38065

Koeckers Vastgoed Stuivezand B.V.

€ 840.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 728
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-01-2021 in 3 uur volgeschreven door 728 investeerders

Samenvatting

Al 10 jaar zijn John Sprenkels (1970) en zijn echtgenote Claudia Sprenkels-Maes (1969) de trotse eigenaren van Pannenkoekenhuis Koeckers in Den Hout. Zij ontvangen per jaar tussen de 125.000 en 150.000 gasten en hebben een goede naam opgebouwd in de regio West-Brabant. 

Na twee jaar gedegen voorbereiding willen ze nu een tweede vestiging openen in Zundert. Ook hier kan weer genoten worden van heerlijke pannenkoeken met een grote speeltuin erbij en gratis parkeren. Hiervoor is een voormalige discotheek in Zundert aangekocht die op dit moment verbouwd wordt om in februari 2021 te starten. Men ziet hier ook kansen voor de Belgische markt, gezien de ligging van Zundert tegen de grens met België aan.

Met de hulp van drie zeer loyale investeerders wordt het pand en parkeerterrein gekocht,verbouwd en ondergebracht in een aparte vastgoed BV: Koeckers Vastgoed Zundert B.V.. Koeckers Vastgoed Zundert B.V. verhuurt het pand aan Koeckers Zundert B.V.

Invloed coronavirus
Tijdens de eerste lockdown periode van Covid-19 zijn er afspraken gemaakt met alle leveranciers om de vaste kosten tot een minimum te beperken. Het bestaande pand in Den Hout is samen met de vaste medewerkers opnieuw geschilderd, de speeltuin is weer up-to-date gemaakt en de speelgrot heeft een metamorfose ondergaan. 

Na de eerste lockdown is de zomerperiode een van de beste zomerperiodes in de 10 jaar van het bestaan geweest. 

Nu tijdens de tweede lockdown zijn er wederom goede afspraken gemaakt met de leveranciers en hebben ze het geluk dat het nu het laagseizoen is. Koeckers Take Away is geïntroduceerd voor het weekend. Voor de Kerstvakantie zijn veel Koeckers-verrassingspakketten voor de kinderen gekocht met daarin zelfontworpen spellen, cadeautjes uit de winkel, pannenkoekenbeslag en snoepzakken. Deze pakketten zijn in de regio bezorgd en ook al aangeboden in de regio Zundert als kennismaking met het nieuwe pannenkoekenhuis.Daarnaast is de periode goed geweest om de volledige aandacht te kunnen richten op de verbouwing in de nieuwe vestiging in Zundert.

Financieringsbehoefte
Voor de aanschaf en verbouwing van het nieuwe pannenkoekenhuis in Zundert en de naastgelegen parkeerplaats voor 250 auto’s is de investeringsbehoefte € 1.550.000,-. Hiervan komt € 400.000,- uit eigen middelenen € 310.000,- via leningen van bevriende ondernemers.

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 840.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 730.000,- De Loan To Value (LTV) is bij aanvang 63% en na 60 maanden 55%. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet heeft nog geen kwalificatie voor Koeckers Vastgoed Stuivezand B.V. gezien het feit dat deze BV onlangs is opgericht en nog geen historie heeft opgebouwd. Dun & Bradstreet kwalificeert de bovenliggende B.V.’s als volgt: Critias Holding Investments, J. Elst 2.0 Holding B.V. en Sprenkels Company B.V. als Laag risico en J. Elst Achtmaal B.V. als Minimaal risico. Wij kwalificeren de Dun & Bradstreet score op Laag risico op basis van de bovenliggende B.V.’s. De overall Collin Credit Score is Goed. 

De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteur Is Koeckers Vastgoed Stuivezand B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 840.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed (pannenkoekenhuis met bijbehorend parkeerterrein) aan de Bredaseweg 43 te Zundert gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde na verbouwing van € 1.170.000,-. op basis van een recent taxatierapport na verbouwing met als waarde peildatum 21-09-2020 en de bijbehorende parkeerplaats kent een waarde van € 160.000,-.op basis van de huidige aanschafwaarde. Totale taxatiewaarde komt hiermee op € 1.330.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Koeckers Vastgoed Stuivezand B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer J.L. Sprenkels en mevrouw C.C.T.M. Sprenkels-Maes geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde.
 • De lening van € 160.000,-. verstrekt door de heer J. Van Hassel in privé, wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om gedurende de laatste drie jaar van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening algeheel vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden. 
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Naast de overeengekomen aflossingsverplichting bestaat de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar boetevrij 10% van het oorspronkelijke lening bedrag af te lossen.

Video Pitch

Leendoel

De totale financiering zal worden gebruikt voor de aankoop van het nieuwe bedrijfspand en de verbouwing tot pannenkoekenhuis Koeckers Zundert. 

Ondernemer

John Sprenkels (1970) heeft een commerciële achtergrond en is al 23 jaar zelfstandig horecaondernemer. John en Claudia wonen in Breda. John is van 2002 t/m 2009 eigenaar geweest van Restaurant Brasserie Mirabelle in Breda. In 2009 kreeg John de gelegenheid om als bedrijfsleider te komen werken bij het Pannekoeckershuys in Den Hout. Per 1 januari 2010 heeft John het bedrijf overgenomen en is het Koeckers Den Hout geworden. In 10 jaar is Koeckers Den Hout uitgegroeid tot een begrip in de weide omgeving. Zijn kernkwaliteiten zijn het gastheerschap en oog voor detail op het vakgebied. Daarnaast brengt hij door zijn altijd positieve houding structuur en rust in de organisatie. John is getrouwd met Claudia. Claudia werkt fulltime mee in het bedrijf en is verantwoordelijk voor de administratie.

Onderneming

Koeckers Vastgoed Stuivezand B.V. is een vastgoed onderneming die is opgericht om de aanschaf van het tot pannenkoekenhuis Koeckers Zundert te verbouwen pand te verwezenlijken. Koeckers Zundert wordt de tweede vestiging van John Sprenkels, naast het al meer dan 10 jaar bestaande pannenkoekenhuis Koeckers Den Hout. (www.koeckers.nl)

Koeckers Zundert wordt de vaste huurder van het pand. Deze tweede vestiging zal in februari 2021 geopend worden. Een erkend horeca adviesbureau heeft een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en positief geadviseerd.

Met Koeckers Den Hout heeft John Sprenkels een mooie formule op de kaart gezet waarbij ze jaarlijks tussen de 125.000 en 150.000 gasten verwelkomen. Kinderen komen volledig aan hun trekken in de grote speeltuin met trampolines, schommels, een reuze-glijbaan en nog veel meer. Voor de ouders is er een gezellig terras. Het restaurant heeft zes kamers met elk zijn eigen thema. Vanuit het restaurant gaat een glijbaan rechtstreeks de speelgrot in!

Visie
Koeckers wil zich onderscheiden van anderen door de beleving bij Koeckers op de eerste plaats te zetten. Het product pannenkoek is een onderdeel van het geheel. Er wordt een recreatief verblijf geboden voor jong en oud. Kinderen kunnen in een veilige omgeving spelen terwijl de ouders van het uitgebreide assortiment kunnen genieten. John Sprenkels bouwt aan een krachtig merk Koeckers en wil daardoor uitbreiden met deze vestiging in Zundert. 

Innovatie
John streeft naar perfectie, innovatie en trends in de markt en leidt daardoor ook zelf zijn personeel op via de '’Koeckers Academie”. Er worden digitale cursussen gegeven aan het bestaande en nieuwe personeel.

Er wordt ook gewerkt met het unieke bestelsysteem: Jamezz, waardoor klanten rechtstreeks aan de tafel via een QR-code kunnen bestellen zonder tussenkomst van een personeelslid. Zo kunnen de gastvrouwen maximaal aandacht geven aan de gasten.

Juridische structuur
Voor de aanschaf en verbouwing van het vastgoed en de parkeerplaats is samen met drie bevriende ondernemers een speciale vastgoed BV opgericht. John Sprenkels wordt met Koeckers Zundert B.V. de huurder van het nieuwe pand.

Sprenkels Company BV is de overkoepelende holding van o.a. Koeckers Den Hout B.V., het reeds 10 jaar bestaande pannenkoekenhuis van John Sprenkels en Koeckers Zundert B.V., de nieuw opgerichte werkmaatschappij voor het pannenkoekenhuis in Zundert.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfspand Bredaseweg 43 te Zundert € 480.000,-.
Aankoop bijbehorend parkeerterrein € 160.000,-.
Verbouwingen € 910.000,-.
Totaal € 1.550.000,-.
Eigen inbreng € 400.000,-.
Lening Critias Holding Investments B.V. € 150.000,-.
Lening J. Van Hassel  € 160.000,-.
Lening via Collin Crowdfund € 840.000,-.

De looptijd is 60 maanden met een lineaire aflossing van € 1.864,41 per maand en een slottermijn van € 730.000,-. De LTV bij de aanvang is 63% en na 60 maanden 55%.
Leenbedrag: € 840.000,-
Rente: 6,5%
De bedenktermijn voor investeerders is vier dagen.

Overige financiers

 • De lening van € 160.000,-. verstrekt door de heer J. Van Hassel in privé, wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van € 150.000,- van Critias Holding Investments B.V., wordt verstrekt bij de notaris ten tijde van de aankoop van het onroerend goed. Deze lening wordt niet achtergesteld ten opzichte van de lening van Collin Crowdfund. Aflossingen en rentebetaling zijn derhalve toegestaan.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet heeft nog geen kwalificatie voor Koeckers Vastgoed Stuivezand B.V. gezien het feit dat deze BV onlangs is opgericht en nog geen historie heeft opgebouwd. Dun & Bradstreet kwalificeert de bovenliggende B.V.’s als volgt: Critias Holding Investments, J. Elst 2.0 Holding B.V. en Sprenkels Company B.V. als Laag risico en J. Elst Achtmaal B.V. als Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognosecijfers van Koeckers Vastgoed Stuivezand B.V. (door een accountant opgesteld). Daarnaast zijn ook de bestaande jaarcijfers 2019 en tussentijdse cijfers 2020 van Sprenkels Company B.V. beoordeeld, als zijnde de hoofdhuurder van het bedrijfspand. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
Huurder van het pand Koeckers Zundert B.V. betaalt een jaarlijkse huur van € 154.000. Deze is voldoende om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen, zijnde vooral de rente en aflossingsverplichtingen. De cashflow is toereikend om de verplichtingen aan Collin Crowdfund te kunnen voldoen. De prognosecijfers voor Koeckers Zundert B.V. zijn opgesteld met gebruik van de ervaringscijfers van Koeckers Den Hout B.V. welke al 10 jaar met succes draait. De Afloscapaciteit beoordelen wij op Goed.

Solvabiliteit
Op een balanstotaal bij de start van € 1.550.000 wordt door de eigen inbreng van het startkapitaal van € 400.000,-. door de aandeelhouders en de achtergestelde lening van € 160.000,- een solvabiliteit van 36% behaald. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden
De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteur Is Koeckers Vastgoed Stuivezand B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 840.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed (pannenkoekenhuis met bijbehorend parkeerterrein) aan de Bredaseweg 43 te Zundert gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde na verbouwing van € 1.170.000,-. op basis van een recent taxatierapport na verbouwing met als waarde peildatum 21-09-2020 en de bijbehorende parkeerplaats kent een waarde van € 160.000,- op basis van de huidige aanschafwaarde. Totale taxatiewaarde komt hiermee op € 1.330.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Koeckers Vastgoed Stuivezand B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer J.L. Sprenkels en mevrouw C.C.T.M. Sprenkels-Maes geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde.
 • De lening van € 160.000,-. verstrekt door de heer J. Van Hassel in privé, wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om gedurende de laatste drie jaar van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening algeheel vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden. 
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Naast de overeengekomen aflossingsverplichting bestaat de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar boetevrij 10% van het oorspronkelijke lening bedrag af te lossen.

Door zowel de hypothecaire inschrijving, de materiele borgstelling en de verpanding kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Als waardering voor uw investering hebben wij nog een extra beloning:

 • Iedere investeerder met een bedrag van € 1.000,- of meer krijgt een digitale waardebon voor een korting van 10% op de totale rekening bij uw eerste bezoek aan Koeckers Zundert.
 • Iedere investeerder die investeert met een bedrag van meer dan € 5.000,- ontvangt een digitale waardebon voor een schitterend Koeckerspakket voor de hele familie en een waardebon van 20% korting op de totale rekening bij uw eerste bezoek aan Koeckers Zundert.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-200659 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-01-2021 om 13:54
investeerder-19474 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-01-2021 om 13:53
investeerder-221542 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-01-2021 om 13:52
investeerder-108297 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-01-2021 om 13:52
investeerder-108377 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-01-2021 om 13:45

Ondernemer

John Sprenkels

Crowdfund Coach


Jeroen Poort