32854

Huize van Lookeren

€ 65.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 108
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-08-2019 in 2 uur volgeschreven door 108 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Huize van Lookeren
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 30-07-2019
Website www.vanlookeren.com

Leendoel

Tabakspeciaalzaak Van Lookeren bestaat al sinds 1902 en is sinds 2011 Habano specialist. De huidige werknemer, Nasier Kassim, kan samen met zijn nicht, Faiza Hassenmahomed, de speciaalzaak overnemen van de huidige eigenaresse. Nasier werkt inmiddels 3,5 jaar bij Van Lookeren en samen met Faiza heeft hij het voornemen zich meer te gaan richten op het luxe segment. Nasier zal de dagelijkse gang van zaken leiden en managementbeslissingen zullen door beide ondernemers samen genomen worden. Daarnaast blijft Faiza actief via haar bestaande onderneming Faizzorg. Voor een deel van de overname wordt een financiering gevraagd. Er wordt een lineaire lening van € 65.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 50.000
Goodwill € 40.000
Werkkapitaal € 20.000
Totaal € 110.000
Eigen inbreng € 45.000
Collin Direct € 65.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn N.I. Kassim en F.S. Hassenmahomed handelend onder de naam Huize van Lookeren. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Huize van Lookeren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Huize van Lookeren is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Van Lookeren Amsterdam en de prognose van Huize van Lookeren. De hierna weergegeven cijfers laten de cijfers zien van de nieuwe onderneming Huize van Lookeren. Ter vergelijking zijn ook de resultaten van Van Lookeren Amsteram weergegeven. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Winst- en verliesrekening 2018 (oude onderneming) en P2019 (nieuwe onderneming)

  H2018 P2019
Omzet € 949.000 € 915.000
Brutowinst € 219.000 € 223.000
Kosten € 160.000 € 161.000
Resultaat € 59.000 € 62.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-19176 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-08-2019 om 10:00
investeerder-9539 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-08-2019 om 10:00
investeerder-45307 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-08-2019 om 10:00
investeerder-80835 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-08-2019 om 10:00
investeerder-32567 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-08-2019 om 10:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders