28400

Ik Blink

€ 130.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 183
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-10-2017 in 1 uur volgeschreven door 183 investeerders

Samenvatting

Ik Blink is een bedrijf wat flex dienstverlening levert aan het primaire onderwijs, helpt het onderwijs uit te blinken en een stukje beter te maken. Ik Blink stapt in het groeiende probleem van het onderwijs om aan goede tijdelijke leerkrachten te komen en zo alle geplande lessen ook daadwerkelijk door te laten gaan. Met Ik Blink komt 14 jaar werkervaring, opvoeding en ondernemerschap van Joost Fiévez bij elkaar. Joost wil een bedrijf bouwen waar het leuk is om voor te werken, waar excellent werkgeverschap bestaat, waar klanten nog echt klanten zijn én blijven en waar gewerkt wordt aan mooie doelen. Met Ik Blink wil Joost kinderen, interim leerkrachten en onderwijsinstellingen helpen uit te blinken. Het motto is: 

“Van blije leraren leren kinderen de mooiste dingen”

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte van Ik Blink B.V. bedraagt € 160.000,-. Hiervan wordt € 30.000,- ingebracht door de ondernemer. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 130.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Ik Blink B.V., Semper Fidelis Holding B.V. en JBF Consultancy B.V. De ondernemers Joost Fiévez en Neeltje Fiévez geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Ik Blink B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een negatieve hypotheekverklaring voor het huidige en toekomstige onroerend goed in privébezit afgegeven.

Video Pitch

Leendoel

De ondernemer start deze nieuwe activiteit en vraagt werkkapitaal en een financiële buffer om dit te realiseren. Deze financiering is met name nodig op gebied van personeel, sales, marketing en mobiliteit, waarbij een extra bedrag is opgenomen als onvoorziene kosten in het geval dat de prognose in het begin achterblijft. Met dit kapitaal kan Ik Blink tenminste 2 jaar vooruit en naar de realisatie van de doelstellingen toe werken.

Ondernemer

Joost Fiévez (37 jaar) is de directeur van Ik Blink B.V. Joost is gehuwd met Neeltje, woont in Breda en heeft een hbo diploma. Hij is commercieel, ondernemend en analytisch sterk.

Hij heeft in ruim 8 jaar dienstverband bij diverse mooie opdrachtgevers binnen de uitzendbranche heel veel geleerd over hoe het is om dienstverlening te leveren aan klanten. Ook weet hij hoe het is om in een zogenaamde corporate omgeving te werken. Dit is wezenlijk anders dan het werken voor verhoudingsgewijs klein(ere) organisaties.

Ruim 4,5 jaar geleden heeft hij na een laatste dienstverband bij Young Capital besloten om het ondernemerschap in te stappen met de eenmanszaak JBF Consultancy (nu omgezet naar B.V.). Zijn passie ligt op gebied van klanten en sales. Klanten adviseren over goede oplossingen en hen helpen hun USP’s boven water te krijgen. Daarmee wil hij mensen helpen te excelleren in de algehele bedrijfsvoering op gebied van sales en accountmanagement, met als doel en gevolg omzetgroei.

Onderneming

Onderneming
Een bedrijf bouwen waar het leuk is om voor en met te werken, waar excellent werkgeverschap bestaat, waar klanten nog echt klanten zijn én blijven, en waar gewerkt wordt aan mooie doelen. Waar delen niet altijd iets hoeft te kosten, waar respect is voor elkaar, waar ‘afspraak is afspraak’ geldt, en waar vooral heel veel lol is. Met Ik Blink wil ik kinderen, interim leerkrachten en onderwijsinstellingen helpen te uit te blinken. Ondernemerschap is voor mij de enige manier van werken en leven. 

De activiteiten van Ik Blink (www.ikblink.com) zijn: Het overnemen van de flexibele schil van onderwijsstichtingen, het invullen van juridisch excellent werkgeverschap voor de medewerkers uit de flexibele schil (goede langdurige contracten met juiste beloning en waardering), het plannen van deze (interim) flex leerkrachten, het werven van nieuwe interim leerkrachten en het voorzien van HR-ondersteuning. Op de reeds gelanceerde website www.ikblink.com is een goede indruk te verkrijgen van de doelstellingen. Ik Blink heeft hiervoor de samenwerking gezocht met OAK Payroll (www.oakhrm.nl) die de volledige voorfinanciering en administratieve afwikkeling voor zijn rekening neemt. 

Missie en doelstellingen
Joost wil de beste werkgever zijn in het onderwijs. Van blije leraren leren kinderen immers de mooiste dingen. Dit gaat hij realiseren door het invullen van excellent en oprecht werkgeverschap en het geven van een plek aan professionals binnen het onderwijs. Dit alles wordt ondersteund door het delen van kennis en het faciliteren van ontwikkeling en training aan in- en externe medewerkers. Ik Blink geeft terug aan het onderwijs door het opzetten van projecten voor en met kinderen en leerkrachten. Klanten blijven klant en worden als zodanig ook gewaardeerd. Eerlijk direct met altijd een antwoord, ook als dat ‘nee’ is. Kwaliteit en transparantie (in dienst en prijs) staan te allen tijde voorop.

Visie
Het onderwijs staat onder druk en er is een tekort aan kundige leerkrachten. 20% van de leerkrachten stroomt uit binnen 1 jaar na het afstuderen, ruim 30% van de doelgroep leerkrachten stroomt daarnaast ook nog eens binnen 10 jaar uit naar andere sectoren of het voortgezet onderwijs. Ik Blink wil een bestendige pool van Interim leerkrachten opzetten die continuïteit kan bieden bij zowel korte termijn invulling (bij uitval door ziekte) als bij permanente flexibele invulling van leerkrachtposities. Tevens willen ze met een traineeship voor net afgestudeerde leerkrachten zorgen voor het behoud van talentvolle young professionals voor het basisonderwijs.

Ik Blink wordt een beweging waar mensen graag voor willen werken, waar waardering en aandacht is en waar groei actief wordt gefaciliteerd. Alle menselijke facetten die zo belangrijk zijn voor het zijn van een excellente werkgever. Ik Blink gaat bovendien een deel van de winst beschikbaar stellen voor projecten binnen en voor het onderwijs. Bijvoorbeeld, het mogelijk maken van sport voor kinderen in achterstandswijken, of het faciliteren van gezond warm eten op scholen. Ik Blink is een social enterprise die geaccepteerd is in het onderwijs als excellente werkgever en een van hun.

Samenwerking OAK
OAK gaat de volledige backoffice afhandeling doen voor Ik Blink. Dit doet men in meerdere branches voor meerdere bedrijven. In OAK Bos B.V., waarin dit voor Ik Blink wordt verzorgd, heeft Joost zelf 33% van de aandelen zodat hij concreet invloed en controle kan uitoefenen op de processen en afwikkeling van de omzet van Ik Blink. Zonder een dergelijke samenwerking is het opzetten van een dergelijke activiteit zeer complex.

Marktpositie
Er zijn enkele concurrenten te benoemen in 2 categorieën:

  • Traditioneel payrollen met ‘bijdiensten’ op gebied van werving en selectie. Deze partijen hebben geen of nauwelijks specialisaties, maar zijn wel reeds bestaande kundige payrollbackoffice organisaties. 
  • Uitzendorganisaties met veel focus op werving en selectie en met enige specialiteit. Deze partijen hebben wel veelal hoge tariefstelling en veel verloop van vaste medewerkers, waardoor geen bestendige klantrelatie kan worden gerealiseerd. 

Ik Blink onderscheidt zich door alleen de specialisatie primair onderwijs op te pakken, continuïteit garandeert via vaste langdurige contactpersonen, excellent werkgeverschap en transparantie in tariefstelling en kosten.

Structuur

De aandeelhouders van Semper Fidelis Holding B.V. zijn Joost en Neeltje. In JBF Consultancy B.V. worden de consultancy activiteiten uit de eenmanszaak ondergebracht. Origineel Wonen B.V. richt zich op kleine schaal op de aankoop van woningen welke voor de handel ingezet worden. Joost verzorgt de aankoop en prijsonderhandelingen. Zijn compagnon draagt zorg voor de bouwkundige aanpassingen in de woning. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkeling merk Ik Blink € 30.000,-
Investering personeel € 40.000,-
Investering sales/marketing € 25.000,-
Investering mobiliteit € 35.000,-
Onvoorziene kosten € 30.000,-
Totale investering € 160.000,-
Eigen inbreng € 30.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 130.000,-

Leenbedrag: € 130.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Belangrijkste risico’s
De belangrijkste risico's met de bijbehorende risicobeperkende maatregelen zijn:

  • Risico van achterblijvende omzet: dit is het grootste risico voor de onderneming. Dit wordt ondervangen door een goede en effectieve marketingcampagne bij de start. De omzetprognose is mede gebaseerd op de jarenlange ervaring van de ondernemer.
  • Politiek risico: door wetswijzigingen op gebied van arbeids- en flexwetgeving.
  • Personele invulling: schaarste in aantal beschikbare leerkrachten op de arbeidsmarkt. 

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Ik Blink B.V., Semper Fidelis Holding B.V. en JBF Consultancy B.V.
  • Er geldt een persoonlijke gezamenlijke borgstelling voor het bedrag van € 75.000,- door Joost Fiévez en Neeltje Fiévez. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Ik Blink B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Joost Fiévez en Neeltje Fiévez geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige onroerend goed in privé bezit. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score noteert voor Ik Blink B.V. een Verhoogd risico. Semper Fidelis Holding B.V. en de voormalige eenmanszaak JBF Consultancy welke nu wordt omgezet naar een B.V. kennen score Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score voor deze aanvraag is gebaseerd op de prognoses over het restant van 2017, geheel 2018 en 2019 van de nieuwe activiteit Ik Blink, de overige activiteiten zijn niet meegenomen in deze prognoses. 

Rentabiliteit
Voor het restant van het eerste jaar wordt uitgegaan van in totaal 60.000 uren verdeeld over 200 interim leerkrachten (20 uur per week en 12 weken inzet). Dit leidt tot een verwachte omzet van € 1.593.000,-. De inkoop zijn de loonkosten incl. vakantiegelden, sociale lasten en pensioen. Het eerste jaar wordt er maar € 15.000,- management fee uitgekeerd. Hierdoor resteert een cashflow van € 31.000,- (score Goed). Het 2e jaar groeit het bedrijf volgens prognose snel door naar 600 interim leerkrachten met in totaal 300.000 uren, de omzet verhoogt daardoor tot bijna € 8 miljoen met een cashflow van bijna € 300.000,- (score Excellent). In verband met het startende karakter kwalificeren we de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
Naast heel veel uren heeft de ondernemer € 30.000,- geïnvesteerd in de opstart van het bedrijf. Deze is in aanloopverlies gaan zitten, waardoor de startsolvabiliteit van het bedrijf beperkt is. Wel is de ondernemer in privé redelijk vermogend, waar Collin middels de borgstelling grip op heeft. Door winsttoevoeging stijgt de solvabiliteit naar verwachting snel naar circa 40% op een balanstotaal van ruim € 800.000,- eind 2018. Voor nu kwalificeren we de Solvabiliteit als Voldoende.

Liquiditeit
Door de samenwerking met OAK zorgen zij voor de liquiditeit en de voorfinanciering van de debiteuren. Binnen Ik Blink is de liquiditeit mede hierdoor en door deze financiering vanaf het begin goed, met Excellente scores op basis van current ratios van 2,0 tot en met 2,3 voor alle jaren. We hanteren voor de Liquiditeit de score Voldoende in verband met het startende karakter van het bedrijf.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende 
Solvabiliteit: Voldoende 
Liquiditeit: Voldoende 
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-43206 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-10-2017 om 10:05
investeerder-2084 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-10-2017 om 10:05
investeerder-7840 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-10-2017 om 10:05
investeerder-19771 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-10-2017 om 10:05
investeerder-12940 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-10-2017 om 10:05

Reacties

Investeerder – 16219
20-10-2017 10:27
hoeveel interim leerkrachten heeft de ondernemer nu onder contract?

J. Fievez
20-10-2017 15:52
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag. Op dit moment zijn we druk met de werving van ongeveer 20 nieuwe leerkrachten en nieuwe prospects. Hiervan gaan de komende weken de eerste kandidaten geplaatst worden.

Met vriendelijke groet,

Joost Fievez

Investeerder – 17247
20-10-2017 10:27
hoeveel leerkrachten zijn er al binnen gehaald ?

J. Fievez
20-10-2017 15:53
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag. Op dit moment zijn we druk met de werving van ongeveer 20 nieuwe leerkrachten en nieuwe prospects. Hiervan gaan de komende weken de eerste kandidaten geplaatst worden.

Met vriendelijke groet,

Joost Fievez

Investeerder – 16219
20-10-2017 10:28
Volgens mij klopt de berekening van inzetbare uren niet. 200 leerkrachten * 20 uur * 12 weken is bij mij 48000 en geen 60000. hoe denkt de ondernemer in het 2e jaar door te groeien naar 600 interim leerkrachten in een nogal uitdagende markt. Als er nu 200 leerkrachten zijn betekent dat 400 man erbij in zeg 50 weken. Dat zijn er 8 per week! op welke ervaringscijfers is de inzet van 300000 uren voor 600 leerkrachten gebaseerd?

J. Fievez
20-10-2017 15:37
Dit is rekenfout, aantal weken moet 15 zijn, door een kleine vertraging in de livegang. Groei met aantallen leerkrachten wordt mede gerealiseerd door opstart 4 vestigingen in de randstad aan de hand van een viertal franchisenemers.

Ondernemer
Joost Fiévez

Crowdfund Coach


Marc Kogels