39630

Jimble B.V.

€ 225.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 317
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-04-2021 in 1 uur volgeschreven door 317 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Jimble B.V. 
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 25-06-2018
Website www.jimble.nl

Leendoel

Wensley Norden en Calvin Chin-A-Fat, de ondernemers achter Jimble B.V., houden zich bezig met het begeleiden en huisvesten van expats in Nederland. De  expats zijn afkomstig uit landen over de hele wereld, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Australië, en werken onder andere voor grote internationale organisaties. Voor de klanten wordt een passende woning gezocht en ze krijgen ondersteuning bij zaken als het vinden van een goede verzekering. Door de invloed van corona is in 2020 niet de geplande groei gerealiseerd. Om het coronajaar 2020 te compenseren en door te groeien is er behoefte aan werkkapitaal.  

Er wordt een lineaire lening van € 225.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden een aflossingsvrije periode van 3 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 225.000
Collin Direct € 225.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor deze financiering zijn:
  • Jimble B.V.
  • Ninjim Holding B.V.
  • CALCAF Holding B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Jimble B.V., Ninjim Holding B.V. en CALCAF Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Jimble B.V., Ninjim Holding B.V. en CALCAF Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 225.000,- afgegeven door de heer C.L. Chin-A-Fat. Indien de huidige hypothecaire schuld in mindering wordt gebracht op de WOZ-waarde per 01-01-2020 bedraagt de overwaarde op basis van deze gegevens op dit moment circa € 159.000,-. Tevens is de heer C.L. Chin-A-Fat enig eigenaar van de privéwoning, waar tevens een negatieve hyotheekverklaring voor wordt afgegeven. 
  • De heer C.L. Chin-A-Fat geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Wolbrantskerkweg 104H te Amsterdam wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 217.056,- en een openstaande schuld van € 166.577,- . De WOZ-waarde per 01-01-2020 bedraagt € 326.000,-.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 225.000,- afgegeven door de heer W.E. Norden. De borgstelling heeft momenteel morele waarde. 
  • De heer W.E. Norden geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Lindewetering 30 te Abcoude wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.300.000,- en een openstaande schuld van € 1.297.000 ,-. De grond voor de nieuwbouw woning is aangekocht per 2020 voor € 584.629,-, de bouwkosten zijn geraamd op € 737.500,- en het woonhuis is in aanbouw. Tevens is de heer W.E. Norden enig eigenaar. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Jimble B.V. is Laag risico. De score voor Ninjim Holding B.V. en CALCAF Holding B.V. is respectievelijk Minimaal risico en Verhoogd risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Jimble B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De ondernemers geven aan dat corona een forse impact heeft gehad op de onderneming, waardoor 2020 met een verlies is afgesloten tegenover een erg winstgevend bedrijf in 2019. Door de verschillende reisverboden wereldwijd was het voor expats moeilijk om naar Nederland te komen. Ondanks de omzetgroei van € 1.200.000,- naar ruim € 1.500.000,- was de verwachte omzetgroei fors groter, waardoor de onderneming zich klaar had gemaakt om deze verwachte groei ook aan te kunnen. Echter door corona is deze groeiverwachting niet volledig uitgekomen en heeft dit met name tot een forse toename van de kosten geleid, waardoor 2020 verlieslatend is afgesloten. De verwachtingen met een afgezwakt reisverbod en de toenemende vaccinaties is dat de omzet zal toenemen. De ondernemers hebben alle vertrouwen in de toekomst en zijn beide bereid zich voor het volledige leenbedrag borg te stellen.

Toelichting jaarcijfers
In 2020 zijn de kosten sterk gestegen door groei-investeringen. De opdrachten in 2019 zijn toegenomen waarbij in samenspraak met opdrachtgevers is geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding om in 2020 aan de vraag te kunnen voldoen. 

Jaarcijfers

Geconsolideerde balans overzicht ultimo 2020 concept 

Activa

  2020
Vaste activa € 238.000
Vlottende activa € 170.000
Overige vlottende activa € 89.000
Totaal € 497.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 238.000
Langlopende schulden € 15.000
Kortlopende schulden € 244.000
Totaal € 497.000

Winst- en verliesrekening 2019 geconsolideerd

Omzet € 1.222.000  
Bruto winst € 891.000  
Kosten € 430.000  
Belasting € 67.000  
Netto winst € 394.000  

 

Winst- en verliesrekening 2020 geconsolideerd

Omzet € 1.524.000  
Bruto winst € 458.000  
Kosten € 595.000  
Belasting € 0  
Netto winst € -137.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021 geconsolideerd

Omzet € 2.159.000  
Bruto winst € 1.197.000  
Kosten € 567.000  
Belasting € 133.000  
Netto winst € 497.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-26880 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-04-2021 om 11:18
investeerder-48236 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-04-2021 om 11:18
investeerder-234034 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-04-2021 om 11:18
investeerder-103059 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-04-2021 om 11:18
investeerder-110607 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-04-2021 om 11:17

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders