30465

Janherwo B.V.

€ 200.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 215
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-05-2018 in 1 uur volgeschreven door 215 investeerders

Samenvatting

Herman Wooning werkt reeds een aantal jaren als verkoper bij Grando en krijgt nu de kans om de vestiging Tilburg als franchisenemer over te nemen. Zijn vader werk ook bij Grando als rayonmanager en gaat met hem samen het nieuwe bedrijf runnen. De vestiging in Tilburg zit op een goede locatie en heeft een groot verzorgingsgebied. De franchiseformule heeft 35 vestigingen en is een succesvolle formule onder De Mandemakers Groep. Het eerste jaar verwacht men op basis van de grote verkoop ervaring circa 105 keukens en 25 badkamers te kunnen verkopen. De franchisegever staat volledig achter de ondernemers en ondersteunt het vertrouwen in de ondernemers door een terugkoopverklaring op de showroomvoorraad af te geven.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 265.000,- waarvan € 25.000,- aan eigen middelen door de ondernemer wordt ingebracht en € 40.000,- aan eigen vermogen wordt ingebracht door een investeringsmaatschappij voor een belang van 25% in Grando Tilburg B.V. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Janherwo B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Janherwo B.V. en H.H.J. Wooning Holding B.V. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van beide B.V.’s worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De ondernemer H.H.J. Wooning verstrekt een persoonlijke borgtocht van € 100.000,- welke op dit moment morele waarde heeft. De franchisegever verstrekt een terugkoopverklaring voor 70% van de boekwaarde van de showroomvoorraad. Ten slotte wordt er een niet-onttrekkingsverklaring op basis van 40% solvabiliteit in Janherwo B.V. afgegeven.

Leendoel

De ondernemer gaat de vestiging Grando Tilburg overnemen van de franchisegever. De financiering is bestemd voor de overname van de showroomvoorraad en de inventaris en zal worden gebruikt om de opstartkosten te financieren.

Ondernemer

Herman Wooning (24) heeft inmiddels meerdere jaren ervaring als verkoper bij Grando. Hij is tot nu toe werkzaam in de vestiging Alexandrium in Rotterdam. Naast het verzorgen van de verkoop aan klanten, is hij tevens belast met de planning van de aflevering van de keukens en badkamers, het inschakelen van monteurs voor de installatie en de aftersales fase na installatie.

Herman is gestructureerd, accuraat, werkt langs strakke planningen en deadlines en is een regelaar achter de schermen.

Jan Wooning, de vader van Herman, is ook als rayonmanager werkzaam binnen Grando en zal als verkoopleider werkzaam zijn in Grando Tilburg. Feitelijk gaan ze deze samen runnen. Jan heeft reeds vele jaren ervaring in de verkoop van keukens (als ondernemer) met bewezen goede verkoopresultaten. Als team zijn Jan en Herman dan ook complementair gebleken tijdens hun gezamenlijke werkervaringen. Beiden zijn gewend om hard te werken en voelen zich in de wereld van keukens en badkamers, klanten en installateurs helemaal op hun plaats.
 

Onderneming

Grando Tilburg
Deze vestiging bestaat al vele jaren, maar heeft de laatste jaren gefunctioneerd als eigen vestiging zonder franchisenemer. Er is geen sprake van een goodwill vergoeding. De nieuwe ondernemers gaan de openingstijden flink oprekken en direct ook het badkamer assortiment toevoegen.

De Grando-organisatie
Grando valt inmiddels onder de paraplu van De Mandemakers Groep, bestaat al sinds 1965 en heeft 35 vestigingen. Bij Grando Keukens & Bad ligt de focus op het verkopen van keukens en badkamers in het midden- en hoog segment. Met vele jaren praktijkervaring weten wij wat er nodig is om een droomkeuken en/of badkamer te realiseren. Wij overzien graag het hele traject. Van demontage en het afvoeren van de oude keuken of badkamer, tot technische bouwkundige aanpassingen. Dit vakmanschap verzorgen wij met veel plezier, al 50 jaar lang. De showrooms van Grando variëren in grootte (gemiddeld tussen de 600 en 700 m2) en locatie. Hierin wordt de gevarieerde collectie keukens en badkamers gepresenteerd. De showroom is een bron van inspiratie voor de klant, welke volgens een compleet concept wordt ingericht.

Marktgebied
Het marktgebied van Grando Tilburg is groot met ruim 200.000 inwoners. Tilburg is de zesde stad van Nederland, waarbij overige Grando vestigingen ver weg zitten (Breda en Helmond). De locatie zelf is praktisch gesitueerd op een industrieterrein met een publiektrekker als Hornbach in de directe omgeving. Hierdoor is er voldoende aanloop van winkelend publiek en vinden er veel bewegingen van potentiële klanten rondom de vestiging plaats.

Doelgroep
De doelgroep voor Grando Tilburg heeft een leeftijd van tussen de 20 en 70 jaar, woont in Tilburg en omgeving en oriënteert zich bewust en goed op de aankoop van een keuken of badkamer. Binnen de doelgroep is er behoefte aan maatwerk en verbouwt men niet zelf de keuken of badkamer, maar wil dit graag aan een professionele partij overlaten. Wij bieden vakmanschap en streven naar topkwaliteit. Via voorstellen met een mooie 3D-tekening, transparantie in prijs en communicatie rondom het traject van aankoop, bestelling, levering en montage en een assertieve aftersales benadering zijn we persoonlijk, proactief en professioneel verbonden met de klant tijdens het hele proces. We bieden ‘value-for-money’ door een eerlijke verhouding tussen de betaalde prijs en het geleverde product.

SWOT
Sterkte

 • Grando is een krachtige succesvolle franchiseformule
 • Bestaande vestiging met bestaand klantenbestand op goede locatie
 • Ondernemers met veel branche ervaring

Zwakte

 • De vestiging heeft de laatste jaren geen eigen ondernemersgezicht gehad

Kansen

 • Toename bestedingen in de gehele woonbranche en specifiek ook voor keukens
 • Door woning schaarste gaan meer mensen verbouwen in plaats van verhuizen

Bedreigingen

 • Veel concurrentie, ook in omgeving Tilburg zijn veel aanbieders
 • Moeilijkere toegang tot financieringen voor verbouwing door aangepaste regelgeving 

Structuur 

Wesrom Holding B.V. is de entiteit die namens investeringsmaatschappij deelneemt in Janherwo B.V.

Aad de Sterke, DGA van Wesrom B.V., is lid van LLEFF®. De initiatiefnemers van LLEFF®, waarvan een aantal een langdurige zakelijke relatie met Jan Wooning hebben opgebouwd, zijn ondernemers die erkennen en herkennen dat potentieel succesvolle ondernemers een zetje in de rug nodig hebben om ambities te verwezenlijken. LLEFF® zal middels het inbrengen van eigen vermogen voor het belang van 25% in Grando Tilburg B.V. bijdragen aan de initiële investering voor de start van de onderneming.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname (showroom)modellen €150.000,-
Overname inventaris €40.000,-
Werkkapitaal uitlevering orders € 35.000,-
Opstartkosten € 40.000,-
Totaal € 265.000,-
   
Eigen inbreng ondernemer € 25.000,-
Inbreng investeringsmaatschappij € 40.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Janherwo B.V. en H.H.J. Wooning Holding B.V. 
 • H.H.J. Wooning geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment na de inbreng van de eigen middelen morele waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Janherwo B.V. plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Janherwo B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De franchisegever verstrekt een terugkoopverklaring voor 70% van de boekwaarde van de showroomvoorraad. De rechtspersoon die de terugkoopverklaring afgeeft heeft een Dun & Bradstreet score van Laag risico.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Janherwo B.V. en H.H.J. Wooning Holding B.V. als Verhoogd risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de prognoses over de eerste drie jaren zoals door adviseur en klant aangeleverd. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De nieuwe ondernemers gaan het badkamer concept van Grando toevoegen en ook de openingstijden fors uitbreiden. Voor het eerste jaar wordt er gerekend met de verkoop van 105 keukens en 25 badkamers bij een gemiddelde van € 11.000,- per keuken en € 14.000,- per badkamer wat leidt tot een omzet van € 1.500.000,-. De kosten in de prognoses zijn gebaseerd op de benchmark van Grando en daarmee redelijk vast en goed voorspelbaar. Op basis van deze prognose wordt een cashflow van € 105.000,- verwacht wat ruim voldoende is voor de verplichtingen. Het break-even point ligt lager. Voor het tweede jaar verwacht men door te kunnen groeien naar € 2.000.000,- en een operationele cashflow van meer dan € 200.000,-. Omdat bovenstaand vooral op prognoses is gebaseerd, beoordelen wij de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
De eigen inbreng is € 65.000,- op een balanstotaal van € 265.000,-. De solvabiliteit in de openingsbalans bedraagt derhalve 25%. Op basis van deze prognoses is de verwachting dat de solvabiliteit snel doorgroeit. De Solvabiliteit beoordelen wij voor nu op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De verwachting is dat de current ratio ultimo 2018 uitkomt op 6,7 (score Excellent). De liquiditeitspositie blijft naar verwachting comfortabel en zal ultimo  2019 naar verwachting uitkomen op 10,6 (score Excellent). Omdat bovenstaand voornamelijk op prognoses is gebaseerd, beoordelen wij de Liquiditeit op dit moment op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders krijgen een extra korting (maximaal € 1.000,-) bij de aankoop van een keuken of badkamer (ook op actiemodellen) gelijk aan het bedrag van de investering 

De waardebon/voucher/uitnodiging* zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.  Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-4494 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2018 om 10:41
investeerder-22707 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2018 om 10:40
investeerder-55861 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2018 om 10:40
investeerder-20792 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2018 om 10:39
investeerder-2223 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2018 om 10:39

Ondernemer

Herman Wooning

Crowdfund Coach


Marc Kogels