32572

Non publieke funding

€ 310.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 245
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-07-2019 in 1 uur volgeschreven door 245 investeerders

Samenvatting

Lansbergen Orchids is een familiebedrijf sinds 1994 en is een grote speler in de nichemarkt van de orchideeën. Ze zijn pas verhuisd naar een grotere locatie met 36.000 m2 glasoppervlakte. Men kweekt eigen soorten en koopt ook soorten in om de internationale klanten een zo breed mogelijk aanbod te bieden. Voor de groei heeft men nu extra werkkapitaal nodig. Voor de investeerders wordt er een tweede hypothecaire inschrijving gevestigd op het totale onroerend goed. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 310.000,- met een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Lansbergen Orchids B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

  • De debiteuren zijn Lansbergen Orchids B.V., P.W.T. Lansbergen B.V. en M.J.M. Lansbergen B.V.
  • P.W.T. Lansbergen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • M.J.M. Lansbergen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De lening van de ouders van de ondernemers ter hoogte van € 563.633,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 310.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed inclusief bedrijfswoning aan de Zijtwende 30 en 30a te De Lier verkregen, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 4.000.000,- en een openstaande schuld van € 3.650.000,- . Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 4.300.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling per peildatum 27 mei 2019.

Video Pitch

Leendoel

Het bedrijf is recent naar een grotere bedrijfslocatie verhuisd. Hierdoor heeft men ook meer planten op voorraad wat liquiditeit en personeelskosten vraagt. Hiervoor is extra werkkapitaal gewenst. Daarnaast wordt een kortlopende financiering bij Funding Circle afgelost.

Ondernemer

Patrick en Marco Lansbergen zijn broers en runnen gezamenlijk het bedrijf. De vader is nog aandeelhouder, maar formeel niet meer operationeel in het bedrijf. Beide broers hebben de middelbare tuinbouwschool succesvol gevolgd en daarnaast hebben zij diverse masterclasses ‘strategisch ondernemer in de glastuinbouw’ gevolgd. Patrick is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken en Marco met name voor de financiën en personeelszaken. Beide broers zijn al meer dan vijftien jaar betrokken bij het bedrijf. Marco is Nederlands voorzitter van de werkgroep Orchidee Duurzaamheid en Kwaliteit.

Onderneming

Lansbergen Orchids bestaat sinds 1994 en is begonnen met 19.000m2 glasoppervlakte. Vervolgens is het bedrijf langzaam uitgegroeid tot de 36.000 m2 waar men sinds begin 2019 over beschikt.

Lansbergen is een grote speler in de nichemarkt van de orchideeën. Naast de kweek en verkoop van eigen geteelde producten wordt het assortiment ook aangevuld met producten die worden ingekocht bij collega-kwekers. Op deze manier kan men een breed assortiment leveren aan hun klanten: in totaal 100 soorten waarvan 35 zelf geteelde soorten.

Lansbergen levert internationaal aan vele landen. Het belangrijkste exportland is Duitsland, gevolgd door Frankrijk, Rusland, Portugal en de Scandinavische landen. 95% van de omzet gaat via de veiling.

Eigen merken/assortiment
Lansbergen is groot in exclusieve orchideeën, in aantallen en in assortiment. Ze hebben de soorten Oncidium, Zygopetalum en Brassia, waarmee ze een stevige positie in de markt bekleden. In hun assortiment gaan ze voor kwaliteit, waarbij ze bewust hebben gekozen voor een locatie in het Westland dichtbij de veiling, zodat ze snel kunnen leveren en klanten regelmatig kunnen komen kijken. Door het goede contact met een veredelaar die op hun kwekerij veredelt zien ze de soorten groeien en bloeien en hebben ze de eerste keuze om het assortiment te kunnen inzetten in een laboratorium in Thailand. Door samenwerking in de keten zijn ze steeds meer in staat om veel planten direct te verkopen om zo minder afhankelijk te moeten zijn van de grillen van de veilingklok. Om aan de hoogste kwaliteitseisen van klanten te kunnen voldoen beschikt men over de kwaliteitskeurmerken MPS-SQ en MPS-A.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal   € 260.000,-
Herfinanciering Funding Circle   € 50.000,-
Totaal   € 310.000,-
Lening via Collin Crowdfund   € 310.000,-

Leenbedrag: € 310.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Het bedrijf heeft eerder dit jaar een nieuwe en grotere locatie betrokken. Dit is gefinancierd door een collega tuinder. De totale hypothecaire financiering bedraagt € 3.650.000,- met een annuïtaire aflossing. Naast de achtergestelde lening van de ouders loopt er nog een operationele lease voor een warmtekrachtinstallatie en drie kleine familie leningen van in totaal € 175.000,-.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Lansbergen Orchids B.V., P.W.T. Lansbergen B.V. en M.J.M. Lansbergen B.V.
  • P.W.T. Lansbergen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • M.J.M. Lansbergen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De lening van de ouders van de ondernemers ter hoogte van € 563.633,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 310.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed inclusief bedrijfswoning aan de Zijtwende 30 en 30a te De Lier verkregen, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 4.000.000,- en een openstaande schuld van € 3.650.000,- . Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 4.300.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling per peildatum 27 mei 2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Lansbergen Orchids B.V., P.W.T. Lansbergen B.V. en M.J.M. Lansbergen B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de concept jaarrekening 2018, de forecast 2019 gebaseerd op de tussentijdse cijfers en de prognose 2020 van Lansbergen Orchids B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende

Rentabiliteit
De huidige juridische structuur is in 2018 opgezet. Daarnaast heeft men in 2018 ook reeds geanticipeerd op de bedrijfsverplaatsing in 2019 naar fors meer vierkante meters. Er is meer op voorraad ingekocht, wat ook veel extra personeels- en energiekosten met zich mee heeft gebracht. Daarnaast is besloten een deel van de voorraad door te laten groeien en later tegen een hogere prijs te verkopen. 2018 was mede hierdoor een verlieslatend jaar met een omzet van € 3.897.000,- en een negatieve cashflow van € 175.000,-. In 2019 zal de omzet naar verwachting groeien tot € 4.851.000 met een operationele cashflow van € 392.000,-. De omzetgroei over de eerste vijf maanden bedroeg reeds € 237.000,-, ondanks dat er in deze periode is verhuisd. Dit met een gerealiseerde omzet tot en met mei van ruim € 1.900.000,-. In 2019 wordt er nog ca. 6.000 m2 glasoppervlak verhuurd om zo de groei in eigen voorraad te faseren. Dit levert een mooie extra opbrengst in de genoemde cashflow voor 2019 op. De geprognosticeerde cashflow is ruim voldoende voor de aflosverplichtingen. In 2020 verwacht men vervolgens door te kunnen groeien naar ruim € 5.000.000,- omzet. De Rentabiliteit kwalificeren we nog als Voldoende, aangezien de prognoses vooralsnog moeten worden gerealiseerd.

Solvabiliteit
Ultimo 2018 bedroeg de solvabiliteit 44% op een balans van € 3.961.000,-. Dit is enigszins vertekenend gezien de onroerend goedtransactie eerder dit jaar. Ultimo 2019 is het de verwachting dat de solvabiliteit, inclusief de achtergestelde lening, 35% van het geprognosticeerde balanstotaal van € 7.790.000,- bedraagt. We kwalificeren de Solvabiliteit Ruim Voldoende

Liquiditeit
De current ratio ultimo 2018 bedraagt 3,5, mede door de hoge voorraadpositie van rond de € 2.000.000,-. De werkelijke liquiditeit staat door de voorraadvergroting enigszins onder druk, vandaar het extra werkkapitaal. Na financiering kwalificeren we de Liquiditeit als Ruim Voldoende

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-29176 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
29-07-2019 om 11:11
investeerder-47689 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2019 om 11:11
investeerder-8691 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2019 om 11:11
investeerder-67263 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2019 om 11:11
investeerder-77785 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2019 om 11:10

Ondernemer

Patrick Lansbergen

Marco Lansbergen

Crowdfund Coach


Marc Kogels