40773

INNO-Overheidsadvies B.V. 2

€ 152.000  |  4,9% rente  |  72 maanden  Investeerders: 222
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 20-09-2021 in 1 uur volgeschreven door 222 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam INNO-Overheidsadvies B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 15-05-2007
Website www.inno-overheidsadvies.nl

Leendoel

INNO-Overheidsadvies B.V. wordt geëxploiteerd door de heer J.H. van Maren. De onderneming geeft advies op het gebied van strategische vraagstukken in dienstverlening, veiligheid, openbare ruimte, fysieke leefomgeving en buitendienst. Daarnaast heeft de besloten vennootschap INNO-Overheidsadvies drie recreatiewoningen in het bezit, welke worden verhuurd. Eén van deze recreatiewoningen is via een eerdere financiering via Collin Crowdfund aangewend. De nieuwe financiering is benodigd voor het aankopen van een vierde recreatiewoning.

Er wordt een lineaire lening van € 152.000,- verstrekt met een looptijd van 72 maanden met een slottermijn van € 116.000,- en een vaste rente van 4,9% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom recreatiewoning € 162.000
Kosten koper € 15.000
Totaal € 177.000
Eigen inbreng € 25.000
Collin Direct € 152.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is INNO-Overheidsadvies B.V. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 152.000,- op de aan te kopen recreatiewoning aan de Landweerswal 2 155, 7047 CE te Braamt (kadastraal bekend als sectie M nummer 493, te Bergh) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De recreatiewoning wordt aangekocht voor € 162.000,-.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 152.000,- op de recreatiewoning aan de Landweerswal 2 72, 7047 CE te Braamt (kadastraal bekend als sectie M nummer 553, te Bergh) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De WOZ-waarde van de recreatiewoning per 01-01-2020 is € 70.000,-. De aankoopprijs in 2020 was € 72.500 (excl. inrichting). De woning is na aankoop gerenoveerd voor € 6.400,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de aan te kopen recreatiewoning aan de Landweerswal 2 155 en de recreatiewoning aan de Landweerswal 2 72 te Braamt worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor INNO-Overheidsadvies B.V. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognose cijfers van INNO-Overheidsadvies B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
Namens ondernemer: “Uit de huuropbrengsten van afgelopen 1,5 jaar is gebleken, dat corona, geen negatief effect heeft op de huurinkomsten van vakantiewoningen van Landal, bungalowpark Stroombroek. Ook voor de toekomst wordt geen negatief effect verwacht op de huurinkomsten door corona. De coronamaatregelen hebben geen tot nauwelijks effect op INNO-Overheidsadvies B.V. Er is onverminderd behoefte aan ondersteuning binnen de overheid in zakelijke dienstverlening door INNO-Overheidsadvies B.V.”

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden bestaan uit een stamrechtvoorziening en een oudedagsverplichting.
De huuropbrengsten minus kosten per recreatiewoning wordt door de ondernemer geschat op € 9.000,- per jaar. Dit is op basis van de historische opbrengsten en kosten van de eerder aangekochte recreatiewoningen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019-2020

Activa

  2019 2020
Vaste activa € 95.000 € 149.000
Vlottende activa € 19.000 € 8.000
Overige vlottende activa € 136.000 € 129.000
Totaal € 250.000 € 286.000

Passiva

  2019 2020
Eigen vermogen € 97.000 € 140.000
Langlopende schulden € 123.000 € 125.000
Kortlopende schulden € 30.000 € 21.000
Totaal € 250.000 € 286.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 168.000  
Bruto winst € 168.000  
Kosten € 118.000  
Belasting € 8.000  
Netto winst € 42.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109954 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-09-2021 om 11:10
investeerder-77119 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-09-2021 om 11:09
investeerder-108726 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-09-2021 om 11:09
investeerder-11882 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-09-2021 om 11:09
investeerder-126374 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-09-2021 om 11:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders