Jaarbrief 2018 voor Collin investeerders

Beste investeerder,

Allereerst wens ik u namens het Collin team een goed 2019 toe.

In deze jaarbrief krijgt u inzicht m.b.t. belangrijke ontwikkelingen die afgelopen jaar bij Collin Crowdfund plaatsvonden. Daarnaast blikken wij vooruit op het jaar dat net gestart is. Ook attenderen wij u op onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Ontwikkelingen 2018
Collin Crowdfund heeft het jaar 2018 positief afgesloten. Enkele highlights:

 • Onze lening portefeuille groeide van ruim 90 naar bijna 130 miljoen euro; een plus van 44%.
 • Het gemiddelde netto rendement voor onze investeerders verliep zeer stabiel en eindigde op 4,03% (begin 2018 was dat 4,01%).
 • Dit netto rendement betreft een jaarrendement na beheerkosten, defaults en voorzieningen op totaal portefeuilleniveau.
 • Per afgelopen jaarwisseling hebben wij voor 584 bedrijven een succesvolle crowdfinance campagne verzorgd.
 • Ruim 16.000 investeerders zijn bij Collin aangesloten.
 • Wij zien een hoge deelnamefrequentie vanuit investeerders. Hier zijn wij blij mee, mede omwille van het belang van een goede spreiding van uw investeringen over een groot aantal leningen.
 • Dankzij uw vertrouwen wisten wij qua succesvolle plaatsing een hit ratio van 99,5% te realiseren (gerealiseerde funding) van door Collin goedgekeurde leningaanvragen.
 • Recent meldden wij de aansluiting van een grote institutionele belegger. Op identieke voorwaarden als alle andere investeerders neemt deze belegger met een vast percentage deel in grotere leningaanvragen.
 • Wij werken hard aan een mooi team van betrokken, professionele Collin-ers. Wij zijn er dan ook trots op dat Collin nog steeds wordt gezien als de kwalitatieve marktleider in de crowdfinance markt.

Vooruitblik op 2019

 • Wij voorzien een verdere groei van de crowdfundmarkt en dus ook van onze portefeuille, waarbij we kwaliteit belangrijker blijven vinden dan kwantiteit.
 • Vooral in vastgoedfinancieringen zien wij veel groeipotentie, ook omdat bij veel banken de deur hiervoor vrijwel dicht staat. Zekerheidstechnisch zijn dit veelal interessante investeringsproposities. Op dit moment is al bekend dat drie grotere cases van gemiddeld zo’n 1,7 miljoen euro deze maand nog live gaan.
 • Begin van het tweede kwartaal verwachten wij een nieuw crowdfinance product te introduceren. Vanzelfsprekend krijgt u daar t.z.t. nadere informatie over.
 • Steeds vaker splitsen wij grotere leningaanvragen over Collin en ons zusterplatform Knab Crowdfunding (wederzijds). Voor u als investeerder nemen hierdoor de spreidingsmogelijkheden verder toe.
 • Voor geïnteresseerde investeerders organiseren wij ook in 2019 weer open dagen op ons kantoor in Oisterwijk. Een uitnodiging volgt via onze nieuwsbrief.

Wist u dat

 • U op de homepage van Collin onderaan al pitches kunt lezen van investeringskansen die binnenkort live gaan?
 • U makkelijker en sneller via de Collin app kunt investeren?
 • U via ons loyaliteitsprogramma een korting op de beheerfee kunt krijgen van 10, 20, 30 of 40%. Deze is gebaseerd op het totaalbedrag en vooral het aantal investeringen; dit doen wij om een goede spreiding te bevorderen?
 • U in ‘Mijn Collin’ uw persoonlijke nettorendement kunt vergelijken met de totale Collin portefeuille?
 • De jaaropgave medio deze maand in “Mijn Collin’ is te vinden?
 • Collin lid is van de Branchevereniging Nederland Crowdfunding die als doel heeft de markt verder te professionaliseren en hierover met de sector en stakeholders (zoals de toezichthouder AFM) te overleggen?
 • Bij Collin altijd de betrokken Crowdfund Coach (evenals een van de directieleden) voor eigen risico mee investeert in de leningaanvraag?
 • Het Collin team inmiddels bestaat uit zo’n 15 regionaal werkende Crowdfund Coaches en een gelijk aantal medewerkers op ons kantoor in Oisterwijk?

Onze nieuwsbrief
Vrijwel alle ‘wist u datjes’ zijn voor lezers van onze nieuwsbrief bekende zaken. Echter, sinds de invoering van de AVG mogen wij u niet meer automatisch abonneren op basis van uw registratie als investeerder. Hierdoor mist u mogelijk relevante informatie. Wij nodigen u van harte uit om uzelf via deze link aan te melden als u nog geen gratis abonnement hebt.

Tot slot wensen wij u een goed investeringsjaar toe.

Met vriendelijke groet,

Jeroen ter Huurne

Co||in Crowdfund
      comfortabel investeren

J.G.W. (Jeroen) ter Huurne MBA | Algemeen Directeur
Collin Crowdfund N.V. | Almystraat 14, 5061 PA Oisterwijk
+31 (0)85 401 6546 KvK 59408731 | www.collincrowdfund.nl

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille