33189

Power Buam

€ 25.000  |  9,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 37
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-09-2019 in 1 uur volgeschreven door 37 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Power Buam
Sector Media
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal / Mengpaneel
Datum van oprichting 01-01-2011
Website www.powerbuam.com

Leendoel

Jens en Niels zijn twee broers die samen het duo Power Buam vormen. Zij zijn een duo die zich richt op Carnaval, bier/oktoberfeesten en Duitse schlager. Zo zijn zij onlangs te gast geweest bij het populaire Duitse muziek programma ‘immer wieder Sonntags’ op de landelijke zender ARD. De drukke periode qua optredens staat voor de deur en hier willen zij zich goed op voorbereiden door een CD en videoclip op te nemen. Daarnaast willen zij graag zelf een mengpaneel aanschaffen, wat hen een directe besparing oplevert van €100,- per optreden. Om dit te bekostigen zijn zij op zoek naar een financiering. Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Mengpaneel € 10.000
Opname CD en videoclip € 7.500
Werkkapitaal € 7.500
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn N.J.M.E.W. Bongaerts en J.J.E. Bongaerts handelend onder de naam Junior Power Buam. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Power Buam worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Power Buam is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Power Buam. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Zij hebben zich verbonden aan Hofbauer (platenmaatschappij) die jaarlijks zorgt voor een 60 tal optredens, welke er volgens prognose toe gaat leiden dat de omzet fors zal toenemen. In de resultatenrekening hiernaast worden de verwachtingen van 2019 geschets. Een deel hiervan is reeds al gerealiseerd of staat ingepland. Naast de omzet vanuit de onderneming hebben beide heren een dienstverband in loondienst.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 8.000 € 5.000
Vlottende activa €1.000 € 3.000
Overige activa € – € –
Totaal € 9.000 € 8.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 6.000 € 7.000
Langlopende schulden € 3.000 € 1.000
Kortlopende schulden € – € –
Totaal € 9.000 € 8.000

Winst- en verliesrekening 2018 en P2019

  2018 P2019
Omzet € 19.000 € 87.000
Brutowinst € 12.000 € 65.000
Kosten € 9.000 € 15.000
Resultaat € 3.000 € 50.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-77672 heeft € 2.100 geïnvesteerd.
03-09-2019 om 9:04
investeerder-23051 heeft € 200 geïnvesteerd.
03-09-2019 om 9:03
investeerder-78945 heeft € 300 geïnvesteerd.
03-09-2019 om 9:03
investeerder-15595 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-09-2019 om 9:02
investeerder-58023 heeft € 300 geïnvesteerd.
03-09-2019 om 9:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders