fbpx
33294

Kyke Beheer B.V.

€ 80.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 112
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 20-09-2019 in 2 uur volgeschreven door 112 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Kyke Beheer B.V.
Sector Automotive
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Overname
Datum van oprichting 26-10-2016
Website www.garagesonneveld.nl

Leendoel

Ondernemer, de heer Spitman, heeft het voornemen een collega autogarage over te gaan nemen. Dit betreft de onderneming Automobielbedrijf Sonneveld B.V. Het gaat om de overname van een auto showroom, een werkplaats incl. klantenbestand, buitenterrein en twee bovenwoningen. Het bestaande bedrijf van de heer Spitman, FS Automotive, zal ook naar deze locatie verhuizen. De verkopende partij financiert het bedrijfspand, waarna er nog een financiering nodig is voor de inventaris en de te betalen overdrachtsbelasting. Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 5,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Bedrijfspand € 500.000
Inventaris € 50.000
Overdrachtsbelasting € 30.000
Totale overnamesom € 580.000
Financiering verkoper € 500.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Kyke Beheer B.V., Kyke Vastgoed B.V., Garage Sonneveld B.V. en FS Automotive B.V. Door de heer F. Spitman wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. Daarnaast wordt een eerste hypotheek groot € 80.000,- gevestigd op het woonhuis aan Griffiersveld 105 te Apeldoorn ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onderpand is op 15-01-2019 aangekocht voor € 230.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Kyke Beheer B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van Kyke Beheer B.V. en Automobielbedrijf Sonneveld B.V.. De hierna weergegeven cijfers betreffen cijfers van Kyke Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 55.000 € 72.000
Vlottende activa € 105.000 € 180.000
Overige activa € 53.000 € 74.000
Totaal € 213.000 € 326.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 58.000 € 140.000
Langlopende schulden € 22.000 € 16.000
Kortlopende schulden € 133.000 € 170.000
Totaal € 213.000 € 326.000

winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 2.087.000  
Bruto winst € 299.000  
Kosten € 197.000  
Belastingen € 20.000  
Netto winst € 82.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-63146 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-09-2019 om 10:59
investeerder-3514 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-09-2019 om 10:58
investeerder-17895 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-09-2019 om 10:57
investeerder-45307 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-09-2019 om 10:57
investeerder-47672 heeft € 300 geïnvesteerd.
20-09-2019 om 10:57

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders