Oisterwijk , 20-05-2020

Beste Collin investeerder,

Hierbij geven wij u een tussentijdse update over de ontwikkelingen bij Collin. Wij doen dit vanwege de ‘bijzondere tijden’ waarin wij momenteel leven.

Dank!
Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor de vele blijken van waardering die wij mochten ontvangen aangaande onze corona aanpak tot op dit moment. Van onze zijde danken wij u als investeerder voor het blijvende vertrouwen in onze dienstverlening. Vertrouwen dat u onderstreept door te blijven investeren in lening aanvragen die wij – ook in afgelopen lastige weken – mede door uw inbreng succesvol hebben geplaatst.

Voortvarend gestart
Collin Crowdfund is het jaar 2020 voortvarend van start gegaan. Onze ambitie was om opnieuw verstandig (dus kwaliteit boven kwantiteit) te groeien. In de eerste maanden werd dit ook gerealiseerd, maar toen kwam corona.

Corona; de start
Meteen toen duidelijk werd dat de economische effecten van corona groot zouden zijn voor ondernemend Nederland, hebben wij u als investeerder aangeschreven met het verzoek om de geldleners (onze MKB bedrijven) uitstel van aflossing te mogen verlenen. Hierop is door onze crowd massaal positief gereageerd. Zo’n 45% van de gefinancierde bedrijven heeft van een eerste periode van 3 maanden uitstel van aflossing gebruik gemaakt. Maandelijkse betaling van rente en kosten blijven wel doorlopen; er is dus sprake van een verlenging van de looptijd van de lening.

Corona; de tweede golf
In de komende maanden verloopt voor deze bedrijven de eerste periode van uitstel van aflossing. Momenteel benaderen wij de betrokken ondernemers waarbij wij een 3-tal opties voorleggen.
1. Men gaat weer naar het normale betaalpatroon terug; de aflossingen worden dus hervat.
2. Men vraagt opnieuw uitstel van aflossing aan voor een periode van 3 maanden.
3. Men is niet in staat af te lossen, maar ook niet om de rente te voldoen.
Voor de eerste twee situaties ontvangt u per investering een bericht in uw ‘Mijn Collin’. In situatie 3 schakelen wij onze afdeling Intensief Beheer in. Vervolgens wordt u persoonlijk geïnformeerd en is er een stemronde van toepassing als u als investeerder bij deze onderneming betrokken bent.

Doorbetaling van rente en aflossing
In afgelopen maanden hebben wij rente en aflossing vertraagd aan u doorbetaald omdat ontvangst door Collin onzeker was. Per heden gaan wij terug naar de oorspronkelijke situatie en betalen wij weer door op de incassodag. Qua IT hebben wij aanpassingen doorgevoerd zodat wij bij een eventuele stornering van de incasso, de betaling in uw rekening courant bij Collin kunnen corrigeren.

Nieuwsbrief
Alle bovenstaande onderwerpen zijn in detail toegelicht in onze laatste nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt 2 a 3 wekelijks, is gratis en bevat vaak voor u als investeerder waardevolle informatie. Via deze link kunt u zich op deze nieuwsbrief abonneren.

Nieuwe leningaanvragen
Bij de start van de coronacrisis, hebben wij ons beleid op een aantal punten aangepast. Zo brengen wij vanzelfsprekend de impact in beeld bij nieuwe aanvragen. Via een speciale coronaparagraaf in de pitch wordt u hierover geïnformeerd. Toch is ‘de winkel’ continue open, al is het wel met gemiddeld relatief kleinere lening aanvragen. Inmiddels neemt de omvang van het aantal investeringskansen en de bijbehorende lening bedragen weer toe, en weten wij deze aanvragen als vanouds met uw inbreng goed te funden. Deze strategie van voorzichtige verruiming zetten wij de komende periode door.

Investeerdersrendement
Vanzelfsprekend kan er sprake zijn van een negatief effect op het rendement van onze investeerders. Ook binnen onze klantenkring zullen er bedrijven zijn die het door de coronacrisis triest genoeg niet gaan redden. Wij ondernemen maximaal actie om de verliezen voor u als investeerder waar mogelijk te beperken. Naar onze overtuiging helpt het voor uw toekomstige rendement te blijven kiezen voor een goede spreiding over meerdere cases en zeker te kijken naar de nieuwe (extra kritisch beoordeelde) investeringskansen die wij aanbieden.

Wij vertrouwen er op u met bovenstaand bericht van nuttige informatie te hebben voorzien betreffende onze blik op de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Jeroen ter Huurne
Algemeen directeur

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille