48090

Het Festival Kantoor B.V.

€ 25.000  |  9,0% rente  |  5 maanden  Investeerders: 74
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-04-2024 in 1 uur volgeschreven door 74 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Het Festival Kantoor B.V.
Sector Leisure
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 20-09-2019
Website www.festivaldeachtertuin.nl

Leendoel

Rosaline is in 2019 samen met haar compagnon gestart met Het Festival Kantoor B.V. Festival De Achtertuin is een elektronisch muziekfestival met surreële en wonderlijke belevingen in ‘de achtertuin van Rotterdam’ op het terrein van Outdoor Valley in Bergschenhoek. Vanwege de coronapandemie konden de ondernemers pas in 2022 het festival opzetten zoals in eerste instantie de bedoeling was. Helaas viel de opkomst in 2022 tegen vanwege een overdrukke agenda van de doelgroep, denk aan uitgestelde bruiloften, evenementen en overige festivals, aldus de ondernemers. Ook 2023 bleek niet het jaar te zijn waar men op hoopte. Vanwege slecht weer tijdens het festivalweekend viel de kaartverkoop in de laatste week tegen en was de opkomst minder dan verwacht. Voor 2024 verwachten de ondernemers voor het eerst winst te realiseren, mede door de naamsbekendheid die inmiddels is opgebouwd.

De financiering is benodigd om openstaande crediteuren te voldoen. Tevens zal een deel van de financiering aangewend worden als voorfinanciering voor het opzetten van het aankomende festival. De lening zal na afloop van het festival algeheel worden afgelost.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 5 maanden, een slottermijn van € 25.000,- en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 25.000
Totaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is Het Festival Kantoor B.V.
  • Mevrouw R.D. Tóth geeft een borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het woonhuis.
  • Mevrouw R.D. Tóth geeft een negatieve hypotheekverklaring af op woonhuis met als adres: Saturnus 19, 2651 HL Berkel en Rodenrijs, kadastraal bekend als sectie A, nummer 7055 te Berkel en Rodenrijs. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 367.000,- op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2023 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- en een openstaande schuld van € 198.852,44 per d.d. 27-03-2024.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Het Festival Kantoor B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling mede gebruik gemaakt van de prognosecijfers 2024 en de materiële waarde van de afgegeven borgstelling door ondernemer. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De kortlopende schulden op de balans bestaan voor het grootste gedeelte uit een Rekening Courant van de aandeelhouders (€ 70.000,-). De te verwachten te betalen belasting zal nihil zijn vanwege het feit dat men kan verrekenen met de compensabele verliezen uit het verleden.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2023 Het Festival Kantoor B.V.

Activa

  2023
Vaste activa € 10.000
Vlottende activa € 10.000
Totaal € 20.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € -/- 78.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 98.000
Totaal € 20.000

Winst- en verliesrekening prognose 2024 Het Festival Kantoor B.V.

Omzet € 388.000
Bruto winst € 191.000
Kosten € 107.000
Netto winst € 84.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-298869 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-04-2024 om 14:35
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
03-04-2024 om 14:33
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
03-04-2024 om 14:31
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
03-04-2024 om 14:31
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
03-04-2024 om 14:31

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders