28875

Hennequin & To

€ 200.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 231
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-11-2017 in 1 uur volgeschreven door 231 investeerders

Samenvatting

Hennequin & To: Genieten van een eigen merk champagne in een eigentijdse sfeer met mooie en goede gerechten!

De zwagers Pascal Hennequin en Toby Mensink zijn in maart van dit jaar gestart met Restaurant en Champagnebar Hennequin & To gelegen aan de drukke Ferdinand Bolstraat in de Amsterdamse Pijp. Het betreft een restaurant met een Frans georiënteerde kaart en een ruime bar in de basement. De primaire doelgroep bestaat uit de 20- tot 50-jarigen die regelmatig buiten de deur eten. Kortom, een doelgroep die ruimschoots in de populaire wijk vertegenwoordigd is. Met een gemiddelde prijs van € 37,- voor drie gangen is het restaurant niet duur. Het restaurant draagt de naam van de champagne van het huis waarvan de oorsprong ligt bij de voorvaderen van Pascal Hennequin.

Doordat de ondernemers de volledige investering in eerste instantie zelf hebben ingebracht, was het mogelijk om het restaurant “by experience” op te zetten om zo tot een hoge kwaliteit van service en kaart te komen. De eerste 6 maanden zijn hiervoor gebruikt, waarin men het doel heeft bereikt en er reeds een kern aan vaste klanten is verkregen. Middels een marketingcampagne wil men nu meer naamsbekendheid genereren om de bezetting verder te verbeteren.

Financieringsbehoefte 
De opstart van het bedrijf is geheel gefinancierd door de aandeelhouders. Nu wordt een deel geherfinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert Hennequin & To B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. Hennequin & To B.V. is debiteur voor de crowdfundlening. Door M. Gravesteijn en M. Gravesteijn Beheer B.V. wordt een gezamenlijke borgstelling ter hoogte van € 200.000,- afgegeven. De lening van € 185.000,- van M. Gravesteijn Beheer B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De inventaris en voorraden worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Voorts geldt er een niet-onttrekkingsverklaring voor Hennequin & To B.V. zolang de solvabiliteit lager dan 40% is.

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel is enerzijds de herfinanciering van een deel van de door de aandeelhouders gefinancierde opstart van het bedrijf en anderzijds het verschaffen van werkkapitaal.

Ondernemer

De ondernemers op de werkvloer zijn Pascal Hennequin (28) en Toby Mensink (26). Ze hebben beiden ruime ervaring in de horeca, van ober tot bedrijfsleider. Beiden vormen het gezicht van de zaak en sluiten goed aan bij de doelgroep. Ze kennen de Amsterdamse horeca goed en spelen tijdig in op de trends in de markt. Pascal richt zich met name op de keuken en Toby doet naast de algemene zaken de financiën en de marketing.

Investeerder Martijn Gravesteijn (46) is ook betrokken bij de Beef Steak Club, dat onlangs bij Collin Crowdfund succesvol gefinancierd is. Martijn is zijn hele werkzame leven actief in de ontwikkeling van en de belegging in vastgoed. Een deel van zijn vastgoedportefeuille heeft hij liquide gemaakt, waarna hij is gaan investeren in onderscheidende horeca in Amsterdam. Hennequin & To is zijn derde project en het tweede project bij Collin Crowdfund. Om meer projecten te kunnen realiseren en bekendheid te creëren wil hij naast de eigen inbreng ook door middel van crowdfunding vermogen aantrekken voor de projecten. 

De vierde aandeelhouder, Menno Mensink (56), is de vader respectievelijk schoonvader van de ondernemers. Hij is vastgoedadviseur en werkt al vele jaren samen met Martijn.

Onderneming

De doelgroep wordt gevormd door inwoners en de regelmatige bezoekers van Amsterdam in de leeftijdscategorie van 20 tot 50 jaar. De ervaring leert dat op de vrijdag jonger publiek wordt aangetrokken, waarbij sprake is van een uitbundigere sfeer en een lange nazit. Op de overige dagen is het klantenbestand meer gemêleerd en wat meer ingetogen.

De concurrentie in Amsterdam, en specifiek in de Pijp, is groot. De Pijp is een van de meest populaire woon- en uitgaansgebieden van Amsterdam. Er zijn honderden, veelal kleinere, horecagelegenheden welke samen met de winkels en de markten een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de Amsterdammers en de regelmatige bezoekers. Hennequin & To, gelegen tegenover het (Marie) Heinekenplein, heeft een opvallend mooie gevel. Achterin de zaak is er een apart vormgegeven dak, wat voor een speciale touch zorgt. Er is gekozen voor een restaurant met herkenbare gerechten met een creatieve twist. Doordat de prijzen niet hoog liggen, is er sprake van een aantrekkelijke prijs-/kwaliteitsverhouding. De champagne staat prominent op de wijnkaart. Regelmatig zijn er jazzy optredens (zie video). In het eigentijds ingerichte restaurant zijn, naast de plaatsen aan de bar, 48 zitplaatsen. Al deze ingrediënten geven Hennequin & To een eigen gezicht, dat de gasten veel voldoening geeft. Op onder andere Iens zijn overwegend positieve reacties te lezen. 

De doelstelling is om het restaurant verder uit te bouwen naar een vaste waarde in de stad. De kelderverdieping (voorzien van een eigen bar, 3,5 meter hoge plafonds en toegankelijk via het voorportaal) biedt ruimte voor feestjes voor groepen, maar ook voor zelf te organiseren party’s. Zo heeft men onlangs aangehaakt bij het Amsterdam Dance Event.

Door de fulltime aanwezigheid van de twee jonge ondernemers kan de personele bezetting beperkt blijven. De keuken staat onder leiding van chef Arturo Pagana. 

Structuur
 

Financieringsbehoefte

De oorspronkelijke investering is als volgt opgebouwd:

Goodwill locatie  € 215.000,-
Verbouwing/inrichting € 50.000,-
Voorraad € 15.000,-
Waarborgsom € 15.000,-
Werkkapitaal/aanloopverlies € 100.000,-
Totaal € 395.000.-
Storting agio € 10.000,-
Achtergestelde lening * € 185.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

*de achtergestelde lening van M. Gravesteijn Beheer B.V. is aflossingsvrij gedurende de looptijd van de financiering van Collin Crowdfund.
Er is geen sprake van bancaire financiering.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Hennequin & To B.V.
  • De heer M. Gravesteijn en M. Gravesteijn Beheer B.V. geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde;
  • Er is een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op het bedrijfspand aan de Volger 24 te De Rijp gevestigd om de borgstelling van M. Gravesteijn te secureren. Dit pand is een onderdeel van de beleggingsportefeuille van M. Gravesteijn en heeft een WOZ-waarde van € 768.000,-. Het eerste deel van deze inschrijving van € 150.000,- is gevestigd ten behoeve van de investeerders van de Beefsteak Club B.V. bij Collin Crowdfund;
  • De lening van M. Gravesteijn Beheer B.V. ter hoogte van € 185.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Dit betekent dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Hennequin & To B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraden worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Hennequin & To B.V. als Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is bepaald aan de hand van de interne cijfers over de eerste 6 maanden na de start van het bedrijf en de prognoses voor het resterende deel van 2017, 2018 en 2019 De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Het restaurant is in maart 2017 gestart. Op dat moment lag de Ferdinand Bolstraat nog open in verband met de Noord/Zuidlijn. Inmiddels is de straat sinds een paar maanden weer volledig toegankelijk. Het restaurant heeft geen terras, waardoor er geen zomerpiek wordt gerealiseerd zoals op veel andere locaties. De eerste maanden zijn gebruikt om de exploitatie en de kaart te proberen om zo tot het optimale concept te komen. In die periode is tot en met september een omzet van € 177.000,-gerealiseerd, waarbij sprake is van een goede opwaartse lijn. De marketingactiviteiten en de focus op de zakelijke markt (met name voor borrels en partijen in de basement) heeft geleid tot bemoedigende resultaten. Op basis van de huidige weekomzetten verwacht men voor 2017 een omzet van € 375.000,- te realiseren met negatieve kasstroom van € 67.000,- welke is opgenomen in de financieringsopzet.

Voor geheel 2018 wordt, mede op basis van de groeiende omzet in de laatste periode en de grotere inzet van de basement, een omzet van € 600.000,- verwacht met een brutomarge van 69% en een genormaliseerde kasstroom van € 68.000,-. Dit is voldoende voor het nakomen van de aflossingsverplichtingen en heeft de score Ruim voldoende tot gevolg. In 2019 verwacht men nog verdere groei van omzet en kasstroom. Voor de Rentabiliteit kennen we nu voorzichtigheidshalve de kwalificatie Voldoende toe, omdat het een en ander nog op prognoses is gebaseerd.

Solvabiliteit
De ondernemers hebben de volledige opstart zelf gefinancierd. Dit wordt voor een deel geherfinancierd middels deze crowdfunding campagne. Op basis van de beginbalans wordt € 195.000,- op een balans van € 395.000,- aan eigen vermogen ingebracht, wat leidt tot een start solvabiliteit van 49%. Door het aanloopverlies in het eerste jaar daalt de solvabiliteit ultimo 2017 tot 39% wat een score Goed betekent. Door de geprognotiseerde winst en de balansverkorting (door de aflossingen) zal de solvabiliteit de komende jaren stijgen. We kwalificeren de Solvabiliteit als Goed.

Liquiditeit
De current ratio is na het eerste jaar 1,0 en zal naar verwachting groeien tot 1,4 ultimo 2018. Het feit dat de ondernemers over voldoende financiële middelen beschikken om een eventueel toekomstig liquiditeitstekort zelf aan te vullen geeft comfort. Hierdoor vinden wij het gepast de kwalificatie Ruim voldoende toe te kennen voor de Liquiditeit.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Elke investeerder tot en met € 1.000,- krijgt bij een diner voor 2 ieder een glas Hennequin champagne, om de huis champagne te proeven.
Investeerders vanaf € 1.500,- krijgen bij het diner een fles Hennequin champagne cadeau.
 
De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-41270 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-11-2017 om 11:06
investeerder-23309 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-11-2017 om 11:06
investeerder-13856 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-11-2017 om 11:05
investeerder-10705 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-11-2017 om 11:05
investeerder-8311 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-11-2017 om 11:05

Ondernemer

Pascal Martijn Menno Toby

Crowdfund Coach


Marc Kogels