33541

La Piazza di Roma

€ 50.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 94
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-11-2019 in 1 uur volgeschreven door 94 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam La Piazza di Roma
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Verbouwing / werkkapitaal
Datum van oprichting 25-06-2013
Website www.lapiazzadiroma.nl

Leendoel

Meneer Çetin en mevrouw D’Amico exploiteren sinds 2013 in Amersfoort de pizzeria La Piazza di Roma. Begin dit jaar is hun schoondochter mee gaan ondernemen in de vennootschap. De ondernemers willen het restaurant gaan verbouwen en zal er o.a. geïnvesteerd worden in nieuwe tafels, plafond, machines voor in de keuken en zal er een nieuwe bedrijfswagen aangeschaft worden. Daarnaast gaat een deel van de financiering gebruikt worden voor werkkapitaal. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 25.000
Bedrijfswagen € 15.000
Werkkapitaal € 10.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn S. Çetin, A.M. D’Amico en K.L.M. van Riel handelend onder de naam La Piazza di Roma. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Daarnaast worden de (huidige en toekomstige) roerende zaken van La Piazza di Roma verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor La Piazza di Roma is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van La Piazza di Roma. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 11.000 € 25.000
Vlottende activa € 4.000 € 6.000
Overige activa € 6.000 € 4.000
Totaal € 21.000 € 35.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 13.000 € 24.000
Langlopende schulden € 1.000 € 3.000
Kortlopende schulden € 7.000 € 8.000
Totaal € 21.000 € 35.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 404.000  
Bruto winst € 287.000  
Kosten € 149.000  
Resultaat € 138.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-99192 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-11-2019 om 10:40
investeerder-45058 heeft € 400 geïnvesteerd.
07-11-2019 om 10:39
investeerder-23949 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-11-2019 om 10:35
investeerder-44425 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-11-2019 om 10:34
investeerder-3099 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-11-2019 om 10:34

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders