29071

Korteweg & Partners

€ 355.000  |  7,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 326
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

99 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-02-2018 in 4 dagen volgeschreven door 326 investeerders

Samenvatting

Bert Korteweg gaat, na de nodige ervaring in loondienst te hebben opgedaan in de binnenvaart, samen met zijn ervaren medevennoot Raformi B.V. (met als aandeelhouders de heren Romeijnders, Peters en Van Sandijk) starten als zelfstandig ondernemer. Om deze samenwerking structuur te geven, hebben zij de nieuwe onderneming Korteweg & Partners v.o.f. opgericht. Deze onderneming gaat het binnenvaartschip Mira Daruda (bouwjaar 1963, 1.153 ton) aankopen. Met het aan te kopen schip gaat internationaal gevaren worden voor vaste bevrachter Maastrans Shipping.

Financieringsbehoefte
De aankoop van het schip Mira Daruda zal, inclusief aankoopkosten (keuringen, advieskosten) en ruimte voor werkkapitaal, een totale investering vergen van € 450.000,-. Door de vennoten wordt € 95.000,- eigen vermogen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 355.000,-. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico aan. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Bert Korteweg v.o.f., Raformi B.V. en Raformi Holding B.V. Er wordt een hypotheek van € 355.000,- gevestigd, eerste in rang, op het schip Mira Daruda, die volledig materieel van aard is gezien de huidige marktwaarde. Tevens wordt een verpanding afgegeven van de rechten uit een door Bert Korteweg afgesloten overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van de leensom van € 355.000,-. De kwaliteit en waarde van het aan te kopen schip zijn bevestigd door diverse rapportages die in het bezit zijn van Collin Crowdfund.

Leendoel

De lening wordt aangewend om de aankoop van het schip Mira Daruda mogelijk te maken. 

Ondernemer

Bert Korteweg (24 jaar) heeft, na zijn opleiding tot automonteur op vmbo-niveau, snel de switch gemaakt naar activiteiten op het water in de zeilvaart (Tjalken, klippers) en binnenvaart. Hier lag al vanaf jonge leeftijd zijn interesse. Om vakbekwaam te raken heeft hij op het STC de opleiding tot matroos gevolgd (varend leren) en daarna via Edumar de opleiding voor zijn Groot Vaarbewijs. Bert beschikt ook over een Rijnpatent. De ondernemer heeft ervaring opgedaan in de tankvaart (matroos), waarbij hij in de zomer als schipper heeft gevaren op verschillende grote zeilschepen. Sinds 2016 is Bert permanent werkzaam als schipper in de binnenvaart. Sinds augustus 2016 woont en werkt hij op de Mira Daruda die hij nu kan gaan aankopen.

Kevin Romeijnders (31 jaar) is door middel van Riveryards Beheer B.V./Raformi Holding B.V. aandeelhouder van vennoot Raformi B.V. Kevin komt uit een schippersfamilie. Na zijn lts heeft hij grond-, weg- en waterbouw gestudeerd (MBO-4). In 2007 heeft hij Maasland Scheepvaart makelaardij opgericht en 2016 omgedoopt tot Maasland Shipbrokers.
Tevens is Kevin directeur/grootaandeelhouder (DGA) van Riveryards Beheer B.V. Via deze B.V. is hij eigenaar van diverse schepen binnen verschillende B.V.’s. Inmiddels beschikt de groep van bedrijven van Kevin over maar liefst 23 eigen schepen. Van een beperkt aantal schepen is Kevin alleen eigenaar, voor het grootste deel in compagnonschap. Binnen Riveryards c.s. worden niet alleen binnenvaartschepen geëxploiteerd, maar vindt ook handel in schepen plaats. Ook zijn ouders werken in zijn bedrijf, daardoor heeft hij mede een goede back-up. Romeijnders vaart zelf regelmatig mee op schepen uit zijn vloot en is o.a. in het bezit van Groot Vaarbewijs en een radarcertificaat.

De heren A.J.T. Peters en J.P. van Sandijk (door middel van PVS Holding B.V./Raformi Holding B.V. aandeelhouders van vennoot Raformi B.V.) zijn vooral bekend van het gelijknamige administratie- en advieskantoor Peters & Van Sandijk in Maasbracht. Dit kantoor staat bekend om zijn deskundigheid op het gebied van binnenvaart. Beide heren spelen geen actieve rol bij de dagelijkse gang van zaken binnen Korteweg & Partners, maar verzorgen wel de administratie en boekhouding van de onderneming.
 

Onderneming

Korteweg & Partners gaat het droge lading binnenvaartschip Mira Daruda aankopen. 

De belangrijkste gegevens van het schip zijn;

  • Bouwjaar: 1963
  • Tonnage: 1.153
  • Afmetingen: 73,02 * 8,20 * 2,82
  • Hoofdmotor: 902 pk Wartsila, bouwjaar 2002
  • Het schip heeft 1 ruim met een houten (azobe) buikdenning. Op kosten van de verkoper wordt dit ruim in de zomer van 2018 voorzien van een stalen vloer. Deze afspraak is in de koopovereenkomst vastgelegd.

Positie in de markt/onderscheidend vermogen
De onderneming gaat met het aan te kopen binnenvaartschip vrachten vervoeren voor vaste bevrachter/opdrachtgever Maastrans Shipping. Voor het verkrijgen van vrachten/lading werkt de ondernemer intensief samen met deze bevrachter. Op dit moment vaart het schip al voor deze partij. Maastrans maakt ook deel uit van de groep van bedrijven waar Kevin Romeijnders (deels) eigenaar van is. Het is een voordeel dat deze groep beschikt over een behoorlijk grote vloot van (eigen) schepen en een groot netwerk. Inmiddels beschikt de bevrachter over een vloot van 30.000 ton laadcapaciteit. Dit biedt qua diversiteit van de schepen en volume voldoende schaalgrootte om goed mee te kunnen doen op de bevrachtingsmarkt. 

Met de scheepsafmetingen van het schip Mira Daruda is een groot vaargebied mogelijk, waar voor de komende jaren voldoende werk in het vooruitzicht is, om een goed perspectief te hebben. 

Marktinformatie
De Nederlandse binnenvaartvloot is veruit de grootste in Europa. De vloot is niet alleen groot in aantal, is ook groot in diversiteit. Dit is ook nodig om alle verschillende soorten en hoeveelheden lading naar de bestemmingen aan grote en kleine vaarwegen te kunnen vervoeren. Het kleinste schip kan circa 350 ton vervoeren (dat zijn 14 vrachtwagens) en de grootste duwstellen hebben een laadvermogen tot 16.000 ton (660 vrachtwagens). De schepen zijn te verdelen over meerdere categorieën waarbinnen diverse scheepstypen te onderscheiden zijn.

Het aan te kopen schip is een motorvrachtschip. Nederland telt er ruim 2.700 van. Deze schepen zijn vervolgens weer onder te verdelen in zgn. tonnenmaten. Het aan te kopen schip meet 1.153 ton. Een fors deel van de Europese Binnenvaartvloot betreft schepen van deze tonnage of kleiner. Dit aantal neemt wel jaarlijks af doordat er in dit segment niet of nauwelijks nieuwe schepen zijn bijgekomen maar wel worden gesloopt. Perspectief voor dit soort kleine schepen is onverkort goed, omdat er in West-Europa nog steeds veel vaarwegen zijn waar de grote schepen niet kunnen komen. Het aan te kopen schip kan in principe op alle bestemmingen komen. Zeker nu het economisch weer goed gaat, is er veel vraag naar vervoer met dit type schip. Voor de vaste bevrachter Maastrans Shipping vaart de ondernemer op allerlei bestemmingen, maar hij komt op de Moezel voor specifiek werk (waarover bij concurrentiepositie meer info volgt).

Noordwest-Europa telt 25.000 km aan vaarwegen die de belangrijkste bestemmingen met elkaar verbinden. De 4.400 km aan vaarwegen in Nederland sluiten aan op het stelsel van Europese vaarwegen. Door de grote diversiteit aan schepen kunnen vrijwel alle soorten goederen vervoerd worden met de droge lading binnenvaart. Denk hierbij met name aan bulkgoederen zoals zand, soja, kolen en granen. Of zelfs versproducten die in speciale gekoelde containers vervoerd worden. 

De inzet van een bepaald type binnenvaartschip is niet alleen afhankelijk van de grootte en soort lading, ook de bestemming speelt hierin een rol. Door diversiteit in de afmetingen van de vaarwegen en sluizen zijn de scheepstypen daarop aangepast. Hierdoor zijn er met de huidige range aan schepen mogelijkheden voor vrijwel elke soort lading en voor vrijwel elke bestemming.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop schip Mira Daruda € 420.000,-
Aankoopkosten (keuring, taxatie en notaris) € 18.000,-
Werkkapitaal/onvoorzien € 12.000,-
Totale investering € 450.000,-
Eigen middelen € 95.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 355.000,-

Leenbedrag: € 355.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 72 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

We hebben bij deze aanvraag te maken met een ondernemer die een binnenvaartschip gaat aankopen om er daarna internationaal mee te gaan varen. Belangrijk is dat er sprake is van een grondige keuring van het aan te kopen schip Mira Daruda. In de koopovereenkomst is overeengekomen dat het schip op kosten van de koper gekeurd mag worden. Dit wordt met name toegespitst op de dikte van het vlak en de kimmen. Hiervan wordt een vlak- en kimmenrapport opgemaakt door de scheepsexpert die de keuring verricht. Deze keuring is tegelijkertijd bepalend voor het verkrijgen van een nieuw Certificaat van Onderzoek. Ook andere onderdelen van het schip worden hiervoor gekeurd. Tevens vindt keuring plaats van de hoofdmotor. De voornoemde keuringen zijn al verricht en de rapportages zijn in het bezit van Collin. Na de diverse uitgevoerde keuringen en het verkrijgen van het nieuwe certificaat mag ervan uit gegaan worden dat het schip prima in orde is. Het schip zal bij een gespecialiseerde scheepsverzekeraar worden verzekerd tegen schade.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Korteweg & Partners v.o.f. (met als vennoten Bert Korteweg en Raformi B.V.) Raformi B.V. en Raformi Holding B.V.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer B. Korteweg voor een bedrag van minimaal € 355.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 355.000,- op het schip Mira Daruda verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gezien de huidige marktwaarde van het schip is deze inschrijving volledig materieel. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Korteweg & Partners v.o.f. als Laag risico. Raformi B.V. noteert Verhoogd risico. Voor Raformi Holding B.V. wordt daarentegen Laag risico gehanteerd. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de door de adviseur van relatie opgestelde prognoses voor de jaren 2018 tot en met 2020. De desbetreffende adviseur is goed ingevoerd in de binnenvaartbranche. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De geprognosticeerde netto cashflow bedraagt in het eerste exploitatiejaar 2018 € 30.000,- (Goed) in combinatie met een omzet van € 320.000,-. Conform prognose zal in 2019 en 2020 respectievelijk het netto cashflow overschot € 30.000,- en € 33.000,- (beide score Goed) met een licht stijgende omzet. Hoewel de berekende cashflow gebaseerd is op realistische uitgangspunten die ook in het startjaar goed te realiseren zijn, kwalificeren wij de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Het risicodragend vermogen bedraagt bij aanvang van de financiering € 95.000,-. Dit levert een solvabiliteit op van 21%. Na toevoeging van de geprognosticeerde netto winst over 2018 van € 43.000,- komt het risicodragend vermogen op € 138.000,- uit (Ruim voldoende). Volgens begroting zal in de daaropvolgende jaren door de toevoeging van het resultaat aan het eigen vermogen de solvabiliteitsratio zich verder ontwikkelen naar 39% in 2019 en 48% ultimo 2020. Dit correspondeert met score Goed en Excellent. Wij achten het passend om op dit moment de Solvabiliteit als Ruim voldoende te kwalificeren.

Liquiditeit
In de investerings- en financieringsbegroting is rekening gehouden met ruimte voor werkkapitaal. Na het eerste exploitatiejaar 2018 en toevoeging van het geprognosticeerde cashflow overschot aan de liquide middelen, bedraagt de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) 0,8 (score Matig). De vlottende passiva bestaan grotendeels uit de aflossingsverplichtingen die volgens de opgestelde prognoses goed opgebracht kunnen worden. De liquiditeitspositie zal zich door de verwachte resultaten snel verbeteren waardoor op korte termijn ook de current ratio een stijgende lijn zal laten zien. Ultimo 2019 wordt een liquiditeitsratio verwacht van 1,2 (score Voldoende) en eind 2020 van 1,5 (score Excellent). Gezien de ontwikkeling van de current ratio vinden wij het voor nu acceptabel om de Liquiditeit als Voldoende te waarderen.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-43148 heeft € 3.500 geïnvesteerd.
16-02-2018 om 23:43
investeerder-1708 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-02-2018 om 22:20
investeerder-52358 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
16-02-2018 om 21:53
investeerder-52360 heeft € 20.000 geïnvesteerd.
16-02-2018 om 21:33
investeerder-51208 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-02-2018 om 18:25

Reacties

Investeerder – 23831
13-02-2018 11:39
Een binnenvaartschip is een leuke investering. Ik ben bejaard, maar doe graag mee als kleine investeerder. Mijn echtgenote heeft een schippers-/vaarfamilie. Misschien kan ik ooit in een thuishaven dit schip zien. De jonge knul met ambitie verdient een goede kans!!

Investeerder – 5025
13-02-2018 11:54
Dag, succes met de onderneming. Is het schip door een onafhankelijke derde partij getaxeerd?

Collin Crowdfund
13-02-2018 13:05
Beste investeerder,

Bedankt voor uw bericht. Het schip is door een onafhankelijke derde partij (Expertiseburo Doorn) getaxeerd op een waarde van € 435.000,-

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 4234
13-02-2018 11:55
Is een van de 4 heren die (via hun b.v.’s) eigenaar zijn van de VOF die weer eigenaar wordt van de Mira Daruda op dit moment zelf of via enige al dan niet in de pitch genoemde B.V. op dit moment al eigenaar van een (deel) van de Mira Daruda? U schrijft dat: “ De kwaliteit en waarde van het aan te kopen schip zijn bevestigd door diverse rapportages die in het bezit zijn van Collin Crowdfund” Wat voor een soort rapportages betreft dit en door wie zijn ze opgemaakt ? Is er een officieel taxatierapport? Indien aanwezig door wie is dit rapport opgemaakt, op welke datum, en wat is de executie waarde?

Collin Crowdfund
13-02-2018 13:06
Beste investeerder,

Bedankt voor uw bericht. Het schip is gekeurd door een onafhankelijk scheepsexpert, verbonden aan Expertisebureau Doorn. Wij zijn in het bezit van het door hem opgemaakte rapport over de dikte van het vlak en de kimmen en de overige onderdelen van het schip die ook van belang zijn voor het verkrijgen van een nieuw certificaat (geldig t/m 2024). Alle onderdelen van het schip voldoen volgens deze expert aan de vereisten. Separaat van deze keuringen is door een specialist op het gebied van motoren een keuring verricht van de hoofdmotor.

De heren Romeijnders, Peters en Van Sandijk zijn via hun vennootschappen thans ook (deels) eigenaar van de Mira Daruda.

Wij zijn in het bezit van een recent (30-01-2018) taxatierapport, opgemaakt door Expertisebureau Doorn B.V., waarin de waarde van het schip op € 435.000,- is bepaald.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

A.W.M. Huijgens
13-02-2018 13:29
Het schip is uit de jaren zestig. Is waarschijnlijk enkelwandig? Hoe lang mag men nog met enkelwandige schepen van deze omvang varen?

B. Korteweg
13-02-2018 13:48
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw bericht. Het schip is inderdaad enkelwandig. De verplichting voor dubbelwandige schepen geldt alleen voor de tankvaart. Voor de droge lading binnenvaart is dat niet aan de orde.

Met vriendelijke groet,
Bert Korteweg

Investeerder – 31614
13-02-2018 16:11
Hallo. Kunt u mij aangeven hoe het schip is/wordt verzekerd en voor welke termijn dit wordt gedaan? vast bedankt.

B. Korteweg
13-02-2018 16:14
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie. Vanaf het moment dat het schip officieel is overgedragen in eigendom, is het schip verzekerd tegen de meest voorkomende risico’s. De verzekering wordt afgesloten bij een in deze markt gespecialiseerde verzekeraar.

Met vriendelijke groet,
Vennoten Korteweg & Partners

Investeerder – 2057
14-02-2018 12:47
Beste Collin,

In de pitch wordt niets vermeld over de vennoten.
Heeft de schipper nog vermogen en hoe zit het met de BV-vennoot. Wat is hun vermogen en beschikken zij over een vaste cash flow en liquiditeiten?

B. Korteweg
14-02-2018 17:42
Beste investeerder,

Bedankt voor uw bericht. De vennoten van Korteweg & Partners bestaan uit de heer B. Korteweg en Raformi B.V.. Gezamenlijk hebben deze vennoten € 95.000 ingebracht. Naast het ingebrachte vermogen in Korteweg & Partners heeft Raformi B.V. nog participaties in andere scheepvaartbedrijven waar een positieve cash-flow mee wordt gerealiseerd.

Met vriendelijke groet,
Vennoten Korteweg & Partners

Investeerder – 2429
16-02-2018 11:57
Ik ben zelf binnenvaartschipper geweest. Kan dit project goed beoordelen. Kan iedereen adviseren om in dit project te investeren.

Investeerder – 52358
19-02-2018 9:15
Beste,
Wij hebben net ons steentje bijgedragen Altijd leuk startende ondernemers in onze Branche, succes collega!

Ondernemer

Bert Korteweg

Crowdfund Coach


Peter Stout