47471

Justkar Holding B.V.

€ 80.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 160
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 160 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Justkar Holding B.V.
Sector Vastgoed/Financiële holdings
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 31-03-2006

Leendoel

Meneer A. Bhatti heeft dit jaar (2024) middels zijn holding Justkar Holding B.V. uit eigen middelen een recreatiewoning aan de Rijksstraatweg 186-458, 3316EJ te Dordrecht, aangekocht. Hij wenst het onroerend goed echter te financieren, om liquiditeiten vrij te maken. Op dit moment wordt het onroerend goed uit eigen middelen ter hoogte van ongeveer € 40.000,- verbouwd. Na verbouwing zal het onroerend goed verhuurd worden. De start LTV (Loan-To-Value: de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde) bedraagt 71% op basis van de taxatiewaarde van het onroerend goed in huidige staat. De slot LTV bedraagt 48%, op basis van de taxatiewaarde van het onroerend goed ná verbouwing. De holding heeft hiernaast al een bedrijfspand in bezit dat verhuurd wordt aan de werkmaatschappij Justkar Sealing Company B.V. Justkar levert en reviseert afdichtingen en aanverwanten voor de zeevaart en industriële markt.

Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 60.000,- en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 80.000
Totaal € 80.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Justkar Holding B.V.
  • Justkar Sealing Company B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op de recreatiewoning aan de Rijksstraatweg 186 458, 3316 EJ Dordrecht, kadastraal bekend als sectie V nummer 1645 te Dordrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 112.000,- in de huidige staat, en een waarde van € 125.000,- ná verbouwing, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 05-09-2023.
 • De heer A. Bhatti geeft een borgstelling af ter hoogte van € 80.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde in de privéwoning van de ondernemer.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de recreatiewoning aan de Rijksstraatweg 186 458, 3316 EJ Dordrecht, kadastraal bekend als sectie V nummer 1645 te Dordrecht, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Justkar Holding B.V. en Justkar Sealing Company B.V. is beide Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling onder andere gebruik gemaakt van de historische cijfers van de geldnemers, de overwaarde in de privéwoning van de ondernemer en de waarde van de recreatiewoning. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De vaste activa bestaan onder andere voor € 243.000,- uit een bedrijfspand, met een aanschafwaarde van € 280.000,- en een hypothecaire langlopende schuld van € 160.000,-. 

De vlottende activa bestaan onder andere voor € 239.000,-  uit handelsdebiteuren, t.o.v. € 133.000,- crediteuren. 

De prognose 2023 is door de ondernemer en adviseur opgesteld op basis van tussentijdse cijfers, waar er tot en met 25 juni een omzet was behaald van € 437.000,-. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 consolidatie

Activa

  2022
Vaste activa € 337.000
Vlottende activa € 414.000
Totaal € 751.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 288.000
Voorzieningen € 10.000
Langlopende schulden € 251.000
Kortlopende schulden € 202.000
Totaal € 751.000

Winst- en verliesrekening Justkar Sealing Company B.V. 2022 en prognose 2023 

  2022 2023
Omzet € 855.000 € 834.000
Bruto winst € 460.000 € 467.000
Kosten € 384.000 € 418.000
Belasting € 12.000 € 12.000
Netto winst € 64.000 € 37.000

Bijlage(n)

 • EBI formulier

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
15-03-2024 om 11:06
investeerder-414764 heeft € 200 geïnvesteerd.
15-03-2024 om 11:06
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-03-2024 om 11:06
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
15-03-2024 om 11:05
investeerder-407696 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-03-2024 om 11:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders