42113

Jan Willem Nijhof Holding B.V.

€ 70.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 144
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 23-05-2022 in 1 uur volgeschreven door 144 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Jan Willem Nijhof Holding B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aandelenoverdracht
Datum van oprichting 26-04-2022

Leendoel

Jan Willem Nijhof exploiteert sinds 2011 J.W. Nijhof Montage in de vorm van een eenmanszaak. De onderneming richt zich op de verbouwingen en inrichtingen van bedrijfspanden en winkels. Daarnaast verzorgt het bedrijf de montage van reclame-uitingen van zowel binnen- als de buitenkant van bedrijfspanden en winkels. J.W. Nijhof Montage werkt nu veel samen met DSIGN Reclamemakers (eenmanszaak), waardoor een zeer hechte samenwerking is ontstaan tussen de bedrijven. De activiteiten van DSIGN Reclamemakers worden verschoven naar een nieuw opgerichte besloten vennootschap: DSIGN B.V. Jan Willem Nijhof Holding B.V. is opgericht om 1/3 van de aandelen van DSIGN B.V. aan te kunnen kopen en de samenwerking verder uit te breiden. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de aankoop van 1/3 van de aandelen van DSIGN B.V.

Er wordt een lineaire lening van € 70.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop aandelen € 80.000
Overige kosten € 5.000
Totaal € 85.000
Eigen inbreng € 15.000
Collin Direct € 70.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Jan Willem Nijhof Holding B.V.
  • De heer J.W. Nijhof geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 70.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Jan Willem Nijhof Holding B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van de eenmanszaak J.W. Nijhof Montage. Daarnaast is er gebruik gemaakt van historische en prognose cijfers van DSIGN B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De omzet van DSIGN Reclamemakers voor januari 2021 tot en met november 2021 bedroeg € 315.000,- met een resultaat van € 114.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 J.W. Nijhof Montage

Activa

  2021
Vaste activa € 13.000
Vlottende activa € 5.000
Overige vlottende activa € 20.000
Totaal € 38.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 25.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 13.000
Totaal € 38.000

Winst- en verliesrekening 2021 J.W. Nijhof Montage

Omzet € 64.000
Bruto winst € 63.000
Kosten € 6.000
Resultaat € 57.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-25019 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-05-2022 om 11:10
investeerder-43424 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-05-2022 om 11:10
investeerder-122863 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-05-2022 om 11:10
investeerder-196505 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-05-2022 om 11:09
investeerder-13408 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
23-05-2022 om 11:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders