33140

Helm Garage

€ 75.000  |  7,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 123
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-09-2019 in 1 uur volgeschreven door 123 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Helm Garage & Autoverhuur
Sector Logistiek
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Inventaris
Datum van oprichting 01-01-1980
Website www.helmgarage.nl

Leendoel

Voor de toenemende groei heeft de ondernemer een nieuw, groter bedrijfspand aangekocht; hierbij hoort ook een nieuwe inventaris. Voor deze inventaris willen zij een financiering aangaan. Er wordt een lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 18 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. Aan het eind van de looptijd wordt het geleende bedrag in een keer afgelost. De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden volledig af te lossen met een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Meneer E.K. van der Helm handelend onder de naam Helmgarage & Autoverhuur & Mevrouw J.A. van der Helm – van Rossum. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- op het huidige bedrijfspand aan de Schuytstraat 24 te Den Haag verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 110.000,- en openstaande schuld van € 67.000,- . Op basis van het taxatierapport opgemaakt op 24 juni 2019 heeft het bedrijfspand een vrije verkoopwaarde van € 225.000,-, deze inschrijving biedt op dit moment voldoende dekking. Het huidige bedrijfspand zal na het betrekken van het nieuwe bedrijfspand verkocht worden. Met de opbrengst van de verkoop wordt de financiering afgelost.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Helmgarage & Autoverhuur is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Helmgarage & Autoverhuur. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 353.000 € 315.000
Vlottende activa € 9.000 € 6.000
Overige activa € 1.000 € 2.000
Totaal € 363.000 € 323.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 67.000 € 96.000
Langlopende schulden € 250.000 € 193.000
Kortlopende schulden € 46.000 € 34.000
Totaal € 363.000 € 323.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 485.000  
Bruto winst € 414.000  
Kosten € 289.000  
Resultaat € 125.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-75858 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-09-2019 om 9:26
investeerder-70744 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-09-2019 om 9:26
investeerder-86458 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-09-2019 om 9:25
investeerder-43270 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-09-2019 om 9:25
investeerder-5025 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-09-2019 om 9:25

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders