43314

J. Janssen en M. Janssen Hu (box 3)

€ 400.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 320
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

6 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 23-11-2022 in 2 dagen volgeschreven door 320 investeerders

Samenvatting

De heer Jan Janssen (57 jaar) en mevrouw Meifang Janssen-Hu (47 jaar) runnen al vele jaren een lunchroom/restaurant in Wijchen. Men heeft de mogelijkheid om het beleggingspand aan de Holenbergseweg 18-18a-20 in Wijchen aan te kopen. Het pand is volledig verhuurd en bestaat uit drie onderdelen: Een appartement, een winkelruimte en een Chinees restaurant (reeds 20 jaar huurder). Vanuit alle drie de huurders is er een schriftelijke intentie afgegeven om voorlopig te blijven huren. 

De koopsom bedraagt € 525.000,-. De netto jaarhuur bedraagt € 42.900,- op jaarbasis. De ondernemers brengen zelf € 172.000,- aan eigen middelen in. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat ter hoogte van € 500.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 november 2021. De Loan-to-Value bedraagt 80% bij aanvang en 74% op het einde van de looptijd. Daarnaast wordt er aanvullend een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het bedrijfspand van de lunchroom/restaurant. Het bedrijfspand is niet belast met een hypotheek en is in 2015 gekocht voor een bedrag van € 215.000,-.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 572.000,-. Uit eigen middelen wordt € 172.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 48 maanden, met een maandelijkse annuïtaire aflossing en een slottermijn van € 370.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn de heer J.W.A. Janssen en mevrouw M. Janssen-Hu. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde op de privéwoning en op het vastgoed in de VOF.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Holenbergseweg 18, 18 A en 20, 6604 AK te Wijchen, kadastraal bekend als sectie L nummer 1978 te Wijchen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin.
 • De heer J.W.A. Janssen en mevrouw M. Janssen-Hu geven een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand aan de Beuningsesteeg 2, 6604 AM te Wijchen, kadastraal bekend als sectie L nummer 3675 te Wijchen. Het bedrijfspand is niet belast met een hypotheek en is in 2015 gekocht voor een bedrag van € 215.000,-. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Holenbergseweg 18, 18 A en 20, 6604 AK te Wijchen, kadastraal bekend als sectie L nummer 1978 te Wijchen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om na 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om de laatste 6 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien de ondernemers de lening via Collin Crowdfund herfinancieren. De investeerders krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe aanvraag.
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om, in afwijking van onze Algemene Voorwaarden, jaarlijks 15% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente. 

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van het onroerend goed aan de Holenbergseweg 18, 18 A en 20 te Wijchen, ten behoeve van de verhuur.

Ondernemer

De heer J.W.A. (Jan) Janssen (57 jaar) en mevrouw M. (Meifang) Janssen-Hu (47 jaar) runnen al vele jaren een lunchroom/restaurant in Wijchen. Nu wordt een pand aangekocht dat verhuurd is aan derden.

Onderneming

De heer Jan Janssen (57 jaar) en mevrouw Meifang Janssen-Hu (47 jaar) runnen al vele jaren een lunchroom/restaurant in Wijchen. Men heeft de mogelijkheid om het beleggingspand aan de Holenbergseweg 18, 18 A en 20 te Wijchen aan te kopen. Het pand is volledig verhuurd en bestaat uit drie onderdelen. 

Appartement: Verhuurd aan particuliere huurder voor € 11.100,- per jaar.
Winkelruimte: Verhuurd aan bedrijf in aquariums voor € 12.000,- per jaar.
Restaurant: Verhuurd aan Chinees restaurant voor € 19.800,- per jaar.

Vanuit alle drie de huurders is er een schriftelijke intentie afgegeven om voorlopig te blijven huren. De koopsom bedraagt € 525.000,-. De jaarhuur bedraagt € 42.900,- op jaarbasis. De ondernemers brengen zelf € 172.000,- aan eigen middelen in. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat ter hoogte van € 500.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 november 2021. 

De Loan-to-Value bedraagt 80% bij aanvang en 74% op het einde van de looptijd. Daarnaast wordt er een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het bedrijfspand van de lunchroom/restaurant. Het bedrijfspand is onbelast en is in 2015 gekocht voor een bedrag van € 215.000,-.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoopsom pand € 525.000,-
Kosten koper € 47.000,-
Totale investering € 572.000,-
inbreng eigen middelen € 172.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden met een maandelijkse annuïtaire aflossing en een slottermijn ter hoogte van € 370.000,-.

In privé heeft men een eigen woning met een openstaande schuld van € 158.000,- (de woning kent een WOZ-waarde 2021 van € 370.000,-). Verder zijn er geen schulden of overige financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de VOF van de ondernemers, Cafetaria Lunchroom Chinees Restaurant Sengers, is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij geen kwalificatie omdat het een box 3 financiering betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op historische jaarcijfers over 2021 van de zakelijke activiteiten, het taxatierapport, de huurcontracten en de IB-aangiften van de ondernemers. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
De netto huurinkomsten bedragen € 42.900,- op jaarbasis, wat toereikend is voor de financieringsverplichtingen. Men heeft daarnaast financiële remweg vanuit het inkomen uit een winstgevend restaurant wat al jaren wordt geëxploiteerd. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Vanwege de eigen inbreng bedraagt de solvabiliteit bij aanvang 30% op een balanstotaal ter hoogte van € 572.000,-. Daarnaast is er sprake van het vermogen in het bedrijfspand, welke niet is belast met een hypotheek. Aangezien er op dit bedrijfspand aanvullend een negatieve hypotheekverklaring wordt afgegeven, kwalificeren we de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer J.W.A. Janssen en mevrouw M. Janssen-Hu. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde op de privéwoning en op het vastgoed in de VOF.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Holenbergseweg 18, 18 A en 20, 6604 AK te Wijchen, kadastraal bekend als sectie L nummer 1978 te Wijchen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin.
 • De heer J.W.A. Janssen en mevrouw M. Janssen-Hu geven een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand aan de Beuningsesteeg 2, 6604 AM te Wijchen, kadastraal bekend als sectie L nummer 3675 te Wijchen. Het bedrijfspand is niet belast met een hypotheek en is in 2015 gekocht voor een bedrag van € 215.000,-. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Holenbergseweg 18, 18 A en 20, 6604 AK te Wijchen, kadastraal bekend als sectie L nummer 1978 te Wijchen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om na 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om de laatste 6 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien de ondernemers de lening via Collin Crowdfund herfinancieren. De investeerders krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe aanvraag.
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om, in afwijking van onze Algemene Voorwaarden, jaarlijks 15% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen pand, als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-158025 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:06
investeerder-74289 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:06
investeerder-288550 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:05
investeerder-285515 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:05
investeerder-354392 heeft € 120.000 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:03

Reacties

Investeerder – 45417
21-11-2022 9:43
Goede middag, Hebben mevrouw en meneer ook eerst de bank gevraagd voor financiering? Zo ja, op welke gronden is deze aanvraag afgewezen? Vriendelijke groet

Collin Crowdfund
21-11-2022 10:31
Beste investeerder,

In samenspraak met de tussenpersoon van de klant is er besloten geen formeel bancair traject te bewandelen. Men heeft ingeschat dat met de huidige marktontwikkelingen en bancaire normen het niet realistisch is om de gewenste financiering (hoogte bedrag) te verkrijgen, naast de € 172.000,- aan eigen middelen die al ingebracht wordt.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Crowdfund Coach


Rick van Griensven