17674

Holland Water

€ 250.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  |  Investeerders: 136  |  Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-10-2015 in 1 uur volgeschreven door 136 investeerders

Samenvatting

Holland Water, gevestigd centraal in Nederland, heeft als doelstelling het leveren van duurzame oplossingen voor veilig water. Holland Water biedt B2B oplossingen voor iedereen die kampt met biofilm en/of Legionella problemen.

Legionella is een probleem dat zich overal ter wereld voordoet en de techniek die Holland Water heeft ontwikkeld om dit te bestrijden is wereldwijd onderscheidend te noemen. In eigen beheer is een systeem ontwikkeld waarmee drink- en proceswater behandeld wordt om het gevaar van schadelijke bacteriën zoals Legionella te beteugelen. De techniek is gepatenteerd. Als marktleider in koper- en zilverionisatie systemen voor zowel drinkwater als koeltorens in Nederland, zit Holland Water nooit stil en vergroot zij met succes haar thuismarkt. Men voert internationale expansie door en bestrijdt Legionella ook over de grenzen. Hiermee wordt het water en daarmee ons leefmilieu veiliger.

Leendoel
Deze lening wordt gebruikt voor het creëren van extra verkoopcapaciteit en het daarmee gepaard gaande extra beslag op werkkapitaal, voorraad, debiteuren en marketing. Daarnaast zal de lening worden aangewend voor het nog verder doorontwikkelen van applicaties om de processen nog beter te kunnen monitoren om hiermee wereldwijd opdrachtgevers te kunnen adviseren en bijstaan in het onder controle krijgen van Legionellaproblemen.

Financieringsbehoefte

Om verder en sneller te kunnen groeien, ook in het buitenland, heeft het bedrijf de komende jaren behoefte aan extra werkkapitaal ter hoogte van € 350.000,-. Hiervan wordt € 50.000,- ingebracht vanuit de eigen onderneming, € 50.000,- vanuit autonome groei, waardoor de gevraagde financiering € 250.000,- bedraagt. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8%.

Structuur

De onderneming bestaat uit twee vennootschappen. Een holding genaamd Holland Environment Group B.V en twee werkmaatschappijen Holland Water B.V. en Holland Environment B.V. De holding bezit 100% van de aandelen van de werkmaatschappijen. Holland Environment Group B.V. en haar werkmaatschappijen Holland Water B.V. en Holland Environment B.V. zullen gezamenlijk als debiteur optreden.

Risico

De Dun & Bradstreet score rapporteert de kwalificatie “verhoogd risico” voor Holland Water B.V. Dit komt door incidentele lasten uit het verleden. Er is een opgaande lijn gerealiseerd en de waarde van de jaarlijks terugkerende onderhoudscontracten neemt sterk toe. Holland Environment Group B.V. tekent mee voor de lening, deze kent een Dun & Bradstreet score “laag risico”. Persoonlijke borgstellingen en achterstelling van een lening vanuit de aandeelhouders mitigeren het risico. De Collin Creditscore is voldoende.

Leendoel

Deze lening wordt gebruikt voor het creëren van extra verkoopcapaciteit en het daarmee gepaard gaande extra beslag op werkkapitaal, voorraad, debiteuren en marketing. Daarnaast zal de lening worden aangewend voor het nog verder doorontwikkelen van applicaties om de processen nog beter te kunnen monitoren om hiermee wereldwijd opdrachtgevers te kunnen adviseren en bijstaan in het onder controle krijgen van Legionellaproblemen.

Ondernemer

Leo de Zeeuw (1967) is algemeen directeur; Studeerde weg- en waterbouw en milieukunde en behaalde zijn ingenieurstitel. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als directeur voor een aannemer startte hij zijn eigen milieukundig adviesbureau. Dit adviesbureau werd overgenomen door een milieukundig aannemer waarvan Leo directeur werd. In 2005 heeft Leo het bedrijf gekocht. Op dat moment werd ook het bedrijf gekocht dat nu opereert als Holland Water. De milieuactiviteiten werden gaandeweg afgestoten terwijl Holland Water gestaag groeide en nu de kern vormt van het bedrijf. Leo is een ‘people’ manager, werkt oplossingsgericht, is flexibel, gedreven en creatief. Hij weet (potentiële) klanten met argumenten te overtuigen.

Peter van der Linde (1959) is directeur en studeerde commerciële economie en behaalde later zijn MBA. Hij startte zijn carrière bij Kimberly-Clark waar hij als marketeer doorgroeide naar functies als Business Manager en Europees Marketing Manager. Peter heeft een aantal directiefuncties vervuld en bezit veel internationale ervaring doordat hij in meerdere Europese landen gewoond en gewerkt heeft. Sinds eind 2011 vormt hij een hecht duo met Leo in het management van Holland Water. Peter is het geweten van het bedrijf op het terrein van de complexe Europese biociden wetgeving.

James Gardiner (1965 ) is aandeelhouder en studeerde in Birmingham en Cambridge. Sinds 2012 houdt hij zich bezig met interim management. James heeft een controlerende taak en houdt zich bezig met de (internationale) strategieontwikkeling.

Onderneming

Het bedrijf Holland Water heeft zich vanaf 2005 bezig gehouden met de ontwikkeling van een techniek waarbij elektrische stroom wordt toegepast om stoffen aan water toe te voegen. Men is gespecialiseerd in de techniek van koper- zilverionisatie. Minieme deeltjes koper/zilver worden in het waterleidingstelsel gebracht waardoor biofilmontwikkeling wordt verwijderd, bacteriën zich niet meer kunnen reproduceren en aldus Legionella wordt bestreden en voorkomen. De Holland Environment Group, waarvan Holland Water onderdeel is, is eigenaar van het gepatenteerde product Bifipro®, een inmiddels ruimschoots bewezen concept om Legionella te bestrijden in (drink-) waterinstallatiesystemen en koeltorens.

Naast het Bifipro® systeem ontwikkelde Holland Water in eigen beheer toegespitste software om de installaties (wereldwijd) online te kunnen monitoren. Ook is er een sensor ontwikkeld die (online en real-time) koper- en zilverconcentraties kan meten. Een unieke technologie waarvoor veel interesse bestaat uit alle delen van de wereld. Behalve koper en zilver kan deze sensor ook allerlei andere parameters meten. Holland Water zal een strategische samenwerking aangaan met een partij die dit concept verder zal vermarkten.

Holland Water is uniek in het toepassen van koper- en zilverionisatie op koeltorens. In Nederland behaalde zij in 2010 de noodzakelijke Ctgb toelating. Hiermee is zij nog steeds uniek in de wereld. Alleen al in Nederland zijn er circa 7.000 koeltorens operationeel en veel eigenaren zoeken naar alternatieven voor de milieubelastende chemische biocideproducten en inhibitors die worden gebruikt om koeltorens vrij te houden van biologische activiteit, kalkvorming en corrosie. Bifipro®Cool biedt een uitstekend duurzaam alternatief en is uit diverse onderzoeken zeer goed naar voren gekomen.

De wet- en regelgeving rond koper- en zilverionisatie is zowel in Nederland als in Europa zeer stringent. Holland Water bekleedt in diverse commissies een prominente rol en voldoet aan alle noodzakelijke wettelijke eisen.

Structuur
De onderneming bestaat uit drie vennootschappen. Een holding Holland Environment Group B.V en twee werkmaatschappijen Holland Water B.V. en Holland Environment B.V.. De holding bezit 100% van de aandelen van de werkmaatschappijen. Holland Environment Group B.V. en haar werkmaatschappijen Holland Water B.V. en Holland Environment B.V. zullen als debiteur optreden.

Management
Het dagelijks management team bestaat uit twee personen, er zijn drie aandeelhouders:

  • Leo de Zeeuw (algemeen directeur) is de commerciële en technische man en houdt zich voornamelijk bezig met verkoop, productontwikkeling en de operatie.
  • Peter van der Linde (directeur) heeft focus op ontwikkelingen in het nieuwe segment proceswater (koeltorens), is verantwoordelijk voor financiën en Europese wet- en regelgeving.
  • James Gardiner is aandeelhouder van het bedrijf en bemoeit zich niet met de dagelijkse gang van zaken, hij vervult een rol als toezichthouder en strategie ontwikkelaar.

De organisatie is ingericht op de voorziene sterke groei. Het management bezit samen 100% van de aandelen, is uiterst gemotiveerd en goed op elkaar ingespeeld. Peter en Leo houden zich gezamenlijk bezig met de internationale activiteiten.

Missie
Holland Water biedt, met de best mogelijke duurzame technieken, wereldwijd de meest efficiënte oplossingen om biofilm en Legionella in watersystemen te bestrijden. Op een integere en professionele manier biedt zij haar opdrachtgevers optimale service en neemt zorgen omtrent Legionella weg. Zij past de best mogelijke technieken toe, innoveert en stelt hoge eisen aan competentie.

Visie
Holland Water draagt bij aan een betere wereld door duurzame oplossingen te bieden waarmee veilig water kan worden gecreëerd en waarmee water en energie kan worden bespaart. Iedere installatie waar biofilm en/of Legionella problemen voorkomen willen wij voorzien van onze systemen.

Markt
Holland Water is met meer dan 300 geplaatste systemen marktleider in Nederland. In België, waar Holland Water recentelijk een toelating verkreeg om het systeem te mogen toepassen, is er veel animo voor het product. Hiernaast bestaat er een groeiende belangstelling uit andere delen van de wereld bijvoorbeeld uit de Verenigde Arabische Emiraten. In september zijn de eerste systemen naar Dubai verscheept.

Het klantenbestand van Holland Water bestaat voornamelijk uit ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels, vakantieparken, sauna en wellness locaties, alsmede industrie, winkelcentra, appartementengebouwen en kantoorpanden. Er is een uitstekende reputatie opgebouwd met een zeer hoge klanttevredenheid en loyaliteit.
Holland Water voorziet in duurzame oplossingen voor veilig (drink-/douche-/zwem-)water maar ook proceswater in koeltorens. Niet alleen wordt het gebruik van schadelijke chemicaliën of chloor voorkomen, ook wordt aanzienlijk bespaard op energie- en waterverbruik.

Inmiddels is een indrukwekkende lijst aan referenties opgebouwd waaronder Medisch Centrum Leeuwarden, Tweesteden Ziekenhuis, Radboud Universitair Medisch Centrum, Woonzorg Nederland, het Nederlands Forensisch Instituut, Sheraton Amsterdam Airport Hotel, Van der Valk Hotels, AZ Damiaan te Oostende, Waterpark Mirabilandia in Italië, etcetera.

Meer is te vinden op de website www.hollandwater.nl.

In tegenstelling tot de buitenlandse markt is de Nederlandse markt lastig. In Nederland mag het systeem alleen worden toegepast bij de zogenaamde prioritaire instellingen en alleen wanneer daar een terugkerend Legionellaprobleem speelt. Dit heeft wel gemaakt dat er veel expertise is opgebouwd die uitstekend van pas komt in het buitenland. De buitenlandse markt is dus voor Holland Water zeer interessant.

Strategie
Nu er een bijzonder gedegen ‘track record’ is opgebouwd in Nederland, wil Holland Water verder groeien in het buitenland.

  • In België is sinds kort met succes het toelatingsproces afgerond om het systeem te mogen toepassen en bestaat veel animo en potentie voor het product.
  • In Italië is Holland Water al langere tijd actief en ook daar is een aantal zeer goede referenties opgebouwd.
  • In het Midden Oosten zijn er meerdere markten zeer geïnteresseerd. Vanuit Dubai is recentelijk een eerste order van 8 systemen geplaatst.

Omdat het systeem niet op zichzelf staat maar tevens de processen rondom het systeem zeer belangrijk zijn, besteedt Holland Water niet alleen veel tijd en aandacht aan haar opdrachtgevers maar ook aan partijen waarmee men (in het buitenland) samenwerkt. Bifipro® is uniek in haar soort en omdat Holland Water enorm veel expertise heeft op het gebied van Legionellabeheer valt er in het buitenland veel terrein te winnen.

Waarom Crowdfunding?
Crowdfunding is, voor het unieke product van Holland Water, een prima middel om extra liquiditeit te genereren en daarmee op grotere schaal bekendheid te krijgen in de markt. Hiernaast hoopt Holland Water met de investeerders ook extra ‘ambassadeurs’ voor haar unieke product te genereren. Holland Water is ontstaan uit puur Hollandse ondernemingsgeest en is oprecht bezig om de wereld waarin we leven een stukje beter te maken. Het ontwikkelde systeem Bifipro® is wereldwijd uniek en draagt bij aan een duurzame werk- en leefomgeving. Voor Holland Water is stabiliteit van het werkkapitaal belangrijk met de mogelijkheid tot uitbreiding op de buitenlandse markt. De markt in, onder meer België en de Arabische Emiraten ligt open voor Holland Water.

Holland Water is onderscheidend in haar watertechnologie en kan de wereld iets veiliger maken door voorkoming en bestrijding van Legionella en andere bacteriën die zich in het water begeven. Wij hopen dat mensen en bedrijven zich met Holland Water kunnen identificeren en ons een warm hart toedragen door te participeren.

Financieringsbehoefte

Om verder en sneller te kunnen groeien, ook in het buitenland, heeft het bedrijf de komende jaren behoefte aan extra werkkapitaal ter hoogte van € 350.000,-. Hiervan wordt € 50.000,- ingebracht vanuit de eigen onderneming, € 50.000,- vanuit autonome groei, waardoor de gevraagde financiering € 250.000,- bedraagt. Het bedrijf kent een attractieve, vaste en groeiende inkomstenstroom uit de onderhoudscontracten, alle installaties hebben een langdurig doorlopend contract. De jaarlijks groeiende portefeuille van doorlopende onderhoudscontracten is de kracht van het business model. In 2014 bedroegen de onderhoudscontracten € 625.000,- (46% van de omzet), groeiend naar € 730.000,-. In 2015. (Stijging van bijna 15%). Onderstaand een grafiek van de omzetgroei.

De geprognosticeerde omzet 2016-2018 is conservatief opgesteld. Met name op de Belgische markt liggen veel kansen en de verwachting is dat hier een forse omzetstijging valt te realiseren (deze is nog niet in de prognose meegenomen). Hiernaast liggen er grote kansen op de markt in het Midden-Oosten.

De financiering moet ervoor zorgen dat de sterke groei wordt vastgehouden en dat kansen op de buitenlandse markten benut kunnen worden. Om sneller systemen te kunnen bouwen en leveren zal de voorraad significant toenemen (onder meer zilver / koper eenheden en schakelkasten). Er worden nieuwe (verkoop) strategieën onderzocht die op korte termijn zullen worden geïntroduceerd. Marketing en innovatie (benodigd om marktleider te blijven) zal ook een deel van de financiering gebruiken.

Specificatie financieringsbehoefte

Toename voorraad/huurkoop 100.000,-
Toename debiteuren 40.000,-
Marketing België 50.000,-
Marketing buitenland, o.a. Dubai 25.000,-
Investeringen R&D 75.000,-
Overig werkkapitaal wegens huidige groei 60.000,-
Totaal 350.000,-
     
Eigen inbreng 50.000,-
Inbreng vanuit autonome groei 50.000,-
Financiering Collin Crowdfund 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, lineaire aflossing

Zekerheden:

  • Persoonlijke borgstelling door Leo de Zeeuw ter hoogte van € 200.000,-.
  • Persoonlijke borgstelling door Peter van der Linde ter hoogte van € 50.000,-.
  • De lening die verstrekt is door de aandeelhouders ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld t.o.v. de Collin investeerders.

Risico

De lening kent drie debiteuren, namelijk Holland Environment Group B.V., Holland Water B.V. en Holland Environment B.V.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score rapporteert de kwalificatie “verhoogd risico” voor Holland Water B.V. Dit komt door incidentele lasten uit het verleden. Er is een opgaande lijn gerealiseerd en de waarde van de jaarlijks terugkerende onderhoudscontracten neemt sterk toe. De holding Holland Environment Group kent de D&B score ‘laag risico’.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van de mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is voldoende, gebaseerd op de geconsolideerde cijfers vanaf 2013 t/m medio 2015 en prognoses 2015 t/m 2017.

Rentabiliteit
De rentabiliteit over de jaren 2013 en 2014 is beperkt en scoort matig. Dit heeft te maken met meerdere factoren. Een overname in 2013 heeft een grotere investering gevergd dan verwacht door vervanging van overgenomen systemen. Deze vervanging heeft extra kosten met zich meegebracht, waartegenover nieuwe onderhoudscontracten zijn gegenereerd. De vervangingskosten zijn direct, terwijl de onderhoudscontracten de komende jaren hun rendement brengen. Er is tevens veel geïnvesteerd in R&D, waarvan diverse kosten door de V&W lopen.In 2015 is de rentabiliteit weer op niveau, hetgeen in 2016 en 2017 wordt doorgetrokken, waardoor de score “voldoende” gerechtvaardigd is. Het business model is duurzaam en bestendig.

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017
Omzet 1.357 1.339 1.706 1.800 1.800
Cashflow 51 95 142 206 258

De extra eenmalige kosten in 2013 en 2014 zorgen voor een negatieve cashflow, echter deze is in 2015 hersteld en ruim voldoende voor de extra verplichtingen uit de financiering.

Solvabiliteit
Door het incidentele resultaat in het voorgaand jaar is de solvabiliteit aan schommelingen onderhevig. Middels achterstelling van leningen van de aandeelhouders wordt de solvabiliteit op niveau gebracht. Momenteel bedraagt de solvabiliteit 26% en krijgt daardoor de score “voldoende”. De komende jaren zal de solvabiliteit naar 45% doorgroeien (kwalificatie: goed).

Liquiditeit
De liquiditeit scoort matig maar groeit gestaag naar voldoende, afhankelijk van de snelheid van groei van geplaatste systemen.

Samenvattend
Rentabiliteit: voldoende
Solvabiliteit: voldoende
Liquiditeit: matig
Overall: voldoende

Extra beloning

Bij een investering vanaf € 2.500 wordt de investeerder uitgenodigd op de SS Rotterdam te Rotterdam. Hier is sinds kort een Bifipro® systeem geïnstalleerd. Er zal toelichting worden gegeven op het systeem en het bedrijf Holland Water; af te sluiten met een aperitief en buffet in een geweldige ambiance.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-10-2015 om 10:26
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-10-2015 om 10:26
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
01-10-2015 om 10:26
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-10-2015 om 10:26
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
01-10-2015 om 10:26

Ondernemer


leo de Zeeuw


Peter van der Linde


James Gardiner

Crowdfund Coach


Ies Bos