26214

Non publieke funding

€ 80.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 104
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-04-2017 in 1 uur volgeschreven door 104 investeerders

Samenvatting

Hormoon Community Nederland (HCN) is de eenmanszaak van Anita Admiraal. Het bedrijf houdt zich bezig met het verzorgen van opleidingen en lezingen op het gebied van hormoonwetenschappen en het immuunsysteem en de verkoop van producten en voedingssupplementen aan therapeuten. Daarnaast verzorgt HCN tevens producttrainingen, lezingen, verkoopt men producten en verstrekt men informatie (video, e-letters en literatuur) over relevante onderwerpen. Via een lidmaatschap is er aansluiting bij een netwerk van artsen, voedingsdeskundigen, personal trainers, natuurgeneeskundigen en verdere geïnteresseerden, welke elkaar in de toekomst versterken in de visie “Anders Denken”. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 80.000,-, ten behoeve van de aanschaf van voorraad en werkkapitaal. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt eveneens € 80.000,-. De looptijd is 36 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De debiteur voor de financiering is mevrouw A.C.A. Admiraal h.o.d.n. Hormooncommunity Nederland. De Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan voor deze onderneming. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Zekerheden

  • Alle huidige en toekomstige voorraad wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin.
  • Ron Nieuborg (persoonlijke vriend) geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 30.000,-.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund zal worden gebruikt voor de aankoop van voorraden en additioneel werkkapitaal. 

Ondernemer

De ondernemer is Anita Admiraal, geboren 14 april 1963 en wonende te Rotterdam. Anita is ongehuwd. Ze heeft na het behalen van haar vwo-diploma de propedeuse Rechten behaald, hbo-Literatuurwetenschap, HBO Huidtherapie, schoonheidsverzorging STIVAS A/B, Orthomoleculaire voedingsleer en Middenstand. Daarnaast heeft ze cursussen rechtspraktijk, personeelsmanagement, NIMA A, begeleider ontspoorde jongeren Ready for Change en vrouwelijke ondernemers en de bank (CBS/ABNAMRO) afgerond.

Haar werkzame leven startte Anita als pr-medewerker bij een groothandel en distributiecentrum van boeken, waarna ze aan de slag ging als incassomedewerker bij een deurwaarderskantoor. Vervolgens stapte ze over naar de wereld van lichamelijke verzorging. Ze startte als storemanager in een parfumerie om vervolgens een eigen bedrijf op te starten (Lichaamsverzorgingscentrum Jade). In 1992 stapte ze over naar Guerlain, om 2 jaar later weer als zelfstandig huidtherapeut/cosmetica-adviseur aan de slag te gaan. Na 7 jaar startte ze als leraar visagist en producttrainer aan het Zadkine College, waarna ze in 2007 educatiemanager werd bij Estee Lauder. In 2014 ging ze bij Ortholon (groothandel en fabrikant van voedingssupplementen) als product- en educatiemanager aan de slag, waarna ze in 2016 de Hormoon Community Nederland oprichtte.

Naast het reguliere werk is Anita penningmeester van roeivereniging TIOG, penningmeester bij Ready for Change en begeleidster heroïne-prostitutieproject “Koninginnen van de nacht”. De interesses van Anita gaan uit naar de wegatletiek, roeien, kunst, cultuur, jazz, dieren, reizen en natuurwetenschap. Ze wordt graag geïnspireerd door mensen. In haar opleidingen en vaardigheden staat de mens altijd centraal. 

Onderneming

Hormoon Community Nederland houdt zich bezig met het verzorgen van opleidingen en lezingen op het gebied van hormoonwetenschappen en het immuunsysteem en verkoop van producten en voedingssupplementen aan complementaire therapeuten. De onderneming verzorgt de eerste gediplomeerde/geaccrediteerde opleiding tot Evocircadian coach/hormoontherapeut in Nederland. Deze opleiding heeft als doel meer inzicht in gezondheid en ziekten te geven. Therapeuten kunnen de geleerde vaardigheden inzetten binnen hun huidige en toekomstige werkzaamheden. Aangezien de opleiding gediplomeerd en geaccrediteerd is met een omvang van 15EC (relevant voor de zorgverzekeraar en brancheverenigingen) geeft dit een extra toegevoegde waarde. 

Naast opleidingen verzorgt HCN tevens producttrainingen, lezingen, verkoopt men producten en verstrekt men informatie (video, e-letters en literatuur) over relevante onderwerpen. Via een lidmaatschap is er aansluiting bij een netwerk van artsen, voedingsdeskundigen, personal trainers, natuurgeneeskundigen en verdere geïnteresseerden, welke elkaar in de toekomst versterken in de visie “Anders Denken”. 

Missie en visie
De missie van Hormoon Community Nederland is complementaire therapeuten te leren anders te denken ten opzichte van gezondheid en ziekten, waardoor zij cliënten leren herstellen en balanceren in samenhang met de wetenschap van de Evocircadian code. De visie van Hormoon Community Nederland is dat zij binnen 5 jaar 1.000 therapeuten heeft opgeleid en 2.000 leden heeft geworven, zodat succes gegarandeerd is en kan worden behouden.

Marktontwikkeling
De consument verliest het vertrouwen in de gezondheidszorg en farmacie. Niet farmacie, maar gentherapie of immuuntherapie is de sleutel voor het verminderen van het risico op moderne ziekten. Met preventie van ziekten moeten we kijken naar de gehele levensloop van het individu. De dokter van de toekomst zal geen medicijnen meer geven, maar zal zijn patiënten interesseren voor goede preventieve zorg van zijn lichaam. Wetgevingen ten aanzien van de zorgverzekeraar en ten behoeve van natuurgeneeskundigen worden inmiddels aangepast in diverse omringende landen, waarvan Zwitserland de voorloper is.

De markt bestaat uit ongeveer 6.000 geregistreerden uit de doelgroep in Nederland en aangesloten bij verschillende brancheorganisaties, waarbij HCN al verschillende accreditaties heeft verworven. Anita streeft naar een marktaandeel van 2.000 leden. Sinds september 2016 hebben 52 cursisten zich ingeschreven, waaronder natuurgeneeskundigen, acupuncturisten, hormoonfactortrainers en personal trainers.

Doelgroep
De doelgroep van Hormoon Community Nederland zijn natuurgeneeskundigen, acupuncturisten, mesologen, hormoonfactortrainers, personal trainers, diëtisten, artsen en verdere complementaire geneeskundigen/therapeuten.

Structuur

Financieringsbehoefte

De investeringsbehoefte is als volgt opgebouwd:

Aankoop voorraad € 50.000,-
Werkkapitaal € 30.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 80.000,-

Leenbedrag € 80.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is mevrouw A.C.A. Admiraal h.o.d.n. Hormooncommunity Nederland.
  • Alle huidige en toekomstige voorraad wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Ron Nieuborg (persoonlijke vriend) geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 30.000,-, welke op dit moment van morele aard is. 

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft voor Hormoon Community Nederland een Laag risico aan.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de cijfers 2016 en prognose van 2017 en 2018.

Rentabiliteit 
Hormoon Community Nederland startte in september 2016 en draaide in deze vier maanden van 2016 een omzet van € 36.000,-. Het resultaat van 2016 (€ 17.000,-) is grotendeels benut ten behoeve van privé onttrekkingen. De geprognosticeerde omzet in 2017 komt uit op € 291.000,-. Na privé onttrekkingen (€ 36.000,-) en belasting resteert er een genormaliseerde cashflow van € 52.000,-. Na het voldoen van de aflossingsverplichting à € 13.000,- resteert er een netto cashflow overschot van € 39.000,- (score Excellent). In 2018 stijgt de omzet volgens de prognose naar € 364.000,-. Na aftrek van alle kosten, privé onttrekkingen en aflossing van de lening aan Collin, resteert er naar verwachting een netto cashflow overschot van € 43.000,- (score Excellent). Door het startende karakter van de onderneming achter wij het voorzichtigheidshalve passend om de rentabiliteit te kwalificeren op Voldoende.

Solvabiliteit
Hormooncommunity Nederland heeft per ultimo 2016 een eigen vermogen van € 15.000,- op een balanstotaal van € 16.000,-. Na financiering komt de solvabiliteit uit op 16% bij een balanstotaal van € 119.000,- (score Voldoende). Per ultimo 2017 stijgt de geprognosticeerde solvabiliteit naar 52% bij een balanstotaal van € 128.000,- (Excellent). Wij kwalificeren de solvabiliteit van Hormoon Community Nederland vooralsnog als Voldoende. 

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) na financiering komt uit op 4,6 (score Excellent). Per ultimo 2017 daalt de current ratio naar 4,1 (score Excellent) door toenemende kortlopende verplichtingen in 2018. Wij achten het echter voorzichtigheidshalve het meest passend om de liquiditeit op Voldoende te kwalificeren.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders die € 1.000,- of meer investeren, ontvangen een kortingsbon van 20% bij besteding aan een cursus, consult, lezing of boeken. De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1969 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-04-2017 om 11:05
investeerder-33783 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-04-2017 om 11:04
investeerder-10713 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-04-2017 om 11:04
investeerder-11483 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-04-2017 om 11:04
investeerder-19771 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
18-04-2017 om 11:04

Ondernemer
Anita Admiraal

Crowdfund Coach


Ies Bos