30558

Holding Overdulve / OOS International

€ 1.175.000  |  7,2% rente  |  84 maanden  Investeerders: 707
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

96 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 6-08-2018 in 14 dagen volgeschreven door 707 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningvoorwaarden Holding Overdulve / OOS International

In samenspraak met de ondernemer wordt het geboden rentepercentage verhoogd van 6,5% naar 7,2%. Volgens de beoordeling die Collin heeft uitgevoerd achten wij het vorige rentepercentage à 6,5% nog steeds passend, maar wordt er bewust gekozen om het rentepercentage te verhogen gezien de opgehaalde investeringen tot op heden. 

Verder blijft de onderstaande financieringsopzet ongewijzigd. De looptijd is zeven jaar, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing van € 9.615,38. De restantschuld van € 750.000,- zal aan het eind van de looptijd worden afgelost door herfinanciering of uit eigen middelen. De rente is 7,2% gedurende de gehele looptijd. Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt onder meer een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het koetshuis aan de Oostkapelseweg 2a te Serooskerke en een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- op het pand aan de Oostkapelseweg 4 te Serooskerke.

Holding Overdulve B.V. is de oprichter van OOS International B.V. (hierna: OOS). OOS is werkzaam in de olie- en gassector. Als mede-eigenaar en manager van diverse schepen houdt OOS zich vooral bezig met het management van drijvende hotels (flotels), het ontmantelen van niet meer in gebruik zijnde productieplatforms (decommissioning) en de installatie van windmolens op zee. De laatste twee bedrijfsactiviteiten zijn momenteel groeimarkten. OOS beschikt over een moderne vloot van (nieuwbouw)schepen en een winstgevend verdienmodel, gelet op de huidige vraag in de markt.

Deze hypothecair gedekte aanvraag dient voor een renovatie van een rijksmonument (koetshuis) en herfinanciering van twee geldleningen. Bij aanvang bedraagt de LTV (Loan to Value) op beide panden ruim 95%. Echter, de LTV zal als gevolg van het forse aflosschema dalen met circa 6,5% per jaar (bij een ongewijzigd aflosschema). Door het aantrekken van de crowdfundlening kunnen de eigen middelen voor andere doeleinden dienen. Derhalve kunnen de vanuit OOS beschikbare en te genereren liquiditeiten gebruikt worden voor de verdere groei en ontwikkeling van het concern. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 1.750.000,-. Deze dient voor de vervroegde aflossing van twee leningen (€ 470.000,-) en de renovatie van monumentaal vastgoed (€ 1.280.000,-). De financiering uit eigen middelen en de lopende cashflow bedraagt € 250.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.500.000,- (met een ondergrens van € 1.000.000,-). De looptijd is 84 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij, daarna een maandelijkse aflossing van € 9.615,38 en een slottermijn van € 750.000,-. De rente bedraagt 7,2% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft Holding Overdulve B.V. de kwalificatie Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteur is Holding Overdulve B.V. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 800.000,- op het pand aan de Oostkapelseweg 2a te Serooskerke en een tweede hypothecaire inschrijving van € 1.200.000,- op het pand aan de Oostkapelseweg 4 te Serooskerke ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op dit moment zijn de hypothecaire inschrijvingen volledig materieel. Verder worden de (huidige en toekomstige) roerende zaken (huidige economische waarde € 300.000,-) van Holding Overdulve B.V. verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ten slotte is er ter handhaving van de solvabiliteit een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze verklaring houdt in dat er geen onttrekkingen aan het risicodragend vermogen van Holding Overdulve B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit minder dan 35% bedraagt. 

Video Pitch

Leendoel

Met de crowdfundlening zal het koetshuis, gelegen aan de Oostkapelseweg 2a te Serooskerke, worden gerenoveerd en daarnaast worden twee bestaande leningen afgelost. 

Ondernemer

Leon Overdulve (49 jaar), samenwonend en vader van twee kinderen, begon op zijn zeventiende als matroos. Hij kwam al snel in de baggerindustrie terecht waar hij aan de slag ging als engineer in het Midden-Oosten. Na functies te hebben vervuld als chief engineer en technical manager ging hij aan wal werken in diverse managementfuncties. Daarbij kreeg hij te maken met de commerciële kant. Een kant die hem destijds direct interesseerde. Nadat hij een tijd als consultant aan de slag was geweest en erachter kwam dat het binnenhalen van contracten hem goed afging, besloot hij in 2009 voor zichzelf te beginnen en OOS International B.V. op te richten. In 2013 haalde hij zijn eerste grote contract voor zijn eigen onderneming binnen.

De ondernemer heeft veel internationale werkervaring opgedaan bij bedrijven in de offshore zoals National Marine Dredging Company, Workships, Lamnalco, Sea Trucks en Neddrill. Deze brede werkervaring, waarbij Leon woonde en werkte in onder meer het Midden-Oosten, Afrika en Brazilië, komt hem nu goed van pas als ondernemer. Leon weet zich makkelijk aan te passen aan lokale gebruiken. Tevens weet hij alle medewerkers van zijn onderneming op de juiste manier te inspireren en motiveren. Leon heeft diverse opleidingen en cursussen gevolgd op hbo-niveau. De visie van Leon op de historie en ontwikkeling van het bedrijf wordt nader beschreven in dit artikel.

Onderneming

Kernprofiel
OOS International B.V. (https://www.oosinternational.com/) is in 2009 opgericht en voornamelijk actief in Brazilië en China. Het hoofdkantoor staat in Serooskerke te Zeeland. Als manager en mede-eigenaar van flotels (drijvende hotels) is OOS de marktleider in Brazilie. De flotels worden ingezet bij de renovatie van olieboorplatforms.

Bedrijfsactiviteiten van OOS:

 • het leveren van bemanning voor de flotels;
 • het verrichten van constructiemanagement voor de schepen OOS Serooskerke en OOS Walcheren die thans worden gebouwd in China;
 • het verrichten van engineeringstudies voor oliemaatschappijen;
 • decommissioning, oftewel het ontmantelen van olieboorplatforms die niet meer in gebruik zijn;
 • installatie van windmolens op zee;
 • het boren naar olie (drilling) en het afdichten van oude olieputten (plug & abandon). Deze activiteiten die door gespecialiseerde bedrijven worden uitgevoerd zijn ondergebracht in OOS Energy B.V. (OOS Energy). Dat is een joint venture tussen Leon Overdulve en Cor Selen.

Onderscheidend vermogen / concurrentiepositie
De vloot van OOS bestaat thans uit drie flotels, zogenoemde semi-submersibles (“semi’s”), waarvan er één beschikt over een kraan met grote hijscapaciteit. Een semi kan half afzinken in het water en heeft daardoor een stabiele ligging bij ruwe weersomstandigheden op zee. Er zijn twee nieuwe semi’s met grote kranen in aanbouw en er bestaan plannen voor de bouw van nog enkele schepen. OOS wil zich met haar moderne vloot onderscheiden van de concurrentie. Het aanbod van semi’s met grote kranen is wereldwijd relatief beperkt. OOS wil zich ontwikkelen tot een full service provider voor de oliemaatschappijen. Het bewezen onderscheidende vermogen van OOS wordt onderstreept door dit artikel.

Vastgoed
De personal holding van de heer Overdulve exploiteert het commercieel onroerend goed (verhuur aan privé, alsmede aan verhuur aan gelieerde deelnemingen) alsmede houdt zij zich bezig met het detacheren van personeel. Het commercieel onroerend goed bestaat uit twee unieke monumentale panden met een rijke historie. Het koetshuis wordt privé verhuurd en de kantoorvilla aan een gelieerde onderneming, waardoor het feitelijk als eigen gebruik kan worden bestempeld. De huurders kwalificeren zich als solvabel. Zowel het vastgoed als ook het businessmodel van OOS worden toegelicht in een introductievideo die beschikbaar is in het Zeeuws en in het Engels.

Structuur

De structuur van OOS bevat tientallen vennootschappen in binnen- en buitenland waaronder in Brazilië, Mexico, Singapore en Cyprus. De activiteiten van OOS concentreren zich op Brazilië en China.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Renovatie Koetshuis € 1.200.000,-
Herfinanciering leningen  € 470.000,-
Onvoorzien € 80.000,-
Totaal  € 1.750.000,-
Eigen middelen € 250.000,-
Inbreng uit toekomstige cashflow € 325.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.175.000,-

Leenbedrag: € 1.500.000,- met een ondergrens van € 1.000.000,-. Wanneer het gefunde bedrag lager is dan € 1.500.000,- zal de slottermijn en de te vestigen hypotheek hetzelfde blijven. De resterende financieringsbehoefte zal dan worden voldaan uit de toekomstige cashflow van het concern. Gefunde bedrag is  uiteindelijk € 1.175.000,00.
Rente: 7,2%
Looptijd: 84 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij, daarna een maandelijkse aflossing van € 9.615,38 en een slottermijn van € 750.000,-.

Naast de overeengekomen verplichte slottermijn, bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders.

Risico

Zekerheden en voorwaarden​

 • De debiteur is Holding Overdulve B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- verkregen op het koetshuis aan de Oostkapelseweg 2a te Serooskerke (voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.300.000,-) ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De getaxeerde marktwaarde (na renovatie) bedraagt € 1.600.000,-.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- verkregen op het pand aan de Oostkapelseweg 4 te Serooskerke (voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van Stichting Nationaal Restauratiefonds ter hoogte van € 805.204,-) ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De marktwaarde bedraagt € 1.800.000,- conform een taxatie van 1 juni 2018.
 • De totale huidige marktwaarde van beide panden (na renovatie) bedraagt € 3.400.000,- . De panden zijn voorbelast met twee eerste hypothecaire inschrijvingen ter grootte van € 2.105.204,- bij een restschuld van circa € 1.800.000,-. Overeengekomen is dat binnen de bestaande eerste hypothecaire inschrijvingen de hypothecaire geldleningen, behoudens toestemming van Collin, niet mogen worden verhoogd. 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Holding Overdulve B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Holding Overdulve B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstraat kwalificeert Holding Overdulve B.V. met een Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score hebben wij gebaseerd op de conceptjaarcijfers van 2017 en de prognose voor 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit
Bij de berekening van de rentabiliteitsscore van Holding Overdulve B.V. gaan wij uit van het netto cashflowoverschot na dividenduitkering vanuit de werkmaatschappijen naar de holding. Het resultaat deelneming (geen cash) hebben wij voor de vaststelling van het netto cashflowoverschot buiten beschouwing gelaten. De omzet van het totale concern was over het boekjaar 2017 ongeveer € 17.000.000,-. In het boekjaar 2017 was de omzet conform de enkelvoudige jaarcijfers € 924.000,- en bedroeg het cashflowoverschot (na een dividenduitkering van € 255.000,-) € 78.000,- ofwel een score Ruim voldoende. Voor het boekjaar 2018 zal de omzet naar verwachting uitkomen op € 881.000,- en zal het jaarlijkse dividend worden verhoogd naar € 738.000,-, waardoor het cashflowoverschot zal toenemen naar € 453.000,- ofwel score Excellent. In het boekjaar 2019 zal de omzet volgens prognose uitkomen op € 964.000,- waardoor het cashflowoverschot zal toenemen naar € 616.000,-. Voorzichtigheidshalve hanteren wij voor de Rentabiliteit de score Goed .

Solvabiliteit
De (gecorrigeerde) solvabiliteit per ultimo 2017 is volgens de voorlopige jaarcijfers circa 52% bij een balanstotaal van € 10.292.000,- (score Excellent). Na investering zal de solvabiliteit per ultimo 2018 conform prognose 52% zijn bij een balanstotaal van € 11.234.000,-. Ultimo 2019 zal naar verwachting het eigen vermogen en de solvabiliteit verder groeien. Voorzichtigheidshalve hanteren wij voor de Solvabiliteit de score Goed.

Liquiditeit
Ultimo 2017 is de current ratio 1,0 na dividenduitkering (score Voldoende). Na de voorgestelde dividenduitkering en de te genereren omzet, zal de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) ultimo 2018 uitkomen op 3,0 (score Excellent) en zal de komende jaren verder verbeteren als gevolg het ruim netto cashflowoverschot. Op dit moment vinden wij het reëel om de score voor de Liquiditeit te kwalificeren op Goed. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Onder alle investeerders die een bedrag vanaf € 2.500,- investeren zal een reis naar Brazilië voor twee personen worden verloot. Een bezoek per helicopter aan een van de schepen van OOS behoort tot de mogelijkheden. De loting zal worden uitgevoerd door de notaris. Uiterlijk een maand na het activeren van de lening krijgt de desbetreffende investeerder bericht. De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal mogelijk uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1700 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
06-08-2018 om 9:46
investeerder-8553 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
06-08-2018 om 9:07
investeerder-32885 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
05-08-2018 om 20:58
investeerder-43424 heeft € 9.000 geïnvesteerd.
05-08-2018 om 19:53
investeerder-40772 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
04-08-2018 om 22:22

Reacties

M.M. Kuijper
04-07-2018 10:48
Goedemorgen, wordt de lening die verkregen is via het platform van geldvoorelaar.nl afgelost middels deze funding? De relevantie van het bedrijf OOS International B.V. ontgaat mij enigszins in het geheel. De enige debiteur voor de betreffende lening is immers persoonlijke holding van Dhr. Overdulve waarmee vastgoed wordt opgeknapt. Met vriendelijke groet.

Coen Mijnsbergen
04-07-2018 10:52
Beste heer Kuijper,
Bedankt voor uw vraag. De lening voor Geldvoorelkaar wordt geheel afgelost middels deze crowdfund campagne. Holding Overdulve B.V. is aandeelhouder van OOS-International B.V. Holding Overdulve B.V. ontvangt uit OOS-International B.V. en andere groepsvennootschappen haar management fee en dividenduitkeringen. Met deze inkomsten wordt onder meer rente en aflossing voldaan. Met vriendelijke groet, Coen Mijnsbergen
Investeerder – 51353
04-07-2018 10:48
op basis van info kamer van koophandel lijkt de jaarrekening 2016 van Holding Overdulve wel te zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel, echter niet te zijn vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders. Graag ontvang ik een toelichting waarom dat zo is.

Coen Mijnsbergen
04-07-2018 10:53
Beste investeerder, dank voor uw vraag. Deze jaarrekening zal binnenkort worden vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering. Met vriendelijke groet, Coen Mijnsbergen
Investeerder – 18337
04-07-2018 11:52
Wat is dan de reden dat de jaarrekening 2016 (te) laat wordt vastgesteld? En wanneer is 2017 beschikbaar?

Coen Mjinsbergen
04-07-2018 11:54
Beste investeerders, Het opmaken van de (voorlopige) jaarcijfers 2016 nam veel tijd in beslag omdat hierin de resultaten van vele onderliggende (buitenlandse) deelnemingen moeten worden verwerkt. De vastgestelde jaarrekening 2016 zal binnenkort worden gedeponeerd. Ook de (voorlopige) jaarrekening 2017 zal naar verwachting binnen 2 maanden worden gedeponeerd. Met vriendelijke groet, Coen Mijnsbergen
Investeerder – 10128
04-07-2018 16:19
Eerder heb ik geïnvesteerd via Geldvoorelkaar voor 84 maanden à 7,5%. De bedrijfsactiviteiten werden omschreven als: “De onderneming Holding Overdulve B.V. verricht management voor ondernemingen in de olie- en gasindustrie alsmede de verhuur van onroerend goed. ” *Deze nieuwe aanvraag impliceert nu toch wat anders en meer. *Wordt de € 640.000,- laagrentende financiering van het Restauratiefonds nu óók afgelost? *En wat betekend dit voor de eerdere geldverstrekkers via Geldvoorelkaar? *En waarom is bij dit project niet opnieuw gekozen voor Geldvoorelkaar? Ik lees het graag alvorens hierin deel te nemen. Met vriendelijke groet

Coen Mijnsbergen
04-07-2018 16:21
Beste investeerder. De activiteiten van Holding Overdulve B.V. zijn nog steeds hetzelfde: verrichten van management voor bedrijven in de olie en gas alsmede verhuur van onroerend goed (na renovatie). De financieringen bij het Restauratiefonds worden niet afgelost. Deze financieringen kennen een aantrekkelijke lage rente en vormen een mooie mix met crowdfunding. De financiering bij Geldvoorelkaar wordt wel in zijn geheel afgelost alsmede een kleine financiering bij de Rabobank. De investeerders van Geldvoorelkaar krijgen alle toekomstige termijnen inclusief de rente uitgekeerd en lopen daarmee geen rendement mis. Er is thans gekozen voor Collin omdat er bij Collin meer ruimte is voor maatwerk en de funding veelal sneller plaatsvindt. Er kan thans ook hypotheekrecht worden gevestigd voor de investeerders. Dat was destijds bij Geldvoorelkaar nog niet mogelijk. Met vriendelijke groet, Coen Mijnsbergen
Investeerder – 53249
06-07-2018 14:05
Heeft deze 2e hypotheek wel echt volledige materiële dekking? In mijn ogen niet. De bank heeft namelijk 1ste hypotheek en zal dan altijd eerst volledig zijn eigen lening afgelost willen hebben.

Collin Crowdfund
06-07-2018 14:09
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie.

Zoals vermeld in de pitch is de marktwaarde van het onroerend goed getaxeerd op € 3.400.000,- door een externe taxateur en is het voorbelast met een bestaande openstaande hypotheekschuld van € 1.800.000,-. Derhalve is er sprake van een overschot van € 1.600.000,-. Daarnaast wordt er jaarlijks € 225.000,- afgelost op de leningen. Met het oog op de huidige waarde, forse aflossingen en de situatie op de vastgoedmarkt hebben wij de hypothecaire inschrijvingen ten behoeve van de investeerders van Collin op dit moment als materieel aangemerkt en zien wij geen tekort zoals u aangeeft.

Indien het onroerend goed in de toekomst onverhoopt uitgewonnen moet worden, dan zal de bank inderdaad als 1e hypotheekhouder het eerste recht hebben op het inlossen van hun totale openstaande schuld en de overgebleven opbrengst zal dan toekomen aan de investeerders van Collin. Vandaar dat wij in onze presentatie (zoals ook hierboven aangegeven) uitgaan van de overwaarde in het onroerend goed gebaseerd op de getaxeerde marktwaarde.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 5025
09-07-2018 8:47
Dag, ik heb een paar vragen. Wat zijn uw beweegredenen om zoveel geld te investeren in historische panden? Ik zie de toegevoegde waarde niet direct voor uw bedrijf. Daarnaast zou ik graag weten of er sprake is van (ernstige) kostenoverschrijdingen van het budget (ik meen dat het bij Willem en Max ook niet helemaal binnen het budget blijft:))

Coen Mijnsbergen
09-07-2018 8:49
Beste investeerder,

De investering die in het verleden heeft plaatsgevonden in de villa had een bedrijfsbelang omdat de villa thans als kantoor in gebruik is bij OOS-International. Voor de ontvangst van vele internationale gasten heeft een statig pand vooral een representatieve functie. De huidige investering in het Koetshuis heeft niet direct een bedrijfsbelang. De financiering wordt overigens door de holding van de DGA aangevraagd en niet door OOS-International. Het risico van kostenoverschrijdingen is aanwezig. Mocht daar sprake van zijn dan zal dit uit eigen middelen en/of dividend gedekt moeten worden.

Met vriendelijke groet, With kind regards,

Coen Mijnsbergen

Investeerder – 45367
09-07-2018 8:51
Goedemiddag, de marktwaarde is weliswaar 3.400.000, maar dat is na renovatie. Als de 1.500.000 investering niet wordt gehaald kan het OG misschien voorlopig niet volledig worden gerenoveerd. Daarbij komt dat bij een onverhoopte uitwinning niet de marktwaarde, maar meer de executiewaarde van belang is, zeker omdat Collin slechts 2e hypotheekhouder is. Is er ook getaxeerd op executiewaarde ?

Coen Mijnsbergen
09-07-2018 8:54
Beste Investeerder,

Zoals in de pitch vermeld is de ondergrens van de te verkrijgen lening vastgesteld op EUR 1.000.000,- en zal het resterende bedrag ter financiering van de verbouwingskosten vanuit eigen middelen worden bekostigd.
De unieke panden zijn getaxeerd volgens de huidige taxatienormen op basis van alleen de marktwaarde. Mocht onverhoopt de uitwinwaarde van de panden lager uitkomen, stel EUR 3.000.000,- (i.p.v EUR 3.400.000,-) dan zou er op dit moment bij een funding van EUR 1.500.000 bij Collin sprake zijn van een dekkingstekort van circa EUR 300.000,-. Daarom hebben wij aan de investeerders een additionele zekerheid verstrekt in de vorm van verpanding van de inventaris (antiek, taxatiewaarde van circa EUR 355.000,-).
Verder wordt er (indien de lening van EUR 1.500.000,- bij Collin) volledig is gefund jaarlijks maar liefst EUR 225.000,- afgelost op de hypothecaire leningen zodat de investeerders bij Collin een steeds betere dekkingspositie (als 2e hypotheekhouder) verkrijgen.

Met vriendelijke groet,

Coen Mijnsbergen

Investeerder – 3239
09-07-2018 8:56
een bijna 100% financiering van het betreffende vastgoed, met een voorbelasting van 2,1 mln. waarbij niet rekening wordt gehouden dat de hyp. inschrijving met minimaal 40% is verhoogd m.b.t. renten en kosten, betekent concreet een hyp. inschrijving van 2,94 mln. De 2e inschrijving t.b.v. investeerders Collin heeft dus zeker geen materiele waarde plus het feit dat er een fors herfinancieringsrisico aanwezig is. Is het rentepercentage van 6,5% voor 84 maanden dan niet een beetje te laag? Bij Geldvoorelkaar was de funding op 7,5%, kennelijk een blanco financiering, maar dat is deze funding m.i. ook gelet op de hoogte van de voorbelasting (rekening houdende met rente en kosten).

Collin Crowdfund
09-07-2018 9:01

Beste Investeerder,

Wij verwijzen voor de beantwoording van uw vraag tevens naar de beantwoording van de vraag van de investeerder 53294.

Zoals vermeld in de pitch is de marktwaarde van het onroerend goed getaxeerd op € 3.400.000,- door een externe taxateur. De bestaande hypothecaire schuld (dus niet de inschrijving) bedraagt ca € 1.800.000,- p.r.
Derhalve hebben wij vastgesteld dat er sprake is van een “overwaarde” van ca. € 1.600.000,- (verschil tussen de marktwaarde en huidige hypothecaire schuld). Verder wordt er jaarlijks na financiering door Collin) een bedrag van € 225.000,- op de hypothecaire schuld afgelost.
Standaard wordt altijd in de hypotheekakte de hypothecaire inschrijving met 40% verhoogd met betrekking tot rente en kosten, dit is geen hypothecaire schuld maar een hypothecaire inschrijving en deze additionele inschrijving hebben wij bij de berekening van de “overwaarde” buiten beschouwing gelaten.
Additioneel wordt er door de debiteur nog de bedrijfsinventaris ten behoeve van de investeerders van Collin verpand (getaxeerde waarde € 355.000,-).
Als gevolg van de forse aflossingen per jaar is o.i. het herfinancieringsrisico beperkt omdat de totale hypothecaire schuld over 7 jaar ca. € 1.800.000,- bedraagt (bij een huidige getaxeerde marktwaarde € 3.400.000,-).
Het Netto cashflowoverschot in Holding Overdulve bedraagt ruim € 500.000,- op jaarbasis zodat te veronderstellen is dat de lening bij Collin van € 750.000,- p.r. over 7 zeven jaar zal worden afgelost uit de alsdan te beschikbare liquiditeiten van Holding Overdulve.
Met het oog op de huidige overwaarde hebben wij de hypothecaire inschrijving ten behoeve van de investeerders van Collin op dit moment als materieel aangemerkt en zien wij van mening dat deze lening niet te bestempelen is als een “blanco” financiering, zoals bij de campagne van Geld voor Elkaar (geen hypothecaire inschrijving) wel het geval was.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 5626
09-07-2018 9:05
Wordt met aflossing lening ,de lening bij geld voor elkaar bedoelt.

Collin Crowdfund
09-07-2018 9:29
Beste investeerder,

Ja, de lening voor Geldvoorelkaar wordt geheel afgelost middels deze crowdfund campagne.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

AE. Ruizendaal
23-07-2018 14:47
Is dhr Overdulve zelf prive de huurder van het koetshuis?

Collin Crowdfund
23-07-2018 14:51
Beste Investeerder,

Ja, de heer Overdulve is zelf de privé huurder van het koetshuis.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer
Leon Overdulve

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas