42738

Heideveld Klassieke Technieken

€ 100.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 223
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-08-2022 in 2 uur volgeschreven door 223 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Heideveld Klassieke Technieken
Sector Groothandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Voorraad
Datum van oprichting 01-07-2000
Website www.heideveldclassiccars.nl

Leendoel

Harry Heideveld exploiteert sinds 2000 de eenmanszaak Heideveld Klassieke Technieken, een bedrijf gespecialiseerd in de inkoop en verkoop van klassieke auto’s en oldtimers. Om de voorraad van het bedrijf uit te breiden is het bedrijf op zoek naar een lening, om auto's uit de Verenigde Staten te kunnen importeren.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een vaste rente van 7,0% per jaar en een slottermijn van € 50.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 100.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer H. Heideveld handelend onder de naam Heideveld Klassieke Technieken. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijk aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard en beperkt zich tot de overwaarde in de privéwoning en het bedrijfspand.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Heideveld Klassieke Technieken worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het huidige bedrijfspand aan de Nervistraat 18, 8013 RS te Zwolle, kadastraal bekend als sectie M nummer 713 te Zwolle verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 125.000,- en openstaande schuld van € 125.000,- op basis van de jaarcijfers uit 2021. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 04-03-2022 heeft het onderpand na realisatie van de showroom een marktwaarde van € 270.000,- k.k. De werkzaamheden voor de verbouwing zijn reeds begonnen. De marktwaarde in huidige staat (zonder showroom) bedraagt € 220.000,- k.k.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
  • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Heideveld Klassieke Technieken is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Heideveld Klassieke Technieken. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden in 2021 bestonden uit de hypothecaire lening met een openstaand bedrag van € 125.000,- (aflossingsvrij), een Qredits lening met een openstaand bedrag van € 33.000,- en een Alpha Credit lening met een openstaand saldo van € 4.000,-. De totale aflossing van de langlopende schulden zijn € 9.000,- per jaar.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 186.000
Vlottende activa € 404.000
Overige vlottende activa
Totaal € 590.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 250.000
Langlopende schulden € 162.000
Kortlopende schulden € 178.000
Totaal € 590.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 694.000
Bruto winst € 149.000
Kosten € 50.000
Resultaat € 99.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110387 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-08-2022 om 15:19
investeerder-80282 heeft € 400 geïnvesteerd.
03-08-2022 om 15:18
investeerder-48758 heeft € 300 geïnvesteerd.
03-08-2022 om 15:16
investeerder-120470 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-08-2022 om 15:16
investeerder-285502 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
03-08-2022 om 15:16

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders