37081

Henk van Vulpen

€ 25.000  |  7,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 61
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-06-2020 in 1 uur volgeschreven door 61 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Henk van Vulpen
Sector Werkkapitaal
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 15-09-2006
Website www.henkvanvulpen.nl

Leendoel

Hovenier Henk van Vulpen legt zich toe op sierbestrating, aanleg van tuinen, aanleg van hekwerk en heeft een eigen kwekerij. De ondernemer is op zoek naar werkkapitaal voor onder andere de inkoop van plantgoed voor de kwekerij en voor de beregeningsinstallatie op de kwekerij.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is meneer H.D.C. van Vulpen handelend onder de naam Henk van Vulpen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Henk van Vulpen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Henk van Vulpen is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Henk van Vulpen. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan dat de coronacrisis enkel positieve invloed heeft gehad op de omzet en bedrijfsactiviteiten. Het is drukker dan ooit. Omdat iedereen thuis is en niet op vakantie gaat, lijkt het alsof ze allen de tuin willen gaan aanpakken. Er zijn enorm veel aanvragen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018 en concept 2019

Activa

  2018 2019 (concept)
Vaste activa € 100.000 € 85.000
Vlottende activa € 21.000 € 22.000
Overige vlottende activa € – € 7.000
Totaal € 121.000 € 114.000

Passiva

  2018 2019 (concept)
Eigen vermogen € 43.000 € 53.000
Langlopende schulden € 70.000 € 57.000
Kortlopende schulden € 8.000 € 4.000
Totaal € 121.000 € 114.000

Winst- en verliesrekening 2019 (concept)

Omzet € 205.000  
Bruto winst € 143.000  
Kosten € 53.000  
Resultaat € 90.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-49564 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-06-2020 om 9:58
investeerder-136108 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-06-2020 om 9:58
investeerder-29593 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-06-2020 om 9:58
investeerder-102682 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-06-2020 om 9:58
investeerder-38169 heeft € 300 geïnvesteerd.
16-06-2020 om 9:58

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders