38214

J.J. van den Bos Holding B.V.

€ 100.000  |  7,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 209
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-10-2020 in 1 uur volgeschreven door 209 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam J.J. van den Bos Holding B.V.
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Bedrijfskapitaal
Datum van oprichting 16-06-2020

Leendoel

J.J. van den Bos Holding B.V. is afgelopen jaar door Joren van den Bos opgericht. De holding is opgericht omdat de ondernemer sinds dit jaar medeaandeelhouder (50%) is  van Verkade Elektrotechniek B.V. Bij Verkade Elektrotechniek houdt men zich bezig met het aanleggen en leveren van elektrotechnische installaties, datanetwerken en verlichting. Joren van den Bos is hier ook als werknemer actief. Tussen Joren en de andere aandeelhouder is afgestemd om beide € 100.000,- aan bedrijfskapitaal in te leggen in de onderneming. Deze kapitaalinvestering biedt de aandeelhouders ruimte om met de werkmaatschappij verder door te groeien.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd. De aflossing wordt jaarlijks in de 12de maand à € 33.333,33, de 24ste maand à € 33.333,33 en de 36ste maand à € 33.333,34 van de totale looptijd geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Bedrijfskapitaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is J.J. van den Bos Holding B.V.
  • Door de heer J. van den Bos wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
  • Er wordt door de heer B.F. van den Bos (vader van de ondernemer) een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 100.000,- afgegeven. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor J.J. van den Bos Holding B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling onder andere gebruik gemaakt van de historische en geprognosticeerde cijfers van Verkade Elektrotechniek B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Juridische structuur

Toelichting jaarcijfers
De jaarcijfers van de werkmaatschappij Verkade Elektrotechniek B.V. zullen hieronder worden weergegeven. Er is door Verkade Elektrotechniek tot augustus een omzet gerealiseerd van € 495.000,-, dit is de reden dat de prognose 2020 een stuk hoger ligt qua omzet en resultaat in vergelijking met het jaar ervoor. De heer J. van den Bos zal jaarlijks € 50.000,- aan dividend ontvangen vanwaar hij de jaarlijkse aflossing zal voldoen. Er vindt geen eigen inbreng plaats, waardoor de balanspositie van J.J. van den Bos Holding B.V. bestaat uit de Collin lening. Het vermogen in de holding zal naar verwachting de komende jaren toenemen.

Invloed coronavirus
Bij Verkade Elektrotechniek B.V. is vooralsnog weinig tot niets merkbaar van de impact van het coronavirus. Aanvragen lopen door en blijven binnenkomen.

Jaarcijfers

Winst- en verliesrekening 2019 (Verkade Elektrotechniek B.V. – geen debiteur in de Collin overeenkomst)

Omzet € 447.000  
Bruto winst € 251.000  
Kosten € 130.000  
Belasting € 23.000
Netto winst € 98.000  

 

Winst- en verliesrekening 2020 prognose (Verkade Elektrotechniek B.V. – geen debiteur in de Collin overeenkomst)

Omzet € 2.237.000  
Bruto winst € 372.000  
Kosten € 262.000  
Netto winst € 92.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-6834 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-10-2020 om 10:13
investeerder-110387 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-10-2020 om 10:12
investeerder-64906 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-10-2020 om 10:12
investeerder-12495 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-10-2020 om 10:12
investeerder-109486 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-10-2020 om 10:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders