32922

HOOKED on fish & chips

€ 208.000  |  7,0% rente  |  66 maanden  Investeerders: 184
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 5-12-2019 in 1 uur volgeschreven door 184 investeerders

Samenvatting

René Akkermans (1967), samenwonend met Mariska van de Tonnekreek (1971) en hun kind, is al bijna 30 jaar ondernemer. Hij is vanaf 1989 beherend vennoot in de De Westkop C.V., een frituurwagen op de parkeerplaats bij Bruinisse aan de Grevelingendam. Deze wagen staat er al sinds 1989 en ontvangt gedurende de dag veel toeristen als passanten.
Vanaf 2004 hebben René en zijn vriendin Mariska Hotel Zierikzee geëxploiteerd in de vorm van een Vennootschap onder Firma. Voorheen werd dit pand daadwerkelijk gebruikt als hotel, echter sinds kort wordt het pand juist gebruikt voor de langdurige verhuur, zoals voor bijvoorbeeld expats die in de buurt werken.
In 2010 is René Akkermans een cafetaria/viszaak gestart met één van zijn vrienden. Na een aantal jaar ervaring heeft de vriend besloten het alleen voort te zetten met wederzijds goedkeuren van René.
René is vervolgens per 1 augustus 2017 gestart met de onderneming HOOKED on fish & chips, een lunchroom/viszaak met het accent op gebakken visproducten en verse frites in het centrum van Zierikzee op een A-locatie. René wil HOOKED on fish & chips positioneren als een horecazaak met verse, eerlijke producten waarbij vriendelijkheid, communicatie, hygiëne en snelheid centraal staan.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 208.000,-. De looptijd is 66 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert HOOKED on fish & chips als Laag risico, Hotel Zierikzee als Minimaal risico en De Westkop C.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De volgende voorwaarden en zekerheden worden gesteld:

  • De debiteuren zijn de heer M.A.C. Akkermans, handelend onder de naam HOOKED on fish & chips, V.O.F. Hotel Zierikzee, gedreven door mevrouw M. Van de Tonnekreek en de heer M.A.C. Akkermans en De Westkop C.V., met als drijvende vennoot de heer M.A.C. Akkermans. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers, afgezien van de zakelijke balans, beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Driekoningenlaan 3, 5 en7, 4301HK te Zierikzee verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze zal worden voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 385.000 en dito openstaande schuld door Mogelijk. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 790.000,- op basis van een waardebepaling van september 2018.

Leendoel

De financiering zal worden gebruikt om de huidige financiering van HOOKED on fish & chips te herfinancieren.

Ondernemer

René Akkermans (1967), samenwonend met Mariska van de Tonnekreek (1971) en hun kind, is al bijna 30 jaar ondernemer. Hij is vanaf 1989 beherend vennoot in de De Westkop C.V., een frituurwagen op de parkeerplaats bij Bruinisse aan de Grevelingendam. 
Vanaf 2004 hebben René en zijn vriendin Mariska Hotel Zierikzee geëxploiteerd in de vorm van een Vennootschap onder Firma. 
In 2010 is René Akkermans een cafetaria/viszaak gestart met één van zijn vrienden. Na een aantal jaar ervaring heeft de vriend besloten het alleen voort te zetten met wederzijds goedkeuren van René.
René is vervolgens per 1 augustus 2017 gestart met de onderneming HOOKED on fish & chips, een lunchroom/viszaak met het accent op gebakken visproducten en verse frites. 

Onderneming

Er zijn drie debiteuren. Het oudste bedrijf is De Westkop C.V., een frituurwagen op de parkeerplaats bij Bruinisse aan de Grevelingendam. Deze wagen staat er al sinds 1989 en ontvangt gedurende de dag veel toeristen als passanten.
Dan is er Hotel Zierikzee. Voorheen werd dit pand daadwerkelijk gebruikt als hotel, echter sinds kort wordt het pand juist gebruikt voor de langdurige verhuur, zoals voor bijvoorbeeld expats die in de buurt werken.
Tenslotte de relatief nieuwe horecazaak HOOKED on fish & chips, een lunchroom/viszaak welke gebakken verse vis samen met verse frites aanbiedt in het centrum van Zierikzee op een A-locatie.
René wil HOOKED on fish & chips positioneren als een horecazaak met verse, eerlijke producten waarbij vriendelijkheid, communicatie, hygiëne en snelheid centraal staan.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering langlopende schulden HOOKED on fish & chips € 593.000,-
Totaal € 593.000,-
Lening via Mogelijk o.b.v. eerste hypotheek € 385.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 208.000,-

Leenbedrag: € 208.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 66 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij.

Overige financiers
Mogelijk zal een aflossingsvrije lening verstrekken à € 385.000,- op basis van een eerste hypothecaire inschrijving.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer M.A.C. Akkermans, handelend onder de naam HOOKED on fish & chips, V.O.F. Hotel Zierikzee, gedreven door mevrouw M. Van de Tonnekreek en de heer M.A.C. Akkermans en De Westkop C.V., met als drijvende vennoot de heer M.A.C. Akkermans. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers, afgezien van de zakelijke balans, beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Driekoningenlaan 3 t/m 7, 4301HK te Zierikzee verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze zal worden voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 385.000 en dito openstaande schuld door Mogelijk. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 790.000,- op basis van een waardebepaling van september 2018.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor HOOKED on fish & chips is Laag risico. De kwalificatie voor De Westkop C.V. is eveneens Laag risico en de kwalificatie voor Hotel Zierikzee is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers over 2018, tezamen met een geconsolideerde prognose over 2019 en 2020, welke opgesteld is door de boekhouder en welke gebaseerd is op de tussentijdse cijfers over 2019. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit
De geconsolideerde jaarcijfers kennen een totaalomzet van € 521.000,- in 2018, welke met name door een omzetgroei vanuit het vrij nieuwe horecapunt Hooked on Fish & Chips naar verwachting zal stijgen tot € 581.000,- ultimo 2019. In 2020 wordt een beperkte groei tot € 610.000,- geprognosticeerd. Door verhoogde uitgaven aan het pand waarin Hotel Zierikzee is gevestigd, daalt het netto cashflowoverschot naar verwachting van € 47.000,- in 2018 tot -€ 19.000,- in 2019. Daar dit een incidentele uitgave betreft, wordt er voor 2020 weer een positief netto cashflowoverschot van € 43.000,- geprognosticeerd.
We kwalificeren de Afloscapaciteit als Ruim voldoende.
 
Solvabiliteit
De solvabiliteit zal naar verwachting van 2018 tot 2019 nagenoeg gelijk blijvend met een percentage van 42,5% op een balanstotaal van ruim € 1.000.000,-. In 2020 wordt er hier een beperkte groei geprognosticeerd naar 45%. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Goed.

Zekerheden

  • De debiteuren zijn de heer M.A.C. Akkermans, handelend onder de naam HOOKED on fish & chips, V.O.F. Hotel Zierikzee, gedreven door mevrouw M. Van de Tonnekreek en de heer M.A.C. Akkermans en De Westkop C.V., met als drijvende vennoot de heer M.A.C. Akkermans. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers, afgezien van de zakelijke balans, beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Driekoningenlaan 3 t/m 7, 4301HK te Zierikzee verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze zal worden voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 385.000 en dito openstaande schuld door Mogelijk. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 790.000,- op basis van een waardebepaling van september 2018.

Wij kwalificeren de Zekerheden door de tweede hypothecaire inschrijving als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-8431 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 14:12
investeerder-67387 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 14:12
investeerder-96904 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 14:12
investeerder-117355 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 14:12
investeerder-108668 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2019 om 14:12

Ondernemer

René Akkermans

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen