Grafietstraat 6, 8472 EB Wolvega, kadastraal bekend als sectie D nummer 11684, te Wolvega verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 200.000,- en openstaande schuld van € 198.148,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 250.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 17 juni 2020. Deze marktwaarde heeft betrekking op de huidige loods. De waarde van het onroerend goed zal stijgen na afronding van de tweede loods, die voor € 130.000,- gebouwd zal worden.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Hawk’s Handel & Verhuur is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2021 van Hawk’s Handel & Verhuur. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer is woonachtig bij zijn ouders, waardoor de privé onttrekkingen op dit moment beperkt zijn. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 355.000
Vlottende activa € 107.000
Overige vlottende activa € 68.000
Totaal € 530.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 283.000
Langlopende schulden € 198.000
Kortlopende schulden € 49.000
Totaal € 530.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 1.745.000
Bruto winst € 209.000
Kosten € 61.000
Resultaat € 148.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-11329 heeft € 200 geïnvesteerd.
09-08-2022 om 10:58
investeerder-273863 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-08-2022 om 10:53
investeerder-110275 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-08-2022 om 10:21
investeerder-108275 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-08-2022 om 10:16
investeerder-34416 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-08-2022 om 10:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders