43839

Hout en trends

€ 150.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 360
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

20 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 29-11-2022 in 6 dagen volgeschreven door 360 investeerders

Bedrijfskenmerken

Wijziging leningaanvraag d.d. 28-11-2022

Beste investeerder,

23 november jl. is de crowdfunding van Hout en trends live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. We zijn daarop in overleg gegaan met de klant. De klant wil graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kunnen we de volgende wijzigingen aankondigen:

 • Het leenbedrag wordt gewijzigd van € 160.000,- naar € 150.000,-;
 • Het rentepercentage wordt verhoogd van 7,5% naar 8,5%;
 • De looptijd wordt gewijzigd van 48 maanden naar 36 maanden;
 • De hypothecaire inschrijving en de borgtocht zullen worden verlaagd van € 160.000,- naar € 150.000,-.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Handelsnaam Hout en trends
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering/Werkkapitaal
Datum van oprichting 31-03-2017
Website houtentrends.nl

Leendoel

Iris van Veen is eigenaar van de eenmanszaak ‘Hout en trends'. Samen met haar partner, Herjan Veldscholten, wordt het bedrijf geëxploiteerd. Zij maken buitenkeukens op maat. Om het bedrijf verder uit te breiden hebben zij een ZZP-er aangetrokken. Ze willen nu onder andere geld vrijmaken om een bakwagen en gereedschap aan te schaffen. Daarnaast is er behoefte aan een stukje extra voorraad, en zal de huidige hypotheek op het bedrijfspand afgelost worden. Collin Crowdfund zal een eerste hypothecaire inschrijving vestigen op het bedrijfspand. 

Er wordt een lineaire lening ter hoogte van € 160.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een slottermijn van € 140.000,- en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 61.000
Werkkapitaal € 99.000
Totaal € 160.000
Collin Direct € 160.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is mevrouw I.M. van Veen h.o.d.n. Hout en trends. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van mevrouw I.M. van Veen is op dit moment grotendeels materieel van aard en bestaat uit de overwaarde op de privé-woning.
 • De heer H.J.H. Veldscholten geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 160.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een morele waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 160.000,- op het bedrijfspand met als adres: Jaargetijdenweg 39 5, 7532 SX te Enschede kadastraal bekend als sectie E nummer 9233, te Lonneker, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een taxatiewaarde ter hoogte van € 200.000,- op basis van de waardepeildatum 5 oktober 2022.
 • Mevrouw I.M. van Veen geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de J.C. de Rijpstraat 14, 7532 XT te Enschede, kadastraal bekend als sectie E, nummer 8616, te Lonneker. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van ongeveer € 47.000,- overwaarde in het onderpand. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 136.000,- op basis van de WOZ-waarde 2021, en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 145.000,- en een openstaande schuld van € 88.596,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Hout en trends worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Hout en trends is Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en de prognosecijfers. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
Vanwege de huidige waarde van het bedrijfspand ter hoogte van € 200.000,-, op basis van het taxatierapport d.d. 5 oktober 2022, is er in de balans op dit moment een stille reserve opgebouwd ter hoogte van € 100.000,-.

De langlopende schulden op de balans 2021 bestaan voor € 66.000,- uit hypotheek op het bedrijfspand, € 15.000,- uit leasing en € 40.000,- uit een privé lening aan het bedrijf. Inmiddels is de privé lening afgelost en wordt de hypothecaire schuld afgelost met de Collin financiering. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 123.000
Vlottende activa € 54.000
Overige vlottende activa € 16.000
Totaal € 193.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 65.000
Langlopende schulden € 122.000
Kortlopende schulden € 6.000
Totaal € 193.000

Winst- en verliesrekening 2021 en prognose 2023

  2021 2023
Omzet € 146.000 € 250.000
Bruto winst € 87.000 € 115.000
Kosten € 58.000 € 64.000
Resultaat € 29.000 € 51.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-312352 heeft € 200 geïnvesteerd.
29-11-2022 om 16:58
investeerder-67041 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-11-2022 om 16:53
investeerder-284601 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-11-2022 om 16:52
investeerder-8311 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-11-2022 om 16:50
investeerder-353197 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
29-11-2022 om 16:44

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders