43093

J.M.A. de Hart en M.A.W. van Dijk (Box 3)

€ 380.000  |  7,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 367
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 17-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 367 investeerders

Samenvatting

De ondernemers hebben een goed lopend bedrijf in de advisering en uitvoering voor brandpreventie in de bouw en hebben daarnaast veel ervaring met de aankoop, vergunning, verbouwing van panden voor de kamer verhuur. Ze hebben dit meerdere keren succesvol gedaan en willen nu het volgende pand aankopen om te verbouwen. De crowdfunding betreft een overbrugging van maximaal 12 maanden tot volledige verbouwing en verhuur waarna de crowdfunding zal worden geherfinancierd.

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 630.000,-. Naast de eigen middelen van € 250.000,- bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 380.000,-. De looptijd is 12 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is niet van toepassing. De Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn J.M.A. de Hart en M.A.W. van Dijk. De ondernemers zijn hoofdelijk aansprakelijk. Op dit moment is het privévermogen ruim middels overwaarde op de andere verhuurde panden en de privéwoning; 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd van € 380.000 op het aan te kopen onroerend goed aan de Sassertweg 12, 5334 NM, Sectie M, nummer 2119 (gedeeltelijk) te Maasdriel gevestigd. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 475.000,- voor verbouwing en € 675.000,- na verbouwing, conform taxatie d.d. 12 juli 2022; 
  • Men heeft de mogelijkheid om in de eerste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 2 maanden. Na 6 maanden kan de lening volledig vervroegd worden afgelost tegen een vergoedingsrente van 1 maand.

Leendoel

Aankoop en verbouwing van onroerend goed voor kamer verhuur.

Ondernemer

Jeroen de Hart (1977) en Linda van Dijk (1988) hebben beiden een prima inkomen uit hun bedrijf DH Fireprotection, een bedrijf dat adviseert en uitvoert op het gebied van bouwkundige brandpreventie voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten in woning- en utiliteitsbouw. Door dit bedrijf heeft men veel contacten met bouwers en gemeentes en heeft men reeds meerdere keren panden aangekocht voor verbouw en daarna verhuurd voor kamer verhuur. Ze kunnen zelf ook een groot deel van de verbouwingsactiviteiten uitvoeren wat de kosten van verbouwing fors drukt. 

Naast de verhuurde panden beschikt men zelf ook over een woning in Velddriel met overwaarde en op een groot perceel grond.

Onderneming

De ondernemers gaan het volgende pand aankopen: Sassertweg 12 te Maasdriel. Het betreft een gedateerde vrijstaande woning (bouwjaar 1957) met berging op een perceel grond van 2.500 m2. Na aankoop gaan ze het fors verbouwen tot 8 studio’s voor kamer verhuur. De vergunning is reeds in aanvraag bij de Gemeente. De ondernemers hebben dit traject meerdere keren doorlopen en dergelijke vergunningen gekregen voor hun bestaande panden voor kamer verhuur. De woning heeft een marktwaarde in de huidige staat van € 475.000,- conform taxatie d.d. 12 juli 2022. Op basis van een aangeleverde verbouwingsbegroting van € 183.000,- is de marktwaarde na verbouwing bepaald op € 675.000,- conform taxatie d.d. 12 juli 2022.

Tenslotte is de ondernemer op termijn nog van plan zonnepanelen te plaatsen en is er op het perceel grond nog de mogelijkheid tot het plaatsen van een bijgebouw met een oppervlakte van 200 m2.

Juridische structuur

 

Financieringsbehoefte

Aankoop woning € 405.000,-
Kosten € 42.000,-
Verbouwing € 183.000,-
Totaal € 630.000,-
Eigen middelen € 250.000,-*
Lening via Collin Crowdfund € 380.000,-

Rente: 7,0%
Looptijd: 12 maanden, aflossingsvrij. Na verbouwing wil men de crowdfunding herfinancieren met een beleggingsfinanciering.

*de waarborgsom van € 40.500,- is reeds gestort, daarnaast is er € 140.000,- liquide op de rekening. Tenslotte is er een aanvraag voor hypotheekverhoging van € 100.000,- op de privé woning in behandeling en is er maandelijks vrije cashflow uit de bestaande verhuurde panden.

Overige financieringen
Er lopen nog drie hypothecaire leningen voor de verhuurde panden bij Cassarion met een hoofdsom van € 832.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Vanwege het box 3 karakter van de financiering is een Dun & Bradstreet score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de Box 3 exploitatie van de ondernemers. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De huuropbrengsten uit de drie bestaande verhuurde panden bedragen € 76.000,-. Uit deze huuropbrengsten kan naast de rente van de bestaande financieringen ook de rente van de crowdfundlening worden betaald. Na verbouwing bedraagt de verwachte huuropbrengst van de 8 te realiseren studio’s € 72.000,- per jaar. De totale portefeuille kent dan een huuropbrengst van € 148.000,- en een overschot in de operationele cashflow van € 70.000,-. Er hoeven geen privé onttrekkingen uit de opbrengsten te worden gedaan. Het inkomen van de ondernemers is daarvoor ruimschoots toereikend. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De fictieve balans van de Box 3 positie van de ondernemers met daarin de 3 verhuurde panden en de aanwezige creditgelden kent voor aankoop van het pand een solvabiliteit van 28% op een balanstotaal van € 1.165.000,-. Daarnaast is er overwaarde in de privéwoning. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn J.M.A. de Hart en M.A.W. van Dijk. De ondernemers zijn hoofdelijk aansprakelijk. Op dit moment is het privévermogen ruim middels overwaarde op de andere verhuurde panden en de privéwoning; 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd van € 380.000 op het aan te kopen onroerend goed aan de Sassertweg 12, 5334 NM, Sectie M, nummer 2119 (gedeeltelijk) te Maasdriel gevestigd. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 475.000,- voor verbouwing en € 675.000,- na verbouwing, conform taxatie d.d. 12 juli 2022; 
  • Men heeft de mogelijkheid om in de eerste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 2 maanden. Na 6 maanden kan de lening volledig vervroegd worden afgelost tegen een vergoedingsrente van 1 maand.

Door de hypothecaire inschrijving en de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende 
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-255382 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 11:07
investeerder-326255 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 11:07
investeerder-241700 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 11:07
investeerder-290041 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 11:07
investeerder-262582 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2022 om 11:07

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels