35291

Hessels Fijnmechanica

€ 320.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 339
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

46 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-05-2020 in 14 dagen volgeschreven door 339 investeerders

Samenvatting

Thijs Hessels is een echte vakman met unieke technische, creatieve en innovatieve vaardigheden. Hij weet oplossingen voor machines en onderdelen uit te werken en te fabriceren voor opdrachtgevers. Het lijstje van vaste opdrachtgevers is opmerkelijk voor deze eenmanszaak; Airbus, Mercedes, Mitsubishi, Scania en Eurotruss.

De ondernemer typeert zichzelf als ‘technisch vangnet’ voor de grote industriële bedrijven. Als “trouble shooter” biedt hij op dat moment creativiteit, flexibiliteit en snelheid waardoor hij goede marges kan vragen. Zo werd na een bevredigende doorontwikkeling van een bestaande connectorverbinding voor een ruimtesonde, in opdracht van Airbus, een compleet nieuwe verbinding ontwikkeld. Deze verbinder kan efficiënter geproduceerd worden wat een belangrijk economisch en commercieel voordeel oplevert. De toepassing heeft betrekking op het verbinden van zonnepanelen op satellieten

Producten worden veelal in series van enkelen tot tientallen geproduceerd, het gaat zelden om grotere series.

De onderneming is, na nieuwbouw in 2007 tegen de crisis in gegroeid, op dit moment gefinancierd door verschillende partijen. Omdat er ook een investeringsbehoefte speelt, wordt dit moment aangegrepen voor een volledige herfinanciering van de onderneming. 

Invloed Coronavirus
De ten behoeve van deze aanvraag opgestelde exploitatie- en liquiditeitsbegroting dateert van eind februari. Het actuele inzicht is dat de onderneming in de eerste 4 maanden ruim boven deze begroting gepresteerd heeft. Momenteel is de hinder van de Coronacrisis nog beperkt voor de onderneming. Aan de ene kant is er een omzetverlies door de nu gesloten autofabrieken, aan de andere kant heeft de ondernemer alternatieve omzet binnen weten te halen. Per saldo wordt de komende maanden een 15% lager omzetniveau verwacht. Mocht dit effect zo het hele jaar voortduren dan wordt per saldo toch de begroting gehaald door de eerste goede maanden.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 320.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 200.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Hessels Fijnmechanica de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score is overall Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn de heer T. Hessels handelend onder de naam Hessels Fijnmechanica en mevrouw J.W. Hessels-Prakken. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers nihil, gezien de hypothecaire inschrijving die Collin verkrijgt op het woonhuis en daarmee de bezittingen gelijk zijn aan de schulden.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 320.000,- op het woonhuis inclusief bedrijfspand aan de Oosterstreek 70, 8388 NE te Oosterstreek verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 402.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 28-05-2019.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer T. Hessels voor een bedrag van minimaal € 150.000,-. Deze is lineair dalend over vijf jaar. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Het betreft een herfinanciering van en de investering in de uitbreiding van het machinepark.

Ondernemer

Thijs Hessels (1963) is een autodidact. Na zijn MTS werktuigbouwkunde en enkele kortere baantjes bij machinefabrieken heeft hij zichzelf in de jaren 90 gevormd in de racesport voor motoren. Al snel kreeg hij de bekendste coureurs uit de Grand Prix als opdrachtgever. Hij bouwde faam op in het verhogen van de prestaties van de motoren. Deze prestaties werden door Honda, Yamaha , Suzuki en Aprilia in die jaren niet geëvenaard. De ontwikkelingen werden afhandig gemaakt en tot in het einde van het twee takt tijdperk in de Aprilia racers toegepast (resulterend in meer dan 30 Wereldtitels). Gedwongen door de bankencrisis ontstane onzekerheden werd de focus verlegd op werk voor industrie. De basis voor zijn huidige netwerk in de (internationale) industrie heeft hij in de Grand Prix-periode gelegd.

Het geheim achter zijn lerend vermogen zit er volgens hem in “dat hij net onzeker genoeg is om zichzelf te blijven ontwikkelen”.

Wij typeren de ondernemer als nuchter, conservatief, eigen gereid, technisch ervaren en creatief. Ook openheid en eerlijkheid staan bij hem hoog in het vaandel, als lijfspreuk in het zakendoen hanteert hij: “Zakendoen is altijd plezier voor twee!”

Onderneming

Hessels Fijnmechanica is een onderneming gedreven door vakmanschap, unieke technische, creatieve en innovatieve vaardigheden. Naast de ondernemer zijn er drie vakmensen in dienst. Men is gedreven in het vinden van technische oplossingen. Van productontwerp, product tot complete productielijnen. In huis ontwikkeld, ontworpen en gemaakt. De laatste jaren is men meer en meer een technisch vangnet voor grote gerenommeerde internationaal werkende bedrijven. Stuk voor stuk leider in hun markt. 

Opdrachten, meestal technische uitdagingen, worden opgeknipt en ontleed in kleine overzichtelijke projecten. Waarbij kan worden gezocht naar een simpele oplossingen. Hiermee worden al decennia lang grote opdrachtgevers aan de onderneming gebonden. Het lijstje van vaste opdrachtgevers is opmerkelijk voor deze eenmanszaak; Airbus, Mercedes, Mitsubishi, Scania en Eurotruss.

De ondernemer typeert zichzelf als ‘technisch vangnet’ voor de grote industriële bedrijven. Als “trouble shooter” biedt hij op dat moment creativiteit, flexibiliteit en snelheid waardoor hij goede marges kan vragen. Zo werd na een bevredigende doorontwikkeling van een bestaande connectorverbinding voor een ruimtesonde, in opdracht van Airbus, een compleet nieuwe verbinding ontwikkeld. Deze verbinder kan efficiënter geproduceerd worden wat een belangrijk economisch en commercieel voordeel oplevert. De toepassing heeft betrekking op het verbinden van zonnepanelen op satellieten

Producten worden veelal in series van enkelen tot tientallen geproduceerd, het gaat zelden om grotere series.

Juridische Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bestaande leningen € 272.000,-
Uitbreiding machinepark €   20.000,-
Uitbreiding werkkapitaal €   28.000,-
Totaal € 320.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 320.000,-

Leenbedrag: € 320.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met een slottermijn van € 200.000,- 

Overige financiers:
Na de herfinanciering is er behalve de lening van Collin Crowdfund alleen nog een tweetal leningen van in totaal € 75.000,- waarvoor geen zekerheden verstrekt zijn. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer T. Hessels handelend onder de naam Hessels Fijnmechanica en mevrouw J.W. Hessels-Prakken. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers nihil, gezien de hypothecaire inschrijving die Collin verkrijgt op het woonhuis en daarmee de bezittingen gelijk zijn aan de schulden.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 320.000,- op het woonhuis inclusief bedrijfspand aan de Oosterstreek 70, 8388 NE te Oosterstreek verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 402.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 28-05-2019.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer T. Hessels voor een bedrag van minimaal € 150.000,-. Deze is lineair dalend over vijf jaar. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Hessels Fijnmechanica is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald op de definitieve jaarcijfers 2019 en door de accountant opgestelde prognose voor 2020. De prognoses zijn van goed niveau en geven voldoende inzicht in de verwachte ontwikkeling van de onderneming qua resultaat, balansposities en liquiditeitsverloop. De overall Collin Credit Score wordt gekwalificeerd als Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet in 2019 bedroeg € 324.000,- met een bijbehorend genormaliseerde cashflow van € 52.000,-. Voor 2020 wordt een omzet van € 350.000,- verwacht. De geprognosticeerde genormaliseerde cashflow wordt voor 2020 naar verwachting € 78.000,-. Wij kwalificeren de aflossingscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Per eind 2019 was het eigen vermogen – € 49.000,- wat een solvabiliteit van -12% bij een balanstotaal van € 387.000,- geeft. Per eind 2020 wordt het eigen vermogen € 12.000,- negatief geprognotiseerd. Dit geeft een verwachte solvabiliteit van -3% bij een balanstotaal van € 388.000,-. De afgelopen jaren lagen de privé onttrekkingen op een hoger niveau vanwege investeringen in het onroerend goed. Het bedrijfspand, inclusief woonhuis kent daarom een overwaarde welke aan ons is bevestigd met een taxatierapport. Wanneer we deze waarde corrigeren in de balans ten opzichte van de boekwaarde dan bedraagt het eigen vermogen € 93.000,- wat een solvabiliteit van 17% betekent. Omdat de investeringen nu afgerond zijn, wordt er de komende jaren weer vermogensopbouw in de onderneming voorzien. In totaliteit kwalificeren we de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden
 Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteuren zijn de heer T. Hessels handelend onder de naam Hessels Fijnmechanica en mevrouw J.W. Hessels-Prakken. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers nihil, gezien de hypothecaire inschrijving die Collin verkrijgt op het woonhuis en daarmee de bezittingen gelijk zijn aan de schulden.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 320.000,- op het woonhuis inclusief bedrijfspand aan de Oosterstreek 70, 8388 NE te Oosterstreek verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 402.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 28-05-2019.

Door zowel de hoofdelijkheid van de ondernemer en zijn vrouw als de waarde van het bedrijfspand kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-48052 heeft € 25.500 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 14:23
investeerder-89488 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 14:09
investeerder-16758 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 14:07
investeerder-171079 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 13:52
investeerder-12891 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 11:08

Reacties

Investeerder – 32138
11-05-2020 13:22
Twee vragen: – u geeft aan dat de vermogenspositie van de ondernemer nihil is omdat de schulden (na hypotheekgarantie) gelijk zijn aan de waarde van het huis, maar daarna geeft u aan dat het huis een waarde heeft van ruim 400k terwijl de hypotheekgarantie 320k is. Waar is die tussenliggende 80 dan gebleven? zijn er andere schulden? – de overlijdensrisicoverzekering is 150k en loopt lineair af gedurende de looptijd, ik neem aan lineair tot 0? maar de lening wordt voor het grootste deel na 60 maanden afgelost. Dus de risico-positie neemt toe. OF lees ik het verkeerd? vr gr — Ivo

Collin Crowdfund
11-05-2020 14:23
Beste Investeerder,

Onderstaand het antwoord op uw vragen:
1) Waar is die tussenliggende 80 dan gebleven? zijn er andere schulden?
Er zijn inderdaad andere schulden, onder Financieringsbehoefte kunt u lezen dat er nog een tweetal leningen zijn van in totaal € 75.000,-. Hierdoor is de privévermogenspositie gewaardeerd als nihil.

2) De overlijdensrisicoverzekering is 150k en loopt lineair af gedurende de looptijd, ik neem aan lineair tot 0? maar de lening wordt voor het grootste deel na 60 maanden afgelost. Dus de risico-positie neemt toe. OF lees ik het verkeerd?
De lineaire afloop van de polis start na 1 maart 2025, tot die tijd wordt er bij overlijden € 150.000,- uitgekeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

G. Koekkoek
11-05-2020 14:26
L.S. Buiten de aangeleverde info door Collin C. probeer ik mij ook via de andere kanalen een breder beeld te vormen dan alleen finan. cijfers. Zeker daar het Fijnmechanica betreft waarin ik ooit in 1967 eindexamen in heb gedaan. Mis hierbij toch een eenvoudige website (is in ontwikkeling) met daarop bv. foto’s van de werkplaats en ook van de 3 medewerkers hun opleidingsprofiel daar de eigenaar tegen de 60 loopt en het toch voor de continuïteit belangrijk is hoe dit gegarandeerd is. Op zich doen fijnmechanische bedrijven het in slechte tijden vaak beter dan het gemiddelde.

Collin Crowdfund
11-05-2020 14:24
Beste Investeerder,

Het klopt inderdaad dat de website nog niet gereed is. Voor wat betreft het personeel, het te financieren bedrijf betreft een eenmanszaak. Er is dus een lineair verband tussen de onderneming en de ondernemer, met dit continuïteitsrisico is ook rekening gehouden in onze beoordeling.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund.

Ondernemer

Thijs Hessels

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach