47616

Koenraad Frans

€ 78.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 122
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 21-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 122 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Koenraad Frans
Leendoel Onroerend goed / Werkkapitaal

Leendoel

Koenraad Frans (1967) heeft in het verleden het assurantiekantoor overgenomen van zijn vader (Frans assurantiën) en deze in 2008 verkocht. Daarna is hij met zijn eenmanszaak De PensioenPartners een nieuw kantoor gestart met focus op pensioenen en financiële planning. De geregistreerde domeinnaam vanuit het verleden (frans.nl) is altijd aangehouden en in 2020 is de Vennootschap Onder Firma Frans Advies opgericht met een medevennoot. Vanuit Frans Advies wordt een online platform geëxploiteerd met inspiratie, tips en doorverwijzingen voor Frankrijk. De activiteiten van de eenmanszaak worden ingebracht in de vennootschap onder firma. 

Naast de ondernemingen heeft Koenraad Frans inkomsten uit vastgoedactiviteiten. Hij bezit het onroerend goed aan de Prins Hendriklaan 32 en 32 A te Bergen. De benedenverdieping wordt sinds 2011 verhuurd aan een zorginstelling. De 1e verdieping wordt verhuurd aan een privépersoon. In 2022 is een verduurzaming van het pand ingezet en is er een 2e etage op het gebouw gezet, waar de heer Frans nu zelf woont. De gevraagde financiering is gedeeltelijk benodigd voor de verdere verduurzaming van het pand. Het overige gedeelte wordt gebruikt voor werkkapitaal voor de bedrijfsactiviteiten. 

Er wordt een lineaire lening van € 78.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een slottermijn van € 66.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.
 

Financieringsbehoefte

Verduurzaming pand € 39.000
Werkkapitaal € 39.000
Collin Direct € 78.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer K.J. Frans. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 78.000,- op het onroerend goed aan de Prins Hendriklaan 32 en 32 A, 1862 EL Bergen (NH), kadastraal bekend als sectie C nummer 2427 te Bergen Noord-Holland, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving (bij dezelfde hypotheekhouder) van in totaal € 226.890,- en een openstaande schuld van € 226.890,- per d.d. 01-01-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 601.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Prins Hendriklaan 32 en 32 A, 1862 EL Bergen (NH), kadastraal bekend als sectie C nummer 2427 te Bergen Noord-Holland worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Frans Advies is Minimaal risico. De kwalificatie voor De PensioenPartners is Laag risico. Omdat de geldnemer bij deze aanvraag de heer K.J. Frans in privé is, is de Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Frans Advies, alsmede de waarde van de hypothecaire dekking en de inkomsten uit vastgoedactiviteiten van Koenraad Frans. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De vaste activa bestaat uit het pand aan de Prins Hendriklaan 32 en 32 A, gewaardeerd tegen de WOZ-waarde per 01-01-2023. De jaarlijkse huurinkomsten van het onroerend goed bedragen € 46.000,-. Na aftrek van onderhoudskosten en financieringslasten wordt er een netto cashflowoverschot van € 25.000,- op jaarbasis verwacht.

Jaarcijfers

Balans overzicht vastgoedportefeuille na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 601.000
Vlottende activa € –
Totaal € 601.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 296.000
Langlopende schulden € 302.000
Kortlopende schulden € 3.000
Totaal € 601.000

Verwachte jaarlijkse inkomsten uit vastgoedactiviteiten

Huurinkomsten € 46.000
Exploitatielasten € 7.000
Financieringslasten € 14.000
Netto cashflowoverschot € 25.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
21-03-2024 om 15:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
21-03-2024 om 15:03
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-03-2024 om 15:03
investeerder-427627 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-03-2024 om 15:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
21-03-2024 om 15:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders