45350

J.B.A. Blom Haarmode

€ 25.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 89
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 89 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam J.B.A. Blom Haarmode
Sector Persoonlijke verzorging
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing en inventaris
Datum van oprichting 01-10-1998
Website www.cosmohairstyling.com/salons/cosmo-hairstyling-kralingen

Leendoel

Judith Blom exploiteert als franchisenemer de Cosmo Hairstyling vestiging te Kralingen, Rotterdam. Cosmo Hairstyling is door Nederland gevestigd met 49 kapperszaken. Via Collin Crowdfund is er eerder een andere financiering verstrekt voor de Cosmo Hairstyling vestiging te Hilversum. Cosmo Hairstyling is hoofdhuurder van het pand waar Judith gevestigd is met haar kapperszaak. Het pand dient aangepast te worden naar de nieuwe formule van de huisstijl van Cosmo Hairstyling. De totale investering bedraagt € 113.000,-. Door de eigen inbreng en leningen van kennissen bedraagt de financiering via Collin Crowdfund € 25.000,-. 

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 67.000
Inventaris € 46.000
Totaal € 113.000
Eigen inbreng € 23.000
Lening kennis (5%, 60 maanden) € 30.000
Lening kennis (0%, 30 maanden) € 15.000
Lening kennis (5%, 60 maanden) € 20.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is mevrouw J.B.A. Blom handelend onder de naam J.B.A. Blom Haarmode. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Mevrouw J.B.A. Blom geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres Theresialaan 20, 5262 BN te Vught, kadastraal bekend als sectie L, nummer 948 te Vught. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 524.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en een openstaande schuld van € 380.000,- per d.d. 31-12-2022.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van J.B.A. Blom Haarmode worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor J.B.A. Blom Haarmode is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van J.B.A. Blom Haarmode. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 8.000
Vlottende activa € 17.000
Overige vlottende activa € 59.000
Totaal € 84.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 54.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 30.000
Totaal € 84.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 295.000
Bruto winst € 265.000
Kosten € 219.000
Resultaat € 46.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 325.000
Bruto winst € 296.000
Kosten € 241.000
Resultaat € 55.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-58023 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-05-2023 om 11:05
investeerder-57762 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-05-2023 om 11:04
investeerder-35912 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-05-2023 om 11:04
investeerder-78945 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-05-2023 om 11:04
investeerder-110897 heeft € 200 geïnvesteerd.
24-05-2023 om 11:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders