37660

J. Lensen Polijstbedrijf B.V.

€ 50.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 138
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-10-2020 in 1 uur volgeschreven door 138 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam J. Lensen Polijstbedrijf B.V.
Sector Groothandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 14-01-2019
Website www.jlensenpolijstbedrijf.nl

Leendoel

J. Lensen Polijstbedrijf B.V. is een bedrijf die zich richt op het bewerken van roestvrij staal (RVS) tot super hoogglans producten. Deze producten worden geleverd aan de superjachtbouw (80%) en de medische- en voedselindustrie (20%). Men is op zoek naar een financiering voor het doorontwikkelen van machines, het aanvragen van patenten en het aanleggen van voorraden. Hierdoor kan de capaciteit worden uitgebreid en is de verwachting dat de omzet zal groeien.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Lensen Hofmans R.V.S. Montage B.V. (holding)
  • J. Lensen Polijstbedrijf B.V. (werkmaatschappij)
 • Door mevrouw A.J.J. Lensen – Hofmans en de heer J.W.L. Lensen wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van J. Lensen Polijstbedrijf B.V. en Lensen Hofmans R.V.S. Montage B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Mevrouw A.J.J. Lensen – Hofmans en meneer J.W.L. Lensen geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Buurmalsenlaan 5 in Tilburg wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De WOZ-waarde van de woning bedraagt per 1 januari 2019 € 221.000,- en de huidige restschuld betreft € 155.696,- (tevens de hoogte van de gezamenlijke inschrijving).

Invloed coronavirus
De onderneemster geeft aan geen enkel negatief gevolg te ondervinden van de coronacrisis. De markt waarin J. Lensen Polijstbedrijf B.V. actief is, is niet conjunctuur gevoelig. De opdrachten bij de werven lopen zeker door tot 2023/2024. Tevens is er nauwelijks sprake van fysiek klantencontact omdat alle producten middels transport worden geleverd en na bewerking met transport worden opgehaald. Er komen geen klanten, dan wel zelden, langs op kantoor.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor J. Lensen Polijstbedrijf B.V. is Aanzienlijk risico. In het Dun & Bradstreet rapport treffen wij geen aanwijsbare reden aan voor het Aanzienlijke risico. De score voor Lensen Hofmans R.V.S. Montage B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van J. Lensen Polijstbedrijf B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
J. Lensen Polijstbedrijf B.V. werd sinds 2015 in een eenmanszaak geëxploiteerd die werkzaamheden verrichtte voor Lensen Hofmans R.V.S. Montage B.V., de besloten vennootschap van mevrouw Lensen – Hofmans. Per 14-01-2019 is deze eenmanszaak omgezet naar een B.V. en als werkmaatschappij onder Lensen Hofmans R.V.S. Montage B.V. gehangen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019 

Activa

  2019
Vaste activa € 57.000
Vlottende activa € 82.000
Overige vlottende activa € 13.000
Totaal € 152.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 33.000
Langlopende schulden € 45.000
Kortlopende schulden € 74.000
Totaal € 152.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 387.000  
Bruto winst € 266.000  
Kosten € 225.000  
Belasting € 8.000  
Netto winst € 33.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-24928 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-10-2020 om 11:07
investeerder-20658 heeft € 200 geïnvesteerd.
27-10-2020 om 11:07
investeerder-8217 heeft € 200 geïnvesteerd.
27-10-2020 om 11:07
investeerder-125266 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-10-2020 om 11:07
investeerder-103578 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-10-2020 om 11:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders