38011

J.N.W. Zoeteman V.o.f.

€ 25.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 44
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-10-2020 in 1 uur volgeschreven door 44 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam J.N.W. Zoeteman V.o.f.
Sector Recreatie
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Verbouwing toilet- en doucheruimtes
Datum van oprichting 18-01-2013
Website www.nibink.nl

Leendoel

De heer en mevrouw Zoeteman exploiteren via boter- en kaasboerderij ’n Ibink sinds een aantal jaren een minicamping. Daarnaast verkopen ze in het boerderijwinkeltje nog boerenkaas en aanverwante producten. De ondernemers zijn op zoek naar een financiering voor de verbouwing van de toilet- en doucheruimtes voor de minicamping.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing toilet- en doucheruimtes € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn J.N.W. Zoeteman en J.C.M. Zoeteman – Wolterinck handelend onder de naam J.N.W. Zoeteman V.o.f. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De heer en mevrouw Zoeteman geven een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijvingen op het onroerend goed aan de Alfmanssteeg 1 (a & b) te Ruurlo wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen. Het onroerend goed kent een restschuld van € 196.000,-. Het totale onroerend goed is in 2007 voor € 485.000,- aangekocht.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor J.N.W. Zoeteman V.o.f. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van J.N.W. Zoeteman V.o.f. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
Het coronavirus heeft tot dusver geen (negatieve) invloed gehad op de bedrijfsactiviteiten. De ondernemers geven aan dat ze tot dusver juist meer omzet hebben gedraaid dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo zijn veel Nederlanders in eigen land op vakantie geweest en heeft de camping afgelopen zomer veel vakantiegangers mogen ontvangen. Ook hebben de ondernemers met de boerderijwinkel en de markt meer omzet gedraaid.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 51.000 € 45.000
Vlottende activa € 33.000 € 24.000
Overige vlottende activa € 2.000 € 1.000
Totaal € 86.000 € 70.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 30.000 € 41.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 56.000 € 29.000
Totaal € 86.000 € 70.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 343.000  
Bruto winst € 120.000  
Kosten € 75.000  
Resultaat € 45.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-94789 heeft € 600 geïnvesteerd.
22-10-2020 om 10:12
investeerder-195274 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-10-2020 om 8:42
investeerder-11104 heeft € 400 geïnvesteerd.
22-10-2020 om 7:51
investeerder-45537 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-10-2020 om 7:50
investeerder-12225 heeft € 300 geïnvesteerd.
21-10-2020 om 20:59

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders