33024

K. Önen

€ 25.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 46
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-08-2019 in 1 uur volgeschreven door 46 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam K. Önen
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 20-12-2010
Website N.v.t.

Leendoel

De ondernemer is op dit moment als projectmanager binnen de ICT actief. Bij zijn huidige opdracht is er een structurele vraag naar nieuwe werknemers. Dit heeft er voor gezorgd dat hij zijn bedrijf uit wil breiden met het detacheren van professionals binnen de ICT. Voor het aannemen van zijn eerste twee werknemers heeft hij een financiering nodig. Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn meneer K. Önen handelend onder de naam K. Önen en mevrouw E. Yilmaz (elders in loondienstverband). Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor K. Önen is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van K. Önen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 14.000 € 11.000
Vlottende activa € 23.000 € 32.000
Overige activa € 6.000 € 6.000
Totaal € 43.000 € 49.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 39.000 € 43.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 4.000 € 6.000
Totaal € 43.000 € 49.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 282.000  
Bruto winst € 97.000  
Kosten € 17.000  
Resultaat € 80.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12672 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-08-2019 om 9:26
investeerder-46915 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-08-2019 om 9:25
investeerder-67261 heeft € 300 geïnvesteerd.
08-08-2019 om 9:24
investeerder-49667 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-08-2019 om 9:22
investeerder-9207 heeft € 400 geïnvesteerd.
08-08-2019 om 9:21

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders